Gwent ymhlith yr ardaloedd sydd â’r niferoedd lleiaf o droseddau seibr

Mae’r ffigurau’n cyfuno Cymru a Lloegr fesul ardal heddlu

Anhrefn Trelái: Naw o bobol wedi cael eu harestio

Maen nhw i gyd yn y ddalfa ar amheuaeth o godi terfysg

Heddlu’r De yn cyhoeddi llinell amser ar ôl gwrthdrawiad Trelái

Daw hyn yn dilyn dryswch, wrth i’r heddlu ddweud na all “ddim byd esgusodi” yr anhrefn nos Lun (Mai 22)

‘Sïon wedi cyfrannu at yr anhrefn yn Nhrelái’

Cadi Dafydd

Mae un sy’n byw yn Nhrelái ac a oedd yn dyst i’r anhrefn yno’n credu bod y gymuned wedi “cael eu gadael lawr yn wael” gan yr heddlu

Cadw staff, adroddiad damniol a thrwyddedau dryllau ar agenda Comisiynydd Heddlu

Lowri Larsen

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys yn cyfarfod â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ddydd Gwener (Mai 19)

Galw am sicrwydd tros yr hawl i brotestio

Mae Cymru Republic wedi ysgrifennu at banel, comisiynwyr a heddluoedd er mwyn ceisio eglurhad yn dilyn protestiadau’r coroni
Heddwas

Heddlu’n ymchwilio wedi i ddyn cael ei gludo i’r ysbyty ar ôl cael ei arestio

Mae fideo wedi’i rhannu ar gyfryngau cymdeithasol o’r dyn yn cael ei daro sawl gwaith wrth iddo gael ei arestio
Daniel Morgan

Daniel Morgan: Heddlu Llundain yn ymddiheuro ar ôl canfod dogfennau perthnasol

Daeth yr heddlu o hyd i’r dogfennau oedd yn berthnasol i’r achos mewn cabinet yn Scotland Yard
Stadiwm Swansea.com

Diffibriliwr yr Elyrch wedi’i ddifrodi

Dywed Clwb Pêl-droed Abertawe eu bod nhw wedi rhoi gwybod i’r heddlu
Heddwas

Dros 1,000 o blismyn wedi’u recriwtio yng Nghymru

Ond mae pryder na fydd cynyddu nifer y plismyn yn mynd i’r afael â phroblemau ehangach y system cyfiawnder troseddol