Cymru

Dyn wedi’i gyhuddo o lofruddio dynes, 68, yn Noc Penfro

Bydd Dale Morgan, 43, yn mynd gerbron ynadon ddydd Iau

Gwasanaethau Brys

Marwolaeth yr asiant MI6 Gareth Williams i gael ei hadolygu

Heddlu Llundain yn cyhoeddi bod tystiolaeth newydd wedi dod i’r amlwg

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Plismones wedi’i diswyddo am dorri cyfyngiadau’r coronafeirws

Tasia Stephens, 24, wedi mynd i barti teulu cyn yfed a gyrru a tharo i mewn i adeilad

Cymru

Dyn 28 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o dreisio merch dan 16 oed

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi rhyddhau’r dyn ar fechnïaeth yn dilyn y digwyddiad dros y penwythnos

Cymru

Comisiynydd heddlu yn galw am roi canabis am ddim i garcharorion

Arfon Jones yn dweud y byddai’n helpu carcharorion i oresgyn eu problemau cyffuriau ac yn lleihau trais yn y carchar

Gwasanaethau Brys

Ceisiwr lloches oedd yn byw yng Nghaerdydd wedi marw ar y diwrnod y daeth ei frawd i Loegr

Y cwest i farwolaeth Omar Ezildin Ali yn cael ei gynnal ar hyn o bryd

Cymru

Cyhuddo dyn, 56, o gynnau tân yn fwriadol gyda’r bwriad o beryglu bywyd

Carl Baden Jones wedi’i gyhuddo yn dilyn tân mewn eiddo yn Ffordd Meigan, Biwmares

Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du
Cymru

Dod o hyd i gorff dyn 38 oed ar ffordd A5052 ym Môn

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw neithiwr (nos Wener, Chwefror 19)

Cymru

Pryderon aelodau seneddol am ddedfryd dyn am ladd ei wraig

Maen nhw’n galw am adolygu’r ddedfryd o bum mlynedd o garchar gafodd ei rhoi i Anthony Williams, 70, o Gwmbrân

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Carcharu dyn “peryglus” yn dilyn ymosodiad ar ddynes ifanc

Cafodd Craig Walters ei adnabod gan ddefnyddio technoleg adnabod wynebau