Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du
Cymru

“Parcio anystyriol ac anghyfreithlon” yn Nyffryn Ogwen eto

Y broblem yn codi’i phen ar yr A5 eto

Cymru

Arestio tri ar amheuaeth o gychwyn stori gelwyddog am ymosod ar ysgol

Roedd neges ar Facebook yn awgrymu bod unigolion am ddefnyddio dryll mewn ysgol yn ardal y Drenewydd
Gwasanaethau Brys

Drakeford yn ceryddu Boris am beidio cyfarfod â phrif weinidogion

“Mae yna wagle wrth galon y Deyrnas Unedig ac rhaid mynd ati ar frys i’w lenwi”
Heddlu
Cymru

Merch 16 oed ar goll yn Sir Gaerfyrddin – mae ganddi gysylltiadau â Môn

Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth er mwyn ceisio dod o hyd i Skye Roberts
Cymru

Dod o hyd i gorff dyn yn Llansteffan

Nid yw’n glir os oes unrhyw un arall wedi mynd i mewn i’r dŵr

Gwasanaethau Brys

Llanc 17 oed yn ymladd am ei fywyd ar ôl damwain ffordd

Heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl gwrthdrawiad ar yr A55

Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du
Cymru

Cyhuddo dyn o ymosod ac anafu

Heddlu’n dal i apelio am dystion i helynt ar stryd fawr Bangor

Heddlu West Midlands
Gwasanaethau Brys

Arestio dyn, 27, ar amheuaeth o lofruddio dyn, 23, yn Birmingham

Cyfres o ymosiadau â chyllell yn y ddinas, wrth i ddyn 19 oed a dynes 32 oed barhau mewn cyflwr difrifol

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Teyrngedau i feiciwr modur 26 oed o Wauncaegurwen

Bu farw Cameron Samuel Rees pan darodd ei feic yn erbyn wal ddydd Sul (Awst 30)

Cymru

Pawb wedi’u symud o safle rêf Banwen

Heddlu’n credu bod 22 o bobol ynghlwm wrth drefnu’r digwyddiad