Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Arestio dwy ddynes yn dilyn protest amgylcheddol ar ddolydd Caerdydd

Maen nhw wedi’u hamau o dresmasu difrifolach

Angharad Williamson wedi’i chadw yn y ddalfa wedi’i chyhuddo o lofruddio’i mab Logan Mwangi

Cafodd y bachgen bach ei ganfod yn Afon Ogwr yn sir Pen-y-bont ar Ogwr ar Orffennaf 31

M4 cyffordd 35

Dau ddigwyddiad ar yr M4 rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd

Gwrthdrawiad ym Mhen-coed a lori wedi torri i lawr ger Casnewydd

Cyfeirio at gyffuriau fel “problem cyfiawnder troseddol” yn “wrthgynhyrchiol”

Richard Lewis, sydd wedi’i benodi’n Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, yn lleisio barn mewn erthygl yn The Telegraph

Yr Old Bailey yn Llundain

Dyn o Fôn wedi’i gyhuddo o droseddau brawychol

Mae Samuel Whibley yn gwadu annog brawychiaeth a dosbarthu deunydd brawychol

Bachgen 14 oed yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio Logan Mwangi

Daethpwyd o hyd i gorff y bachgen pum oed yn afon Ogwr

Heddlu Dyfed-Powys yn arestio 17 cyffurgi a bachu crac cocên, heroin a chocên

Cafwyd 11 cyrch yn ystod wythnos o dargedu ‘gangiau llinell cyffuriau’

Cyhuddo Ali Harbi Ali o lofruddio Syr David Amess

Gwasanaeth Erlyn y Goron yn dadlau bod cymhelliant brawychol i’w lofruddiaeth

Cyhuddo llanc 14 oed o lofruddio Logan Mwangi, pump oed o Ben-y-bont ar Ogwr

Cafwyd hyd i gorff y bachgen bach mewn afon ger ei gartref

Keyron Curtis

Enwi dyn fu farw yn dilyn ymosodiad yn Aberdâr

Roedd Keyron Curtis yn 21 oed ac yn dod o’r ardal leol