Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Mici Plwm… Ar Blât

Bethan Lloyd

Yr actor a digrifwr o Bwllheli yng Ngwynedd, sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Tomos Parry… Ar Blât

Bethan Lloyd

O falwod ym Mharis i bys ffres ei Daid, y cogydd o Ynys Môn sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Y Welsh Whisperer… Ar Blât

Bethan Lloyd

Y diddanwr, canwr gwlad a chyflwynydd o Sir Gaerfyrddin sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Gwyneth Glyn… Ar Blât

Bethan Lloyd

O Sgwiji Log ei Mam i gaws ar dost ar ôl chwarae gig, y gantores a bardd sy’n rhannu ei hatgofion bwyd

Siân Lloyd… Ar Blât

Bethan Lloyd

O brydau Cordon Bleu ei mam i ginio traddodiadol ei Nain a Taid, y newyddiadurwraig a chyflwynydd teledu sy’n rhannu ei hatgofion bwyd

Nia Parry… Ar Blât

Bethan Lloyd

Roedd y cyflwynydd teledu wedi troi’n llysieuwraig pan oedd hi’n 10 oed

Elliw Gwawr… Ar Blât

Bethan Lloyd

Bydd unrhyw un sy’n adnabod Dolgellau yn gwybod am yr hyni byns enwog oedd yn cael eu gwerthu ym Mhopty’r Dref

Richard Holt… Ar Blât

Bethan Lloyd

Gyda’i dad yn rhedeg cwmni hufen iâ, a’i fam yn gogyddes ysgol, dim ond mater o amser oedd hi cyn i Richard Holt hyfforddi i fod yn gogydd

Betsan Moses… Ar Blât

Bethan Lloyd

O ffagots ei Mam-gu i stroganoff ei Thad, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol Betsan Moses sy’n rhannu ei hatgofion bwyd gyda Golwg360

Dewi Tudur… Ar Blât

Bethan Lloyd

O borc peis i basta, Dewi Tudur sy’n rhannu ei atgofion bwyd gyda golwg360 yr wythnos hon