Grwp o swyddogion hedldu mewn siacedi melynwyrdd
Cymru

“Bron i 30 o blismyn” wedi’u hanafu wedi gwrthdaro yn Brixton

Cerbydau’r heddlu wedi’u difrodi a photeli wedi’u taflu at swyddogion mewn parti

cyfiawnder
Gwasanaethau Brys

Honiadau o gam-drin domestig “yn cael eu hanwybyddu” mewn llysoedd teuluol

Gweinidogion yn rhoi addewid i gyflwyno diwygiadau yn sgil adroddiad

Cymru

Dros £600,000 i’w rannu â gwasanaethau arbenigol yn ne Cymru

Pwrpas y gyllideb yw cefnogi dioddefwyr trais yn ystod y pandemig

Cymru

Ffrwydrad mewn tŷ: Dau fachgen a dynes wedi’u hanafu’n ddifrifol

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i’r tŷ ym Mlaendulais bnawn Mercher

Cymru

Heddlu yn parhau i chwilio am Billy Miller

Mae Billy Miller ar goll ers dydd Sul, Mehefin 21.

Ochr fan gyda rhybudd bod camera adnabod wynebauy wedi'i osod
Cymru

Ymgyrchydd yn dwyn achos tros dechnoleg adnabod wynebau

Ed Bridges o Gaerdydd yn dweud bod yr heddlu wedi tynnu ei lun ddwywaith wrth siopa a phrotestio
Cymru

Bachgen, 15, wedi’i anafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiad beic modur

Heddlu’r De yn ymchwilio i’r ddamwain yn Abertawe

Gwasanaethau Brys

Ymosodiad Reading: MI5 yn ‘ymwybodol o’r dyn gafodd ei arestio’

Dyn, 25, wedi’i arestio ar amheuaeth o lofruddio tri pherson mewn parc

Cymru

Arestio pump o bobol mewn parti tŷ yng Nghaerdydd

Heddlu wedi’u galw i ardal Llaneirwg nos Wener (Mehefin 19)