Heddwas

Plismona: ‘Dydy Keir Starmer ddim yn mynd i ddechrau gwrando rŵan’

Yn groes i’r Blaid Lafur yn San Steffan, mae Mark Drakeford a Llafur Cymru yn awyddus i dderbyn pwerau datganoledig

Cyfle olaf i leisio barn am ddyfodol Ambiwlans Awyr Cymru

Mae ymgyrch ar y gweill i gadw canolfannau Caernarfon a’r Trallwng ar agor
Dau blismon mewn iwnifform

Angen “cryfhau’r cwlwm” rhwng yr heddlu a chymunedau

Catrin Lewis

Dywed arweinydd Democratiaid Rhyddfydol Cymru bod mentrau a drafodwyd yn 2022 heb weld golau dydd

‘Llanc wedi gwthio Christopher Kapessa i mewn i afon’

Mae cwest wedi bod yn clywed tystiolaeth am farwolaeth y bachgen 13 oed yn 2019
Heddwas

Cyrff babanod mewn tŷ: Dau o bobol wedi’u cyhuddo

Bydd Zilvinas Ledovskis, 48, ac Egle Zilinskaite, 30, yn mynd gerbron ynadon fis nesaf

Annog pobol i dalu sylw ar ôl i ffyrdd gael eu cau yn sgil llifogydd

Mae adroddiadau bod pobol yn Ninbych y Pysgod yn anwybyddu cyngor i deithwyr
Dyn tân

Adroddiad damniol i Wasanaeth Tân De Cymru yn ‘peri pryder’

Mae’r Prif Swyddog Tân wedi ymddeol wedi i adroddiad amlinellu diwylliant o fwlio ac ymddygiad amhriodol o fewn y gwasanaeth

Buddsoddi £2.7m mewn adrannau argyfwng ac unedau mân anafiadau

Bydd y buddsoddiad yn cynnwys creu ardaloedd aros a chynyddu nifer y ciwbiclau asesu a thriniaeth

“Tân bwriadol” wedi dinistrio pafiliwn clwb criced yn Sir Fynwy

Mae llu o glybiau wedi datgan eu cefnogaeth i Glwb Criced Monkswood yn dilyn y digwyddiad neithiwr (nos Iau, Rhagfyr 21)