Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Bydd Statws Dinas yn “rhoi hwb i bobol Wrecsam”

Bethan Lloyd

Mae Wrecsam wedi cael Statws Dinas fel rhan o’r dathliadau ar gyfer y Jiwbilî.
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Etholiadau lleol: Diwrnod du i’r Torïaid

Bethan Lloyd

Newyddion am yr etholiadau lleol… gyda geirfa i ddysgwyr
Mark Drakeford

Newyddion yr Wythnos (Mai 1)

Bethan Lloyd

… gyda geirfa i ddysgwyr

Dathlu dysgu’r iaith gyda Datblygu

Bethan Lloyd

Mae penwythnos arbennig wedi cael ei drefnu i ddiolch i’r grwp Datblygu am helpu dysgwyr i ddysgu Cymraeg

Cartref i waith celf yn Sir y Fflint

Bethan Lloyd

Fe agorodd Oriel Glasfryn yn nhref Caerwys yn Sir y Fflint ei drysau am y tro cyntaf dros y Pasg

Arfon Wyn yn adrodd y straeon tu ôl i’r caneuon

Bethan Lloyd

‘Harbwr Diogel’, ‘Cae o Ŷd’ a ‘Pwy wnaeth y Sêr Uwchben?’ yw rhai o ganeuon mwyaf cyfarwydd Arfon Wyn

Bryniau Clwyd yn cyfareddu

Bethan Lloyd

Mae Sarah Carvell wedi creu print arbennig o dref Dinbych i godi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy’n dod i Sir Ddinbych fis nesa’