Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Fe fu nifer o gwmnïau, cynyrchiadau ac unigolion yn dathlu yng Ngwobrau’r Ŵyl Cyfryngau Celtaidd yng Nghaerdydd

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Bu disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn dathlu ennill cystadleuaeth Côr SA Blwyddyn 7, 8 a 9 yn Eisteddfod yr Urdd

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Mae hi’n Wythnos Gwin Cymru ac mae cynhyrchwyr gwin ar draws y wlad yn annog pobl i roi cynnig ar win lleol

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Mae nifer o brosiectau wedi cael eu cynnal fel rhan o Ŵyl Fach y Fro yn Y Barri gan gynnwys cystadleuaeth ffotograffiaeth

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Bydd miloedd o bobl yn heidio i Ŵyl Fwyd Caernarfon heddiw (Dydd Sadwrn, 11 Mai) i fwynhau gwledd o gynnyrch lleol

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Dewch i glywed Côr y Bore Bach yn un o warchodfeydd natur yr RSPB

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Mae Sadwrn Barlys wedi bod yn atyniad yn nhref Aberteifi ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Llun y Dydd

I ddathlu Wythnos Coed yn eu Blodau, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dweud lle i fynd i weld sioe o liw

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Dyma oedd yr olygfa ym Melin Brwcws ger Dinbych yn dilyn glaw mawr a gwyntoedd cryfion ddydd Mawrth

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Y cyflwynwyr Beti George a Huw Stephens sy’n mwynhau’r olygfa wrth y llyn ar Ystâd Penarlâg yn Sir y Fflint wrth ffilmio’r gyfres Cysgu o Gwmpas