Mae gemau pêl-droed yn aml yn cael eu disgrifio fel rhai “mae’n rhaid eu hennill”. Fel arfer, dydy hynny ddim yn wir o gwbl, ond yn achlysurol, mae’r honiad yn dal dŵr.