Gwasanaethau Brys

“Croeso aruthrol” i’r Cymro Cymraeg sy’n Brif Gopyn yn Lloegr

Trigolion gogledd-ddwyrain Lloegr yn debyg i Gymry Llanelli, meddai Richard Lewis
Cymru

“Dim tystiolaeth” fod y defnydd o taser ynghlwm â marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

Ymchwilwyr yn cyhoeddi diweddariad wedi i Mohamud Mohammed Hassan farw ar ôl bod yn y ddalfa

Cymru

Cynnydd o 40% mewn troseddau yn erbyn plant ar y we

Gofid fod troseddwyr yn ecsbloetio a meithrin perthnasau amhriodol gyda phlant ar y we

Bracelet Bay yn Abertawe
Cymru

Problemau’r heddlu’n parhau er i Gyngor Sir gau traethau i gerbydau

Fe ddaw wrth i’r heddlu ei chael hi’n anodd gadw trefn ar bobol sy’n parhau i dorri rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru ledled y wlad

Cymru

Plismones wedi’i lladd mewn gwrthdrawiad

Roedd Lynwen Thomas yn gweithio i Heddlu Dyfed-Powys

Gwasanaethau Brys

Ymgyrchwyr yn beirniadu penderfyniad i beidio ag adolygu achos gŵr a laddodd ei wraig

Cafodd Ruth Williams, 67, ei thagu i farwolaeth gan Anthony Williams, 70, yn eu cartref yng Nghwmbrân ar Fawrth 28 y llynedd

Gwasanaethau Brys

Carcharu dyn am oes ar ôl iddo lofruddio’i ddyweddi a lapio’i chorff mewn clingfilm

Arhosodd Madog Rowlands, 23 oed, 35 awr cyn rhybuddio’r gwasanaethau brys ar ôl iddo dagu Lauren Griffiths

Cymru

Heddlu’n galw ar bobl i osgoi ardal yng Nghaerdydd wedi “digwyddiad”

Adroddiadau am ffrwydrad yn Heol Countisbury, Caerdydd

Gwasanaethau Brys

Beio “blinder” cyfyngiadau clo am gynnydd mewn dirwyon torri rheolau Covid-19

Tri pherson yng Nghymru wedi derbyn dirwy o £10,000