Gwasanaethau Brys

Traean o’r tafarnau yn Newcastle fydd yn ail-agor

Ofni “anhrefn llwyr” ar y ‘Sadwrn Mawr’ yn Lloegr
Cymru

Gwasanaeth troseddau ieuenctid Caerdydd yn “annigonol” medd arolygwyr

Angen gwella pob elfen o’i waith, meddai Prif Arolygydd

Cymru

‘Hen offer nwy’ yn debygol o fod wedi achosi ffrwydrad mewn tŷ

Cartref Jessica Williams a’i meibion wedi dymchwel yn y ffrwydrad ym Mlaendulais

Cymru

Arestio dyn ddwywaith ar amheuaeth o geisio lladrata – ddau ddiwrnod yn olynol

Ceisiodd Jamie Rawlinson ladrata eto dair awr yn unig ar ôl gadael y ddalfa

Rhan o beiriant tan
Cymru

Rhybudd wedi cynnydd yn nifer y tanau mewn ceginau

Gwasanaeth Tân y de wedi’u galw i hyd at bump tan yr wythnos

Gwasanaethau Brys

Cyhuddo dyn, 19, o ddifrod troseddol yn ystod dathliadau yn Lerpwl

Mae Matthew Egglesden wedi’i gyhuddo o daflu tân gwyllt at adeilad y Liver

Forbury Gardens yn Reading
Gwasanaethau Brys

Cyhuddo dyn o lofruddio tri o bobol mewn parc yn Reading

Khairi Saadallah, 25, hefyd wedi’i gyhuddo o geisio llofruddio tri arall

Baner yr Alban
Gwasanaethau Brys

Cyhoeddi enw’r dyn oedd yn gyfrifol am ymosodiad Glasgow

Cafodd Badreddin Abadlla Adam, 28 oed o Swdan, ei saethu’n farw gan yr heddlu wedi’r digwyddiad

Torfeydd yn Lerpwl
Gwasanaethau Brys

Beirniadu ymddygiad torfeydd yng nghanol dinas Lerpwl

Roedden nhw’n dathlu llwyddiant tîm pêl-droed y ddinas

Baner yr Alban
Gwasanaethau Brys

Enwi’r plismon gafodd ei anafu yn ymosodiad Glasgow

Yr ymosodwr wedi cael ei saethu’n farw ar ôl anafu’r cwnstabl David Whyte