Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Bryniau Clwyd yn cyfareddu

Bethan Lloyd

Mae Sarah Carvell wedi creu print arbennig o dref Dinbych i godi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy’n dod i Sir Ddinbych fis nesa’

Bachgen 17 oed yn disgleirio mewn pêl-fasged cadair olwyn

Bethan Lloyd

Mae William Bishop eisiau mynd i’r Gemau Paralympaidd

Y Gwanwyn ar ei gorau

Bethan Lloyd

Mae rhaglen arbennig awr o hyd o’r gyfres Garddio a Mwy ar Ddydd Llun y Pasg (Ebrill 18). Meinir Gwilym ydy un o gyflwynwyr y gyfres

Newyddion yr wythnos

Bethan Lloyd

…gyda geirfa i ddysgwyr

Dathlu gwychder gwymon – sefydlu Diwrnod Cenedlaethol Bara Lawr!

Bethan Lloyd

“Mae’r rhan fwya’ o bobl yn edrych ar bara lawr ac yn meddwl: ‘na, dw i ddim eisiau trio hwnna.’ Dydy o ddim yn edrych yn arbennig o flasus”

Gwyrthiau’r Gwanwyn yn canu yng nghlustiau Meinir Gwilym

Bethan Lloyd

“Dw i ddim yn berson Gaeaf dweud y gwir, dw i’n treulio’r tymor hwnnw’n edrych ymlaen at y Gwanwyn!”

Newyddion yr wythnos

Bethan Lloyd

… gyda geirfa i ddysgwyr

Dathlu bara lawr

Bethan Lloyd

Mae Ebrill 14 yn Ddiwrnod Cenedlaethol Bara Lawr

Conffeti ar ôl Covid

Bethan Lloyd

“Galla’ i ddweud â’m llaw ar fy nghalon taw dyma fy hoff siot grŵp erioed, ac mi fydd e’n anodd iawn gwella ar hwn”

Bex a’i bys ar bỳls pobl ifanc

Bethan Lloyd

“Mae therapi wedi helpu fi lot, jest o ran cael rhywun i siarad efo… ond mae dal yn tabŵ”