Bu Rob Dalton yn filwr a phlismon am flynyddoedd cyn iddo ddechrau cael problemau iechyd meddwl nôl yn 2018. Dim ond ar hap y gwnaeth o afael mewn llif gadwyn a sylweddoli bod ganddo dalent am gerfio pren. Mae bellach yn gwneud bywoliaeth o’i greadigaethau sydd wedi’u hysbrydoli gan chwedlau’r Mabinogi a byd natur…