Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nhregaron: “Cynllun plismona cymesur ar waith,” meddai’r heddlu

Alun Rhys Chivers

Dim trais ond “ymdriniodd swyddogion â sawl un a gafodd eu dal yn piso ar y stryd, taflu conau traffig i’r ffordd, a symud rhwystrau”

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad
CPD Cefn Fforest

Tân yn dinistrio holl eiddo Clwb Pêl-droed Cefn Fforest

Mae apêl wedi’i sefydlu i sicrhau offer newydd i’r clwb sy’n chwarae yng nghynghreiriau Gwent
Ambiwlans

Buddsoddi £3m i recriwtio 100 o staff ambiwlans brys

Nod buddsoddiad Llywodraeth Cymru yw gwella amseroedd ymateb ar gyfer y rhai mwyaf sâl neu sydd wedi’u hanafu yn fwyaf difrifol

Pryderon am amseroedd ymateb ambiwlansys yn dilyn marwolaeth dynes yn y Bermo

Mae Liz Saville Roberts wedi galw am ymchwiliad i ymateb y gwasanaethau brys i’r digwyddiad

Comisiynydd Heddlu’r Gogledd yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae Andy Dunbobbin, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i gadw pobol yn ddiogel

Dynes o Gaerdydd wedi cael 18 pwynt ar ei thrwydded, dirwyon gwerth £25,646 a gwaharddiad am 18 mis

Cafwyd Ann Marie Cash yn euog gan ynadon o 33 o droseddau gyrru ar ôl defnyddio platiau Gwyddelig anghyfreithlon

Llofruddiaeth Logan Mwangi: Tri yn cael eu dedfrydu i garchar am oes

Cafodd mam y bachgen 5 oed ei dedfrydu i 28 mlynedd o garchar, ei lystad i 29 mlynedd, a bachgen, 14, i 15 mlynedd

Cyhuddo dyn, 29, o lofruddio Zara Aleena yn Llundain

Mae disgwyl i Jordan McSweeney fynd gerbron llys yn ddiweddarach

Cwch pysgota Nicola Faith wedi’i orlwytho cyn suddo

Bu farw Ross Ballantine (39), Alan Minard (20) a’r capten Carl McGrath (34) pan suddodd eu cwch, y Nicola Faith, ar Ionawr 27 y llynedd