Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Arestio dyn, 19, ar amheuaeth o ymosod yn rhywiol ar ferch, 16, yng Nghaerdydd

Digwyddodd yr ymosodiad ger campws Prifysgol De Cymru nos Sadwrn (Medi 18)

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Ymchwilio i ymosodiad rhyw yng Nghaerdydd

Mae timau fforensig ar y safle ger campws Prifysgol De Cymru

Dyn yn ei 30au wedi marw mewn damwain car ym Mhowys

Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal ymchwiliad wedi’r ddamwaith ar y B4569 rhwng Caersws a Threfeglwys neithiwr (16 Medi)

Galw ar yr heddlu i drin yr “epidemig” o drais domestig mor ddifrifol â therfysgaeth

“Problemau ac anghysondebau” yn y ffordd mae’r heddlu’n ddelio â thrais yn erbyn menywod, medd adroddiad newydd

Dynes 98 oed yn hel lladron o’i chartref yn Wrecsam

Ni chafodd y ddynes ei hanafu yn ystod y digwyddiad, er ei bod hi mewn sioc, meddai Heddlu Gogledd Cymru

Apêl am wybodaeth gyfrinachol ynghylch pobol sy’n cario arfau

Crimestoppers yn ail-lansio ymgyrch Ni Fydd Tawelwch yn Rhoi Stop ar y Trais ar ôl ymateb cadarnhaol llynedd

Dyn 72 oed wedi ei ganfod yn farw yn y môr oddi ar arfordir Nefyn

Cafodd ei ganfod yn anymwybodol yn y dŵr brynhawn ddoe (dydd Mercher, Medi 15)

Heddlu’n apelio ar ôl i dân achosi difrod sylweddol i guddfan adar yr RSPB yng Nghaernarfon

Cafodd y guddfan ei difrodi’n “sylweddol” ac mae swyddogion yn ei thrin fel gweithred o losgi bwriadol

Ambiwlans

Aelod o staff y Gwasanaethau Ambiwlans wedi gadael y gwasanaeth ar ôl cymharu sefyllfa’r di-Gymraeg ag ‘apartheid’

Roedd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi lansio gweithrediadau disgyblu yn erbyn James Moore wedi iddo wneud y sylwadau ddechrau’r flwyddyn

Heddlu’n dod o hyd i ddyn wedi marw ar stad ym Mhenrhyndeudraeth

Nid yw ei farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus