Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Ein ffrindiau ffyddlon…

Bethan Lloyd

“Rwy’n hoffi anifeiliaid lot fwy na fi’n hoffi lot o bobol” – dyna gyfaddefiad onest y milfeddyg Lowri Heseltine

Gwinllan y Dyffryn yn codi gwydryn

Bethan Lloyd

Mae cwpl o Sir Ddinbych wedi profi nad oes angen haul crasboeth i gynhyrchu gwin o safon

Llwyddiant mawr i blatiau bach yn Aberteifi

Bethan Lloyd

“Dw i’n credu bod ni yn un o 20 yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon sydd wedi cael y Bib Gourmand eleni”

Siôn Tomos Owen.. Ar Blât

Bethan Lloyd

“Mae un digwyddiad yn sefyll mas lle ro’n i’n credu bo fy rhieni yn trio bwydo bwyd cath i fi – ond tun o tiwna oedd e!”

Lisa Fearn… Ar Blât

Bethan Lloyd

Y gogyddes ac awdur Blas sy’n rhannu ei hatgofion bwyd yr wythnos hon

Rhian Lois… Ar Blât

Bethan Lloyd

‘Dw i’n byw i fwyta – ond crisps ydy fy ngwendid’, meddai’r soprano sy’n byw yn Llundain

Bois y Pizza – Ieuan Harry a Jes Phillips… Ar Blât

Bethan Lloyd

Perchnogion bwyty pizza Ffwrnes yng Nghaerdydd sy’n rhannu eu hatgofion bwyd yr wythnos hon
Saran Morgan yn mwynhau Aperol Spritz

Saran Morgan… Ar Blât

Bethan Lloyd

Aeth Mam a fi i Nice pan o’n i’n dair oed… a dyna le dries i Creme Brulee am y tro cynta’, meddai’r actor o Gaerdydd

Rhys Meirion… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mae’r tenor o Ruthun wrth ei fodd yn gwneud cyri tra’n gwrando ar gerddoriaeth

Catrin Mara… Ar Blât

Bethan Lloyd

Doedd actor Rownd a Rownd ddim wedi mynd yn agos at gig am 20 mlynedd cyntaf ei bywyd