Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Bois y Pizza – Ieuan Harry a Jes Phillips… Ar Blât

Bethan Lloyd

Perchnogion bwyty pizza Ffwrnes yng Nghaerdydd sy’n rhannu eu hatgofion bwyd yr wythnos hon
Saran Morgan yn mwynhau Aperol Spritz

Saran Morgan… Ar Blât

Bethan Lloyd

Aeth Mam a fi i Nice pan o’n i’n dair oed… a dyna le dries i Creme Brulee am y tro cynta’, meddai’r actor o Gaerdydd

Rhys Meirion… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mae’r tenor o Ruthun wrth ei fodd yn gwneud cyri tra’n gwrando ar gerddoriaeth

Catrin Mara… Ar Blât

Bethan Lloyd

Doedd actor Rownd a Rownd ddim wedi mynd yn agos at gig am 20 mlynedd cyntaf ei bywyd

Deian a Loli… Ar Blât

Bethan Lloyd

Moi Williams a Lowri Llewelyn, sy’n chwarae’r ddau gymeriad yn y gyfres boblogaidd i blant ar S4C, sy’n rhannu eu hatgofion bwyd

Sharon Morgan… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mae cyris yn atgoffa’r actores o nosweithiau gwyllt pan oedd hi’n fyfyrwraig yng Nghaerdydd

Malcolm Allen… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mi fysa’r cyn-beldroediwr a sylwebydd pêl-droed S4C yn bwyta cyri i frecwast, cinio a swper o ddewis

Dafydd Iwan… Ar Blât

Bethan Lloyd

Nefoedd ar y ddaear i eicon y genedl oedd bwyta’r ‘brechdanau mwyaf blasus a flaswyd erioed’ ar fferm Nantyfyda ers talwm

Huw Onllwyn Jones… Ar Blât

Bethan Lloyd

Rhannu cocos gyda’i dad ym marchnad Abertawe a bwyd ei Nain yn Nantmor, ger Beddgelert yw rhai o hoff atgofion colofnydd Golwg

Menna Elfyn… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mae’r bardd yn hapus i gyfaddef ei bod yn un o’r ‘tofu-eating wokerati’ (chwedl Suella Braverman)