Cymru

Cyfeillgarwch fydd prif flaenoriaeth y Cymry yn 2020

33% yn dweud eu bod nhw eisiau gwneud ffrindiau newydd

Carden Nadolig
Arian a Busnes

Carden Nadolig o garchar yn Tsieina yn galw am gymorth i weithwyr

Roedd y neges yn galw am gysylltu â newyddiadurwr a fu yn yr un carchar

Gwleidyddiaeth

Arlywydd Brasil yn galw Greta Thunberg yn “brat”

Mae arlywydd Brasil, Jair Bolsonaro wedi galw’r ymgyrchydd amgylcheddol Greta Thunberg yn “brat”.

Trefynwy
Cymru

Trefynwy a Llandrindod ymhlith y llefydd hapusaf i fyw

Cymru yw’r pedwerydd lle hapusaf o blith ‘gwledydd a rhanbarthau Prydain’

Cymru

Yr Eglwys Newydd yn un o ardaloedd gwlypaf gwledydd Prydain

30.6mm (1.2 modfedd) o law wedi cwympo mewn 24 awr

Hyn a’r Llall

Sir gyfan yn mynd am wobr Dinas Diwylliant

Nifer o drefi a dinasoedd wedi dod ynghyd

Arian a Busnes

‘Y Cymry yn fwy tebygol o brynu nwyddau ail-law na’r Saeson’

4% yn gwisgo dillad isaf ail-law, yn ôl arolwg

Gwasanaethau Brys

Pryderon fod gwerthwyr yn gor-gasglu madarch yng nghoedwig Epping

18 o bobol wedi cael eu herlyn ers 2014

Llun o'r Pab yn gwenu
Gwleidyddiaeth

Y Pab yn emosiynol wrth i gerflun o’r Forwyn Fair ddychwelyd i’r Ariannin

Roedd y Pab Ffransulis i weld dan deimlad mewn seremoni i nodi dychwelyd cerflun o’r Forwyn Fair …

Gwasanaethau Brys

Pryderon fod cannoedd o coalas Awstralia wedi marw mewn tanau

Mae’n dilyn tanau difrifol yn nwyrain y wlad