Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360
Steil

Steil. Nici Beech

Mae hi’n byw yng Nghaernarfon ac yn un o sylfaenwyr Gŵyl Fwyd a Gŵyl Arall y dref
Ffordd o Fyw

O Estonia i’r Eisteddfod AmGen

Daw Elisabeth Haljas o Estonia ac mae wedi bod yn figan ers deng mlynedd a mwy.
Cymru

Sgwrsio dros y siswrn

Mae’r pencampwr torri gwallt bellach yn llysgennad Cymru i’r elusen Lions Barber Collective, sy’n ceisio hyfforddi barbwrs i adnabod arwyddion o …
Celfyddydau

Steil y Tŷ: Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.
Celfyddydau

Steil Catrin Powell

Mae gweithio yn siop ddillad Kiti Cymru yng Nghaerdydd, ynghyd â gwerthu dillad vintage ar-lein, wedi rhoi’r esgus perffaith i’r actores Catrin …
Arian a Busnes

Aur y byd a’i berlau mân… ond dim plastig

Mae’r coronafeirws wedi bod yn gyfnod pryderus iawn i nifer o fusnesau bach. Ond mae un dylunydd wedi bod yn brysurach nag erioed.
Ffordd o Fyw

Blas ar la dolce vita

Gyda chaffis a bwytai yn dal ynghau yng Nghymru, mae’r gogyddes Marina Midolo wedi gweld cynnydd yn y galw am gacennau a phrydau parod
Diwylliant

Trysori tynnu lluniau

Mae’r artist Elin Vaughan Crowley o Fro Ddyfi yn cael “boddhad anhygoel” wrth ddal delweddau gyda’i chamera
Ffordd o Fyw

Rhoi eli ar groen i leddfu’r boen

Mae cwmni yng Ngheredigion wedi rhoi gwerth mwy na £110,000 o gynnyrch i weithwyr allweddol y Gwasanaeth Iechyd