Logo'rcwmni gyda'r geiriau VUE INTERNATIONAL
Gwasanaethau Brys

18 mis yn y ddalfa i lanc 15 oed am ei ran mewn ffrwgwd ger sinema yn Birmingham

Roedd oddeutu 50 o bobol ifanc wedi ymgasglu wrth i ffilm dreisgar gael ei dangos

Golygfa o'r awyr o'r Barri o gyfeiriad y mor
Cymru

Carcharu dau gyffurgi o’r Barri

Rhys Watkins, 33, a Rachael Heywood, 39, wedi bod yn cyflenwi cocên a heroin

Cymru

Heddlu yn ymchwilio i achos o drywanu yng Nghaerdydd

Dyn 19 oed wedi ei gludo i’r ysbyty wedi’r digwyddiad yn ardal Grangetown

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Heddlu’n cyhoeddi gorchymyn gwasgaru ym Mae Caerdydd

Roedd torfeydd wedi dod ynghyd neithiwr (nos Sadwrn, Gorffennaf 11)

Gwasanaethau Brys

Dyn wedi’i drywanu yn ei gar ger yr M5

Roedd ffrae rhwng modurwyr mewn dau gerbyd neithiwr (nos Wener, Gorffennaf 10)

Mynedfa'r carchar
Cymru

Swyddog carchar yn osgoi cael ei charcharu

Libby Shankland wedi magu perthynas ag Adnan Ali, oedd wedi defnyddio ffôn symudol yn anghyfreithlon yn y carchar i gysylltu â hi

Gwasanaethau Brys

Heddlu’n chwilio am 12 ar ôl anhrefn yn Lerpwl

Heddlu’n awyddus i siarad â 12 yn dilyn anrhefn yn ystod dathliadau yn Lerpwl

Asim Khan, 21, fu farw wedi digwyddiad yng Nghaerdydd
Cymru

Dyn wedi’i gael yn euog o lofruddio Asim Khan yng Nghaerdydd

Roedd Momodoulamin Saine, 28, o Drelái wedi gwadu ei lofruddio

Cymru

Cyngor yn bygwth gweithredu yn erbyn busnesau sy’n anwybyddu cyfyngiadau’r coronafeirws

Ynadon wedi gorchymyn campfa yn Abertawe i gau ei drysau