Ymestyn y gwaharddiad ar yfed alcohol ar strydoedd Ceredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ond fydd y gwaharddiad “ddim yn atal cyplau oedrannus rhag cael gwydryn o win ar y traeth”

Annog myfyrwyr newydd i beidio â mynd i nofio ar ôl yfed alcohol

Mae’n rhan o’r ymgyrch sy’n tynnu sylw at y cysylltiad rhwng yfed alcohol a boddi

Cadw gorsafoedd tân mewn ardaloedd gwledig yn “hanfodol”

Cafodd deiseb yn galw am gadw gorsafoedd Cerrigydrudion, Llanberis, Conwy, Biwmares ac Abersoch ar agor ei lansio dros y penwythnos

Ymchwiliad i ymddygiad plismon Heddlu’r De yn dilyn marwolaethau Trelái

Mae cyfarwyddwr Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu wedi diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth

Achos Lucy Letby yw’r ‘mwyaf trychinebus yn 75 mlynedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol’

Elin Wyn Owen

Dr Dewi Evans, y pediatrydd roddodd dystiolaeth yn achos llys y nyrs, yn galw am erlyn gweinyddwyr yr ysbyty yng Nghaer am ddynladdiad corfforaethol

Galw am newid y gyfraith ynghylch math peryglus o gi

Mae milfeddygon ac elusennau’n dweud bod y Ddeddf Cŵn Peryglus wedi methu ar ôl 32 o flynyddoedd

Heddlu’n dosbarthu bandiau braich rhag i blant fynd ar goll yn yr Eisteddfod

Mae’r cynllun yn un o nifer o bethau fydd ar y gweill gan Heddlu’r Gogledd ym Moduan
Rhan o beiriant tan

Pryder gwleidyddion am gynlluniau posib i gau gorsafoedd tân yn y gogledd

Mae un opsiynau’n cynnwys cau pum gorsaf dân, ac mae angen i fwy o bobol allu dweud eu dweud am y mater, medd Plaid Cymru
Rhan o beiriant tan

“Problemau rheolaethol o fewn y gwasanaeth tân”

Lowri Larsen

Adolygiad Darpariaeth Brys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru “ddim yn gweithio” oherwydd yr opsiynau
Heddwas

Adroddiadau bod bom wedi’i ganfod yn Rachub

Roedd pobol wedi cael gorchymyn i adael yr ardal