Iwan Lloyd Jones
Cymru

Teyrnged i “ŵr addfwyn” fu farw mewn gwrthdrawiad ger Llandeilo

Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd

Arfon Jones
Cymru

Comisiynydd Heddlu’r Gogledd yn cipio gwobr am weithredu’n agored

Arfon Jones yn “falch iawn” o ennill y wobr am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du
Cymru

Dyn wedi marw yn dilyn ffrwgwd ger gwesty ym Mangor

Dyn wedi’i arestio ger y Waverley neithiwr (nos Sadwrn, Medi 19)

Bracelet Bay yn Abertawe
Cymru

Dynes, 35, wedi’i hanafu’n ddifrifol wrth i gar rolio i lawr i lwybr ger traeth

Ei merch fach chwech oed wedi cael ei tharo gan gar dynes 84 oed

Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du
Cymru

“Parcio anystyriol ac anghyfreithlon” yn Nyffryn Ogwen eto

Y broblem yn codi’i phen ar yr A5 eto

Cymru

Arestio tri ar amheuaeth o gychwyn stori gelwyddog am ymosod ar ysgol

Roedd neges ar Facebook yn awgrymu bod unigolion am ddefnyddio dryll mewn ysgol yn ardal y Drenewydd
Gwasanaethau Brys

Drakeford yn ceryddu Boris am beidio cyfarfod â phrif weinidogion

“Mae yna wagle wrth galon y Deyrnas Unedig ac rhaid mynd ati ar frys i’w lenwi”
Heddlu
Cymru

Merch 16 oed ar goll yn Sir Gaerfyrddin – mae ganddi gysylltiadau â Môn

Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth er mwyn ceisio dod o hyd i Skye Roberts
Cymru

Dod o hyd i gorff dyn yn Llansteffan

Nid yw’n glir os oes unrhyw un arall wedi mynd i mewn i’r dŵr

Gwasanaethau Brys

Llanc 17 oed yn ymladd am ei fywyd ar ôl damwain ffordd

Heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl gwrthdrawiad ar yr A55