Heddwas

Apêl am wybodaeth ar ôl i gerddwr gael ei ladd mewn gwrthdrawiad

Bu farw dyn 28 oed yn y fan a’r lle wedi’r gwrthdrawiad ar yr A468 yng Nghaerffili
Daniel Morgan

Heddlu’r Met yn ymddiheuro i deulu’r ditectif preifat Daniel Morgan

Mae’r llu wedi dod i setliad gyda’r teulu ac wedi cydnabod methiannau yn yr ymchwiliad i’w farwolaeth
Daniel Morgan

‘Iawndal gwerth £2m i deulu Daniel Morgan gan Heddlu Llundain’

Mae’r llu wedi cyfaddef i lygredd darfu ar eu hymchwiliad i lofruddiaeth y Cymro yn 1987

Codi pryderon am grwpiau’n gyrru’n beryglus yn Tesco Caernarfon

Lowri Larsen

Mae cynghorydd yn dweud iddi dderbyn nifer o gwynion am y sefyllfa, ond nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud i’w datrys

Heddlu’r De yn cadarnhau eu bod wedi siarad gyda’r BBC a’r Met am “les oedolyn”

Mae’n dilyn honiadau am gyflwynydd y BBC sydd heb gael ei enwi

Cannoedd yn angladd dau fachgen fu farw mewn gwrthdrawiad beic

Fe fu terfysgoedd yn Nhrelái, Caerdydd yn dilyn marwolaeth Kyrees Sullivan, 16, a Harvey Evans, 15
Heddwas

Tad bachgen tair oed fu farw mewn tân hefyd wedi marw

Bu farw Naemat Lawa Esmael, 51 oed, yn yr ysbyty fore Llun yn dilyn y tân yn Abertawe
Rhan o beiriant tan

Ymchwiliad i achos tân, lle bu farw bachgen tair oed, yn parhau

Mae dyn 51 oed mewn cyflwr difrifol wedi’r tân yn ardal West Cross, Abertawe ddydd Sadwrn

Anrhydeddau Pen-blwydd Brenin Lloegr i nifer o bobol flaenllaw yng Nghymru

Yn eu plith mae gwleidyddion, academyddion a sêr chwaraeon