Mam Logan Mwangi wedi colli cais i apelio yn erbyn dedfryd am lofruddiaeth

Cafodd Angharad Williamson ei charcharu am oes y llynedd
Dau blismon mewn iwnifform

Lansio cymhwyster plismona yng Ngholeg Cambria

Bydd safle Glannau Dyfrdwy y coleg yn cyflwyno cwrs Lefel 3 mewn Mynediad i Blismona o fis Medi

Apêl i ddod o hyd i Aled Glynne Davies

Does neb wedi ei weld ers iddo adael ei gartref nos Sadwrn (Rhagfyr 31)

Atafaelu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yng Ngwynedd

Daw hyn yn dilyn cyrchoedd gan Uned Safonau Masnach gyda chymorth yr heddlu
Ambiwlans

Disgwyl “effaith ddifrifol” ar wasanaethau ambiwlans wrth i streiciau ddechrau

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobol i beidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth ac i gymryd mwy o ofal nag arfer

Arestio 32 o bobol mewn ymgais i atal gyrru dan ddylanwad cyffuriau yn Aberystwyth

Mae’r heddlu’n defnyddio offer arbennig i gynnal profion ar ymyl y ffordd

Dedfrydu deunaw o bobol am eu rhan yn nherfysg Mayhill

“Daethant at ei gilydd, yn cario arfau, ffyn a brics heb feddwl o gwbl am y trigolion na’r canlyniadau angheuol posibl”
Cian Wyn Williams

Adleoli’r Ambiwlans Awyr: “Gobeithio y daw canlyniad call”

Lowri Larsen

Cian Wyn Williams o Borthmadog yn gobeithio y bydd y gwasanaeth yn aros yn ardal Dinas Dinlle
Ambiwlans Awyr Cymru

Awgrymu ffordd ymlaen i’r Ambiwlans Awyr

Elwyn Vaughan

Arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Powys sy’n ystyried effaith bosib symud y gwasanaeth o Gaernarfon a’r Trallwng ar y canolbarth a’r …
Dyfed Evans

Teyrngedau i Dyfed Evans o ardal Talybont yng Ngheredigion

Cafwyd hyd i gorff y ffermwr 42 oed oedd wedi bod ar goll