Ymchwilio i ymosodiad difrifol yn Sir Benfro

Dyn yn cael ei gadw yn y ddalfa

Comisiynydd Heddlu’n ymddiswyddo’n dilyn sylwadau ynghylch llofruddiaeth Sarah Everard

Philip Allott eisiau “adfer hyder yn y swyddfa” ar ôl dweud y dylai menywod fod yn fwy “streetwise” ynglŷn â phwerau arestio’r heddlu

Cyn-blismon yn cyfaddef camymddwyn tra’n gwnstabl gyda Heddlu Gwent  

Paul Chadwick, 51, wedi pledio’n euog o gael “perthynas amhriodol” gyda dwy ddynes

Enwi beiciwr modur fu farw mewn gwrthdrawiad yng Nghorris

Bu farw Michael Peel, 46 oed o Lanrwst, mewn damwain beic modur brynhawn ddoe (10 Hydref)

Lansio ymgyrch newydd i leihau troseddau yn erbyn menywod yn Wrecsam

‘Mae troseddau yn erbyn merched yn cael eu cyflawni gan ddynion a dynion yn y pen draw sydd â’r cyfrifoldeb i newid’ Andy Dunbobbin

Gyrrwr beic modur wedi marw yng Nghorris

Heddlu eisiau unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw naill ai ar-lein neu drwy ffonio 101

Cannoedd o honiadau o gamymddwyn rhywiol wedi’u gwneud yn erbyn swyddogion heddlu

Ystadegau yn dangos bod o leiaf 750 o gyhuddiadau wedi’u gwneud yn erbyn swyddogion Cymru, Lloegr a’r Alban rhwng 2016 a 2020

Pryderon dros doriadau i wasanaethau’r heddlu yng Ngheredigion

Y bwriad ydi lleihau nifer y swyddogion sy’n rhan o dimau ymateb yr heddlu yn Llambed, Aberaeron ac Aberteifi

Dyn wedi marw mewn damwain ffordd ym Mhowys

Ffordd wedi bod ar gau a gyrwyr yn cael eu cynghori i osgoi’r ardal ar yr A490 ger Cegidfa

Llifogydd yn taro rhannau o dde Cymru

Roedd y gwasanaethau tân wedi ymateb i bobol yn sownd yn eu ceir ac roedd dŵr wedi llifo i mewn i gartrefi