Mae artist o Gaernarfon wedi mentro ysgrifennu ei lyfr cyntaf sy’n cyfuno ei ddarluniau gyda geiriau ysbrydoledig…

 “Mae’n amhosib iti fod yn hapus bob diwrnod. Ond mae cyfeiriad y gwynt yn medru newid yn sydyn iawn.”

 “Mae bod yn greadigol yn gallu rhoi’r cyfle i ni feddwl, teimlo ac adfyfyrio er mwyn rhoi trefn ar fywyd.”