Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Steil y Tŷ

Steil.y Tŷ Carwyn Lloyd Jones

Mae’r saer coed wedi rhoi stamp unigryw ei hun ar ei gartref yn Bow Street ger Aberystwyth, lle mae’n byw gyda’i wraig a thri o blant
Ffordd o Fyw

Creu persawr eco-gyfeillgar

Ar ôl chwilio a chwilio am bersawr oedd wedi’i wneud o ddeunyddiau naturiol, mae dwy ffrind wedi mynd ati i greu un eu hunain
Steil

Lisa Pedrick

Dawnsio mewn jîns a gwisgo Doc Martens yw hoff bethau’r gantores!
Ffordd o Fyw

Y bardd sy’n bobydd, awdur ac athronydd

Mae Jack Smylie Wild yn fwyaf adnabyddus am ei sgiliau fel pobydd a pherchennog becws Bara Menyn yn Aberteifi. Ond mae hefyd yn fardd ac yn awdur
Ffordd o Fyw

Mentora merched sydd eisiau mwy

Un sydd wedi gweld mwy o alw am ei gwasanaeth mentora merched yn ddiweddar yw Catrin Atkins sy’n byw yng Nghaerffili
Cyfoes

Ffasiwn cyflym yn “argyfwng”

Prynu llai ond prynu’n dda yw’r ateb i’r broblem, meddai Patrick Joseph, y dylunydd dillad sy’n byw yn Sir Ddinbych
Steil

Steil. Llio Elain Maddocks

Mae trefnydd Dros Dro Eisteddfod yr Urdd yn byw yng Nghaerdydd
Steil y Tŷ

Steil. Y Tŷ. Angharad Gwyn

Angharad Gwyn yw perchennog siop a gwefan Adra. Mae hi’n byw yn Llandwrog yng Ngwynedd yn y tŷ lle bu ei gŵr, Ifan Prys, yn byw ers yn chwech oed
Ffordd o Fyw

Y saer coed creadigol

Mae’r saer coed Carwyn Lloyd Jones o Aberystwyth wedi bod yn dangos ei ddawn greadigol gyda phren mewn cyfres newydd ar S4C, Lle Bach Mawr
Steil y Tŷ

Steil. y Tŷ Rhian Cadwaladr

Y gegin a’r ystafell fwyta yw calon cartref yr awdures ac actores sy’n byw yn Rhosgadfan ger Caernarfon