“Cyhyd ag y bydd modd prynu bwledi fel nwyddau mewn eiliau siopa, bydd hyn yn parhau i ddigwydd”

Delyth Jewell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn ymateb ar ôl i 19 o blant a dau oedolyn gael eu saethu’n farw mewn ysgol yn yr Unol …

Rhybuddio defnyddwyr jet skis am “ganlyniadau difrifol i fywyd gwyllt”

Derbyniodd Heddlu’r Gogledd adroddiadau am bobol yn defnyddio jet skis mewn ffordd “anaddas” ger Ynys Seiriol dros y penwythnos

Cynnydd sylweddol mewn trais difrifol pan ddaeth y cyfnodau clo i ben

Aeth 146,356 o bobol i Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yng Nghymru a Lloegr yn 2021 yn sgil anaf oedd yn gysylltiedig â thrais, medd adroddiad
Rhan o beiriant tan

Gwasanaeth tân canolbarth a gorllewin Cymru’n rhoi pedair injan dân i Wcráin

Mae’r gwasanaeth yn rhan o res hir o gerbydau sydd wedi teithio yno i helpu’r wlad yn sgil yr ymosodiad gan Rwsia
Llun o Stephen Lawrence

Comisiynydd Heddlu’r Gogledd eisiau “adeiladu ar waddol” Stephen Lawrence

Andy Dunbobbin yn rhannu ei neges am hiliaeth ar y dyddiad y cafodd ei lofruddio yn 1993

Tri o bobol yn euog o lofruddio Logan Mwangi

Ei fam Angharad Williamson, ei phartner hi John Cole a llanc 14 oed i gyd wedi’u cael yn euog yn Llys y Goron Caerdydd
Llun agos o Ambiwlans Argyfwng

Y Gwasanaeth Iechyd yn profi eu hamserau aros gwaethaf erioed

Mae ceir yr heddlu’n cael eu defnyddio fel ambiwlansys

Uno heddluoedd Cymru yn syniad “naïf”, medd Arfon Jones

Huw Bebb

“Dydy o ddim yn beth hawdd i’w wneud, a dw i’n meddwl bod y ffordd mae Richard Lewis wedi’i gyflwyno fo yn hynod o syml a …
Daniel Morgan

Dull Heddlu Llundain o fynd i’r afael â llygredd ddim “yn addas i’r diben”

Y Met heb ddysgu gwersi o achos llofruddiaeth Daniel Morgan yn 1987, sy’n dal heb ei ddatrys, medd adroddiad