Heddwas

‘Anodd deall sut bod cyfiawnhad dros arestio’r protestwyr gwrth-frenhiniaeth’

Cadi Dafydd ac Alun Rhys Chivers

“Ar yr olwg gyntaf fyddech chi’n dweud y dylid bod rhyddid i unrhyw un ddatgan barn wleidyddol,” medd y cyfreithiwr Emyr Lewis wrth …

Trigolion Aberystwyth yn cael dychwelyd i’w cartrefi ar ôl ffrwydrad

Mae dyn 36 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o fod â ffrwydron yn ei feddiant
Lily Sullivan

Heddlu’n ymateb i ddedfryd llofrudd Lily Sullivan o Benfro

Bydd Lewis Haines, 31, dan glo am o leiaf 23 mlynedd a phedwar mis am lofruddio’r ddynes 18 oed

“Achubwch ein Hambiwlans Awyr”: Pryder ynghylch y bwriad i gau’r cyfleuster yn y Trallwng

“Mae ein natur wledig yn ffactor pwysig ac mae’r ambiwlans awyr yn darparu gwasanaeth wrth gefn hanfodol i’r gwasanaethau brys …

Heddlu’n lansio gwasanaeth cofnodi DNA cŵn cyntaf Cymru yn Sioe Sir Benfro

Bydd modd i berchnogion brynu cit profion DNA, cynnal y profion a chofnodi DNA eu cŵn ar gronfa ddata genedlaethol
Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nhregaron: “Cynllun plismona cymesur ar waith,” meddai’r heddlu

Alun Rhys Chivers

Dim trais ond “ymdriniodd swyddogion â sawl un a gafodd eu dal yn piso ar y stryd, taflu conau traffig i’r ffordd, a symud rhwystrau”

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad
CPD Cefn Fforest

Tân yn dinistrio holl eiddo Clwb Pêl-droed Cefn Fforest

Mae apêl wedi’i sefydlu i sicrhau offer newydd i’r clwb sy’n chwarae yng nghynghreiriau Gwent
Ambiwlans

Buddsoddi £3m i recriwtio 100 o staff ambiwlans brys

Nod buddsoddiad Llywodraeth Cymru yw gwella amseroedd ymateb ar gyfer y rhai mwyaf sâl neu sydd wedi’u hanafu yn fwyaf difrifol