Almaenwr annwyl yn codi calon Ceiro yn Qatar

Garmon Ceiro

“Ac eithrio gwyrth yn erbyn y Saeson, gatre fyddwn ni’n mynd yr wythnos hon, a hynny heb ddangos ein gorau”

Ceiro ar y cwrw yn Qatar

Garmon Ceiro

“Ma’r naws o gwmpas stadiwm yn eitha llwm. Naws maes awyr. Ma ‘na giw i gael cymryd llun gyda’r Hyundai diweddara”

Teg edrych tuag etholiad

Garmon Ceiro

“Oes unrhyw beth ym myd gwleidyddiaeth yn fwy o sbort na u-turn, gwedwch?”

Artaith y Vox Pops am y Frenhines

Garmon Ceiro

Dw i’n teimlo ’mod i bellach wedi clywed yr un cyfweliad rhyw fil o weithie

Fy hoff hobi, a thrip i’r Steddfod

Garmon Ceiro

“Taith a fyddai ond wedi gallu bod yn waeth pe bawn i wedi penderfynu ei chropian hi’n noeth tra’n cario golf clubs”

Y Brydain a grëwyd gan Boris

Garmon Ceiro

“Ciws di-ben-draw i gal yr hawl i deithio rhyw 30 milltir i Calais… yn 2022. Ma’r peth yn bonkers”

Dim Claude na Brie i’r Ceidwadwyr

Garmon Ceiro

Dw i ar wyliau yn Ffrainc, ac fel bob tro, ma’ neidio ar drên yma fel neidio i fyd arall

Beth am beidio anobeithio?

Garmon Ceiro

“Yn fy mhrofiad i, mae perthynas Cymro Cymraeg â’r Cyfrifiad yn un tra gwahanol i Sais, dyweder”

Gloddesta ar Glasto!

Garmon Ceiro

“Setles i ar y soffa, babis yn gwely, gwin ar y chwith, caws ar y dde, ffôn yn fy llaw… dyma shwt ma’ ’neud ffestifal bois bach”

Dw i wedi fy ailgyffroi

Garmon Ceiro

“Mewn gymaint o ffyrdd, dyden ni ddim yn gwbod beth yw dyfodol Cymru, i ble ma’n gwlad ni’n mynd”