Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Steil

Y caffi eclectig sy’n storfa i sanau a chacennau

Creu rhywbeth ychydig yn wahanol oedd bwriad Rob a Hazel Lyons pan wnaethon nhw brynu Idris Stores yng Nghorris
Celf

Cofnodi’r Gymru Gudd

Ffotograffydd i’r Gwasanaeth Iechyd yw Dylan Arnold wrth ei waith bob dydd
Celfyddydau

Curo diflastod y Corona

Ambell wyneb cyfarwydd yn sôn am sut maen nhw wedi dod drwyddi
Ffordd o Fyw

Ymlaen gyda’r daith

“Mae angen y gefnogaeth hon nawr yn fwy nag erioed, yn enwedig os nad yw ar gael wyneb yn wyneb.”
Ffordd o Fyw

Cyffes y camera

Yn ei ffilm deledu gyntaf ers deng mlynedd, mae Nia Dryhurst yn ymchwilio i’r berthynas – anodd ar adegau – gyda’i chwaer
Cyfoes

Môr o blastig…

Mae ecolegydd ifanc yn Aberystwyth wedi ennill gwobr am ei waith yn creu bioblastig o wymon
Sgrin a Sain

Lisa Marged

Mae hi’n byw yn y Fforest ger Pontarddulais gyda’i gŵr, yr actor Gwydion Rhys, a’u dau fab, Walter a Wilbert
Celf

“Emosiynau o’r gorffennol” – capeli’n cyfareddu ffotograffydd

Tua phedair blynedd yn ôl fe ddechreuodd y ffotograffydd Barry Eveleigh dynnu lluniau o hen gapeli Cymru
Ffordd o Fyw

Dylunio dyfodol creadigol

Mae dylunydd o Aberystwyth yn awyddus i sicrhau ei bod yn rhoi llwyfan i grefftwyr ac artistiaid o Gymru yn ei gwaith
Ffordd o Fyw

‘Buddiannau seicolegol’ FFIT Cymru

“Mae o’n anodd i ddechrau, ond beth doeddwn i heb sylweddoli ydy bod o lot anoddach cario ymlaen i fod yn anhapus.”