Teyrnged teulu i ddyn lleol o Lanbed

Bu farw John William Jones, 68, ar ôl i gŵn ymosod arno yn ei gartref

Heddwas

Pwerau ychwanegol i’r heddlu stopio a chwilio pobl mewn rhai ardaloedd yng Nghaerdydd

Fe fydd y rhybudd mewn grym tan brynhawn dydd Mawrth ac mae’n dilyn digwyddiadau treisgar yn yr ardal

Apêl am dystion yn dilyn damwain ffordd ger Bethesda

Digwyddodd y ddamwain ar yr A5 tua 17:50 brynhawn dydd Gwener, 7 Ionawr

Heddlu’n apelio yn dilyn marwolaeth gyrrwr beic pedair olwyn

Bu farw’r dyn 25 oed yn ardal Glyn Ebwy ddoe (dydd Sadwrn, Ionawr 9)

Galw am gyhoeddi lluniau camerâu’r heddlu flwyddyn wedi marwolaeth dyn a fu yn y ddalfa

Bu farw Mohamud Mohammed Hassan, 24, yn y ddalfa ar Ionawr 9, 2021 ar ôl cael ei arestio yn ei fflat

Llys y Goron Abertawe

Cyhuddo pedwar dyn ar ôl lladradau yn Sir Gâr

Cadw’r pedwar yn y ddalfa nes ymddangos yn Llys y Goron Abertawe y mis nesaf

Teyrngedau i ddyn o Lŷn a fu farw mewn damwain jet-sgi yn Ghana

Roedd Iwan Gwyn yn wreiddiol o Lanaelhaearn ger Nefyn

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth wedi’r gwrthdrawiad ar yr A487 ym Maentwrog fore heddiw (5 Ionawr)

Keir Starmer ddim fel pe bai’n “deall” awgrym Maer Llundain y dylid dadgriminaleiddio cyffuriau

“Yr unig beth ydi dadgriminaleiddio ydi’r ffordd rydyn ni’n delio efo pobol sydd efo cyffuriau,” meddai Arfon Jones, cyn-Gomisiynydd …

Tân ar ystâd ddiwydiannol ger Aberystwyth

Y brif ffordd drwy bentref Llanbadarn Fawr wedi cael ei chau yn dilyn y digwyddiad