Ddiwrnod yn unig ar ôl datgan mai Huw Edwards fyddai Arlywydd Cymru annibynnol, mae awdur y pôl Owen Williams wedi ail-agor y bleidlais gan ddatgan nad yw 52% “yn arwydd clir o ewyllys y bobol”.

Roedd y pôl tafod-yn-y-boch yn gofyn i bobol ddewis rhwng y newyddiadurwr a’r actor Michael Sheen i fod yn “Bennaeth ar y Wladwriaeth am gyfnod o wyth mlynedd”.

Enillodd y newyddiadurwr o Langennech o 52% i 48% ond wrth adleisio helynt Brexit, fe ddywedodd nad yw’r canlyniad “yn arwydd clir o ewyllys y bobol”.

Ond wrth ail-agor y bleidlais, dywed Owen Williams “nad oedd dewis” ond gofyn i bobol bleidleisio eto, gan ychwanegu enwau Laura McAllister a’r ddarlledwraig Beti George fel opsiynau – a hynny ddiwrnod ar ôl Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Cafodd pobol eu holi gan Nation.Cymru hefyd pa fath o arweinydd fydden nhw’n hoffi ei gael – Brenhiniaeth Etifeddol (7.1%), Pennaeth Gweithredol (13.7%), Etholedig Seremonïol (52.9%) neu Gyngor Ffederal (26.2%).

Roedd cyfanswm o 2,188 o bleidleisiau i gyd.

Bydd y bleidlais yn cau eto heno (nos Fawrth, Mawrth 9).

39% o blaid annibyniaeth i Gymru, yn ôl pôl piniwn ITV

Gwnaed y pôl ar gyfer rhaglen ‘UK: The End of the Union?’ a chan eithrio ‘ddim yn gwybod’, dywedodd 39% y byddent yn pleidleisio ‘Ie’

‘Mae’r undeb, fel y mae hi, wedi dod i ben’

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn rhannu ei farn am ddyfodol y Deyrnas Unedig ag ASau

Annibyniaeth i Gymru “ddeg gwaith yn fwy poenus na Brexit” – Jane Dodds yn annerch cynhadledd y Lib Dems

“Mewn llywodraeth byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn defnyddio ein dylanwad i ddyblu nifer y tai fforddiadwy”