Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du

Dyn mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad ger Llyn Celyn

Mae e wedi’i gludo i’r ysbyty yn Stoke

Dim ond dau wedi eu dirwyo am beidio gwisgo mwgwd yn y gogledd

Peidio â gwisgo mwgwd mewn siop wedi bod yn drosedd drwy gydol 2021

Rhybudd i rieni am droseddwyr gwyrdroëdig ar-lein

Achosion diweddar o seiberdroseddau wedi sbarduno ymateb gan Gomisiynydd Heddlu’r Gogledd

Buddsoddi £34m ychwanegol i gefnogi gwasanethau ambiwlans dros y gaeaf

Mae’r buddsoddiad yn cynnwys £11m i barhau â chymorth y lluoedd arfog nes diwedd mis Mawrth

Adrannau brys ysbytai Cymru’n “beryglus o brin o staff”

Mae holl brif ysbytai Cymru’n methu â chyrraedd y ‘lefel sylfaen’ sy’n cael ei hargymell ar gyfer staffio’u hadrannau brys, yn ôl ystadegau

Lily Sullivan

Yr ymchwiliad i farwolaeth Lily Sullivan yn parhau

Cafwyd hyd i’w chorff ym Mhenfro fore ddoe (dydd Gwener, Rhagfyr 17)

Penn Legh, Cernyw

Cofio trychineb bad achub Penn Legh yng Nghernyw 40 mlynedd yn ddiweddarach

Un o’r trychinebau gwaethaf yn hanes y bad achub

Lily Sullivan

Apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dynes 18 oed ym Mhenfro

Mae lle i gredu mai corff Lily Sullivan sydd wedi’i ganfod, ond dydy hi ddim wedi cael ei hadnabod yn ffurfiol eto

Dynes 39 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ffordd yng Nghaerdydd

Dyn 45 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad cyffuriau a’i ryddhau dan ymchwiliad

Seiclwr 17 oed wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir y Fflint brynhawn Sul

Dydi hi ddim yn glir a oedd cerbyd hefyd yn rhan o’r digwyddiad