Cymru

Carcharu cyffurgi ar ôl ei dal gyda gwerth £45,000 o heroin yn Aberystwyth

Atal Susan Marie Proffitt rhag elwa o’i drygioni

Cymru

Arestio dyn ar ôl i Ambiwlans gael ei ddwyn

Gallai fod wedi achosi “niwed difrifol iawn” meddai’r Gwasanaeth Ambiwlans

Gwasanaethau Brys

Bachgen 17 oed wedi ei drywanu yn Nrheganna

Mae’r Heddlu yn credu nad yw’r digwyddiadau diweddar yn y brifdinas ar hap ac mai grwpiau o fechgyn lleol sydd yn targedu ei gilydd

Cymru

Teyrngedau i ddynes, 58, fu farw mewn gwrthdrawiad ger Castell Gwrych

Bu farw Sharn Iona Hughes, o Brestatyn wrth iddi geisio tynnu llun o’r goleuadau yn y castell

Cymru

Dau gerbron llys ar gyhuddiad o lofruddio dyn o Gaergybi

Bu farw David John Jones, 58, yn yr ysbyty ar ôl cael anafiadau difrifol i’w ben

Stryd y Frenhines, Caerdydd yn dawel
Cymru

Gorchymyn gwasgaru mewn grym yng Nghaerdydd ar ôl digwyddiad treisgar

Cafodd ei gyflwyno neithiwr ac fe fydd mewn grym tan ddydd Mawrth (Tachwedd 24)

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Y diweddaraf am ddigwyddiad treisgar yng Nghaerdydd

Chwech o bobol wedi cael triniaeth am anafiadau nad ydyn nhw’n peryglu eu bywydau, a phedwar o bobol wedi cael eu harestio

Cymru

Arestio dyn wedi marwolaeth dynes mewn carafan yn Ninbych y Pysgod

Cafodd yr heddlu eu galw neithiwr (nos Wener, Tachwedd 20)

Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du
Cymru

Arestio tri yng Nghaergybi ar amheuaeth o lofruddio dyn 58 oed

Mae’r tri yn cael eu holi yn y ddalfa

y faner yn cyhwfan
Gwasanaethau Brys

Bydd y Deyrnas Unedig yn “llai diogel” os na fydd cytundeb Brexit

Rhybudd gan y prif swyddog gwrth-frawychiaeth Neil Basu