Nonsens y Jiwbilî yn dechre crafu ar fy nerfe

Garmon Ceiro

“Do, fe siarades i’n rhy gynnar; wrth i’r dyddiad agosáu, ma’r arwyddion arferol yna ei fod e’n mynd i fod yn hunllefus”

Jiw jiw, Jiwbilî

Garmon Ceiro

“O’r holl bethe gwirion sydd i gecru yn eu cylch, ma’n siŵr bo’ diwrnod o wyliau ymhlith y gwirionaf”

Dw i ddim yn gyrru car

Garmon Ceiro

“Pasiodd ffrind ei dest yn lled-ddiweddar a nawr fe ddreifith e rownd gornel i nôl llath”

Will Smith, Adam Price a’r hawl i ddweud jôc

Garmon Ceiro

“Fe gafodd y jôc y ffys ro’dd Carr yn ei ddymuno, wrth gwrs, gan gynnwys yn ein Senedd”

Brêc Bach o Bolitishans!

Garmon Ceiro

“Dw i wastad ’di bod yn rhywun sy’n cymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth… sy’n ystyried e’n bwysig”