Almaenwr annwyl yn codi calon Ceiro yn Qatar

Garmon Ceiro

“Ac eithrio gwyrth yn erbyn y Saeson, gatre fyddwn ni’n mynd yr wythnos hon, a hynny heb ddangos ein gorau”

Proffwydo eira ar gopaon Eryri wrth iddi oeri

A rhybudd i yrwyr gymryd gofal os daw glaw trwm

Brechdan bacon yw brenin y brechdanau unwaith eto

Collodd y frechdan gig moch y teitl yn 2020, pan ddywedodd y cyhoedd mai hambyrgyr oedd eu hoff lenwad mewn brechdan

‘Vax’ yw Gair y Flwyddyn Oxford Languages

“Y gair vax, yn fwy na’r un gair arall, sydd wedi chwistrellu’i hun i mewn i lif gwaed yr iaith Saesneg yn 2021″

Yr RSPCA wedi ailgartrefu 239 o gŵn yng Nghymru yn 2020

‘Gwelsom lefel ddigynsail o ddiddordeb mewn ailgartrefu cŵn o deuluoedd a oedd yn treulio mwy o amser gartref ac eisiau cwmni ffrind …

Canolfannau ailgylchu symudol dan ystyriaeth yng Nghaerdydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Rydw i yn credu bod gwasanaethau pop-yp sy’n mynd at y cwsmer ar gynnydd, ac am ddod yn amlycach.”

Enwau Cymraeg ymysg enwau’r stormydd ar gyfer y flwyddyn nesaf

Eleni, cafodd y cyhoedd gyfle i awgrymu enwau gyda’r rhestr terfynol yn cynnwys rhai o’r dewisiadau mwyaf poblogaidd

Cyfraddau priodasau rhwng dynion a menywod wedi gostwng i’r lefel isaf ar record

“Mae hyn yn parhau’r gostyngiad graddol hirdymor yn y rhifau a’r cyfraddau ers dechrau’r 70au”

Adeiladu morglawdd gwerth £700,000 i atal llifogydd yn y gogledd

“Mae’r cynllun yn gwarchod 36 o gartrefi a 4 busnes preifat ar Lôn Glan y Môr yn y Felinheli”

AS Môn o blaid deddfu er mwyn atal lladron rhag elwa o ddwyn cŵn

Amcangyfrifon swyddogol yn awgrymu fod nifer sylweddol uwch o gŵn yn cael eu dwyn