Dyn tân

Adroddiad damniol i Wasanaeth Tân De Cymru yn ‘peri pryder’

Mae’r Prif Swyddog Tân wedi ymddeol wedi i adroddiad amlinellu diwylliant o fwlio ac ymddygiad amhriodol o fewn y gwasanaeth

Buddsoddi £2.7m mewn adrannau argyfwng ac unedau mân anafiadau

Bydd y buddsoddiad yn cynnwys creu ardaloedd aros a chynyddu nifer y ciwbiclau asesu a thriniaeth

“Tân bwriadol” wedi dinistrio pafiliwn clwb criced yn Sir Fynwy

Mae llu o glybiau wedi datgan eu cefnogaeth i Glwb Criced Monkswood yn dilyn y digwyddiad neithiwr (nos Iau, Rhagfyr 21)
Rhan o beiriant tan

Tân Trefforest: Dod o hyd i gorff

Mae’r heddlu, y gwasanaeth tân a’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad ar y safle ac yn apelio am wybodaeth
Rhan o beiriant tan

Un person ar goll yn dilyn tân mawr yn Nhrefforest

Roedd ysbytai’n wynebu digwyddiad mawr neithiwr (nos Fercher, Rhagfyr 13) ac yn rhybuddio pobol i gadw draw oni bai bod rhaid mynd yno

Annog prosiectau cymunedol i geisio am gyfran o £60,000 i greu cymunedau mwy diogel

“Rydyn ni’n credu, drwy weithio hefo’n gilydd, y gallwn ni wneud effaith ar atal trosedd a helpu cymunedau’r un pryd”
Plismon arfog

Aberfan: Arestio dyn 28 oed mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol

Mae’r dyn o Ferthyr wedi’i arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio ar ôl i ddynes 29 oed gael ei thrywanu yn y pentref
Heddwas

Heddlu arfog yn ymateb i ‘ymosodiad difrifol’ yn Aberfan

Mae dynes 29 oed wedi’i thyrwanu a’i chludo i’r ysbyty