Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
Y Maes Chwarae

Shane: “lot o fois Cymru” ar daith y Llewod

“Cwpl o’r chwaraewyr gorau yn y Chwe Gwlad oedd pobl fel Louis Rees-Zammit”
Steil

Connagh Howard

Mae’n ennill ei fara menyn yn fodel a dylanwadwr ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Newcastle
Ffordd o Fyw

Latte gyda lejand – Shane yn gwerthu ei goffi yn Dubai a Japan!

Mae pedwar o gyn-chwaraewyr rygbi mwya’ disglair Cymru wedi dod at ei gilydd i sefydlu cwmni coffi yn ystod y cyfnod clo
Diwylliant

Rhoi llwyfan i actorion

Mae criw o actorion o’r Gogledd wedi dod at ei gilydd i gynnig cefnogaeth a rhannu profiadau yn ystod y cyfnod clo
Celfyddydau

STEIL. Kiri Pritchard-McLean

Sequins a sodlau uchel ydy iwnifform y gomedïwraig pan fydd hi’n perfformio
Celf

Ennyn creadigrwydd

Mae dau artist o’r canolbarth wedi sefydlu cwmni sy’n cynnal gweithdai er mwyn integreiddio celf mewn cymunedau ac ysbrydoli creadigrwydd
Ffordd o Fyw

Blas o’r Eidal ar eli i’r croen

Dylanwad ei hetifeddiaeth Eidalaidd sydd i’w weld yng nghynnyrch gofal croen Lisa Curzon
Ffordd o Fyw

Arwyr Caffi Penmon

Mae’r perchnogion wedi bod yn dosbarthu pryd-ar-glud i’r gymuned leol, a newydd ennill gwobr Takeaway Heroes Ynys Môn
Cymru

Hoffi coffi a phris teg i ffermwyr

Mae cwmni coffi yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth â ffermwyr yn Affrica sy’n dioddef oherwydd argyfwng yr hinsawdd
Ffordd o Fyw

“Angerddol am fwydydd sy’n iacháu”

Fe drodd Kelly Frost yn figan er mwyn gwella’r boen yn ei chorff