Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Elin Vaughan Crowley… Ar Blât

Bethan Lloyd

Pysgod ffres wedi’u coginio ar y traeth a picnics yn bŵt y car – yr artist a ffotograffydd sy’n rhannu ei hatgofion bwyd

Hywel Gwynfryn… Ar Blât

Bethan Lloyd

Lobsgows ei Nain a Phwdin Peips yn yr ysgol sy’n dod ag atgofion nôl i’r darlledwr a chyflwynydd o Langefni, Ynys Môn

Manon Steffan Ros… Ar Blât

Bethan Lloyd

O riwbob ffres ei phlentyndod i ginio Dolig llysieuol, yr awdur o Dywyn yng Ngwynedd sy’n rhannu ei hatgofion bwyd

Dewi ‘Pws’ Morris… Ar Blât

Bethan Lloyd

Y cerddor, actor a digrifwr sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Mici Plwm… Ar Blât

Bethan Lloyd

Yr actor a digrifwr o Bwllheli yng Ngwynedd, sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Tomos Parry… Ar Blât

Bethan Lloyd

O falwod ym Mharis i bys ffres ei Daid, y cogydd o Ynys Môn sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Y Welsh Whisperer… Ar Blât

Bethan Lloyd

Y diddanwr, canwr gwlad a chyflwynydd o Sir Gaerfyrddin sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Gwyneth Glyn… Ar Blât

Bethan Lloyd

O Sgwiji Log ei Mam i gaws ar dost ar ôl chwarae gig, y gantores a bardd sy’n rhannu ei hatgofion bwyd

Siân Lloyd… Ar Blât

Bethan Lloyd

O brydau Cordon Bleu ei mam i ginio traddodiadol ei Nain a Taid, y newyddiadurwraig a chyflwynydd teledu sy’n rhannu ei hatgofion bwyd

Nia Parry… Ar Blât

Bethan Lloyd

Roedd y cyflwynydd teledu wedi troi’n llysieuwraig pan oedd hi’n 10 oed