Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Plismon sy’n gweithio i Heddlu’r De wedi’i gyhuddo o ymosod

Daw’r cyhuddiad yn erbyn y Cwnstabl Rowan Knight yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Bachgen tair oed wedi marw mewn gwrthdrawiad ar fferm

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ddigwyddiad yn ardal Clunderwen neithiwr (3 Awst) wedi adroddiad am wrthdrawiad rhwng plentyn a cherbyd

Heddlu’r Gogledd i gyflwyno system newydd i wella ymateb gwasanaethau brys

Mae’r dechnoleg gwerth £5.8 miliwn yn rhoi’r gallu i’r heddlu ffrydio digwyddiadau i staff yn yr ystafell reoli

Dyn gerbron llys ar gyhuddiad o lofruddio merch, 15, mewn carafán ger Abergele

Matthew Selby o Fanceinion wedi’i gadw yn y ddalfa

Ty Mawr

Parc gwyliau Tŷ Mawr: cyhuddo dyn, 19, o lofruddio merch 15 oed

Bydd Matthew Selby o Fanceinion yn mynd gerbron ynadon ddydd Mawrth

Cyhoeddi enw’r bachgen pump oed y cafwyd hyd i’w gorff yn afon Ogwr

Mae ymchwiliad yr heddlu’n parhau, a’r tri pherson gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddio Logan Mwangi yn dal yn y ddalfa

Teyrngedau i fachgen pump oed “annwyl” a gafodd ei ddarganfod yn afon Ogwr

“Rydyn ni’n apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth, i gysylltu â ni,” meddai Heddlu’r De

Marwolaeth bachgen pump oed: tri o bobol wedi’u harestio

Dyn 39 oed, dynes 30 oed a bachgen 13 oed yn cael eu holi ar amheuaeth o lofruddio

Ty Mawr

Parc gwyliau Tŷ Mawr: heddlu’n cadarnhau marwolaeth merch 15 oed

Mae dyn 19 oed wedi cael ei arestio ac yn cael ei holi yn y ddalfa