Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

Mark Drakeford

Newyddion yr Wythnos (Mai 1)

Bethan Lloyd

… gyda geirfa i ddysgwyr

Dathlu dysgu’r iaith gyda Datblygu

Bethan Lloyd

Mae penwythnos arbennig wedi cael ei drefnu i ddiolch i’r grwp Datblygu am helpu dysgwyr i ddysgu Cymraeg

Cartref i waith celf yn Sir y Fflint

Bethan Lloyd

Fe agorodd Oriel Glasfryn yn nhref Caerwys yn Sir y Fflint ei drysau am y tro cyntaf dros y Pasg

Arfon Wyn yn adrodd y straeon tu ôl i’r caneuon

Bethan Lloyd

‘Harbwr Diogel’, ‘Cae o Ŷd’ a ‘Pwy wnaeth y Sêr Uwchben?’ yw rhai o ganeuon mwyaf cyfarwydd Arfon Wyn

Bryniau Clwyd yn cyfareddu

Bethan Lloyd

Mae Sarah Carvell wedi creu print arbennig o dref Dinbych i godi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy’n dod i Sir Ddinbych fis nesa’

Bachgen 17 oed yn disgleirio mewn pêl-fasged cadair olwyn

Bethan Lloyd

Mae William Bishop eisiau mynd i’r Gemau Paralympaidd

Y Gwanwyn ar ei gorau

Bethan Lloyd

Mae rhaglen arbennig awr o hyd o’r gyfres Garddio a Mwy ar Ddydd Llun y Pasg (Ebrill 18). Meinir Gwilym ydy un o gyflwynwyr y gyfres

Newyddion yr wythnos

Bethan Lloyd

…gyda geirfa i ddysgwyr

Dathlu gwychder gwymon – sefydlu Diwrnod Cenedlaethol Bara Lawr!

Bethan Lloyd

“Mae’r rhan fwya’ o bobl yn edrych ar bara lawr ac yn meddwl: ‘na, dw i ddim eisiau trio hwnna.’ Dydy o ddim yn edrych yn arbennig o flasus”