Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Heddlu’n cyhoeddi gorchymyn gwasgaru ym Mae Caerdydd

Roedd torfeydd wedi dod ynghyd neithiwr (nos Sadwrn, Gorffennaf 11)

Gwasanaethau Brys

Dyn wedi’i drywanu yn ei gar ger yr M5

Roedd ffrae rhwng modurwyr mewn dau gerbyd neithiwr (nos Wener, Gorffennaf 10)

Mynedfa'r carchar
Cymru

Swyddog carchar yn osgoi cael ei charcharu

Libby Shankland wedi magu perthynas ag Adnan Ali, oedd wedi defnyddio ffôn symudol yn anghyfreithlon yn y carchar i gysylltu â hi

Gwasanaethau Brys

Heddlu’n chwilio am 12 ar ôl anhrefn yn Lerpwl

Heddlu’n awyddus i siarad â 12 yn dilyn anrhefn yn ystod dathliadau yn Lerpwl

Asim Khan, 21, fu farw wedi digwyddiad yng Nghaerdydd
Cymru

Dyn wedi’i gael yn euog o lofruddio Asim Khan yng Nghaerdydd

Roedd Momodoulamin Saine, 28, o Drelái wedi gwadu ei lofruddio

Cymru

Cyngor yn bygwth gweithredu yn erbyn busnesau sy’n anwybyddu cyfyngiadau’r coronafeirws

Ynadon wedi gorchymyn campfa yn Abertawe i gau ei drysau

Gwasanaethau Brys

Pennaeth Heddlu Llundain yn ymddiheuro am stopio a chwilio car athletwraig groenddu a’i phartner

Yr heddlu dan y lach am eu hymdriniaeth o Bianca Williams a Ricardo dos Santos

Cymru

Gorchymyn gwrthgymdeithasol yn gwahardd unrhyw un rhag mynd i dŷ yn Rhydaman

Cymdogion wedi cyrraedd “pen eu tennyn”

Jamie Harris
Cymru

Carcharu dyn am bum mlynedd ar ôl ymosod yn rhywiol ar blentyn

Roedd hefyd wedi dangos ei hun yn anweddus i ddwy ferch ifanc a meddu ar ddelweddau anweddus o blant

Cymru

Dyn, 31, wedi cael anafiadau difrifol wedi gwrthdrawiad beic modur yng Ngwynedd

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd ger fferm Bron Miod yn Llanaelhaearn