Ambiwlans Awyr Cymru

Cyfle i etholwyr de Meirionnydd a Phwllheli roi eu barn ar ad-drefnu’r gwasanaeth ambiwlans awyr

Bydd cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn Nhywyn a Phwllheli

Codi ymwybyddiaeth o sut i gadw’n ddiogel dros Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Mae’r gwasanaethau brys wedi cyhoeddi cyngor ar drothwy’r cyfnod hwn
Ambiwlans Awyr Cymru

Cyhuddo Prif Weinidog Cymru o fethu â chywiro sylwadau am ddata Ambiwlans Awyr Cymru

Mae Russell George, yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd, wedi gofyn iddo egluro’i sylwadau

Galw am wneud methu ag adrodd am gamdrin plant yn drosedd yng Nghymru a Lloegr

Elin Owen

“Mae’n bwysig fod gan wasanaethau’r adnoddau sydd angen i ymateb i’r adroddiadau’n broffesiynol,” meddai …
Y powdwr gwyn wedi'i rannu'n rhesi

Arestio 46 o bobol, diogelu 24, a chipio cyffuriau gwerth £715,000 wrth geisio chwalu llinellau sirol

Llinellau sirol yw’r enw ar y weithred o symud cyffuriau o ddinasoedd i drefi neu ardaloedd gwledig

Ymgyrchwyr yn uno i wrthod symud gwasanaeth achub bywyd i’r dwyrain

Mae nifer o wleidyddion Plaid Cymru wedi mynegi pryderon

Cymru ymhlith y gwaethaf am oryrru

Mae Heddlu’r De, Heddlu’r Gogledd a Heddlu Dyfed-Powys ymhlith y pump ardal heddlu sydd â’r nifer fwyaf o droseddau
Heddwas

Ymchwil newydd yn dangos twf mewn troseddau casineb mewn ardaloedd bleidleisiodd o blaid Brexit

Ym mis Gorffennaf 2016 – y mis yn dilyn y bleidlais – roedd 1,100 o droseddau casineb ychwanegol yng Nghymru a Lloegr, sy’n …

Galw ar bobol i gymryd camau i’w diogelu eu hunain rhag tanau

Pryderon y bydd yr argyfwng costau byw yn golygu y gall pobol droi at ffyrdd amgen o wresogi a goleuo’u cartrefi