Comisiynwyr Heddlu Cymru: Llwyddiant i Lafur a Phlaid Cymru

Dwy ddynes wedi’u hethol – y tro cyntaf i ddynes gael ei hethol i un o’r swyddi yng Nghymru
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Cymru’n ethol Comisiynwyr Heddlu pedwar llu’r wlad

Bydd y bleidlais yn cau am 10 o’r gloch heno (nos Iau, Mai 2)

Dod i adnabod ymgeiswyr etholiad Comisiynydd Heddlu’r De

Byd ymgeiswyr o bob un o’r pedair prif blaid wleidyddol yn sefyll ym mhedwar llu heddlu Cymru ar Fai 2

Dod i adnabod ymgeiswyr etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elin Wyn Owen

Mae’r prif bleidiau i gyd wedi’u cynrychioli yn y ras

Bachgen, 15, ar fechnïaeth yn dilyn negeseuon bygythiol

Mae’r achos yn ymwneud â digwyddiad yn Ysgol Dyffryn Aman yr wythnos hon

Ysgol Dyffryn Aman: Cyhuddo merch 13 oed o geisio llofruddio tri o bobol

Cafodd y ferch ei harestio ar dir yr ysgol yn dilyn y digwyddiad

Ysgol Dyffryn Aman wedi symud ar-lein dros dro

Fydd yr ysgol ddim yn agor ei drysau i ddisgyblion ddydd Gwener (Ebrill 26)

Bygythiadau yn Rhydaman: Llanc yn dal yn y ddalfa

Mae’r heddlu’n ymchwilio i gysylltiad posib â’r digwyddiad yn Ysgol Dyffryn Aman

Heddluoedd Cymru’n dueddol o “gau’r rhengoedd”, medd cyn-Gomisiynydd

Rhys Owen

Arfon Jones, cyn-Gomisiynydd Heddlu’r Gogledd, yn dweud ei bod hi’n bwysig newid y diwylliant o fewn gwasanaethau heddlu’r wlad