Tri o bobol yn euog o lofruddio Logan Mwangi

Ei fam Angharad Williamson, ei phartner hi John Cole a llanc 14 oed i gyd wedi’u cael yn euog yn Llys y Goron Caerdydd
Llun agos o Ambiwlans Argyfwng

Y Gwasanaeth Iechyd yn profi eu hamserau aros gwaethaf erioed

Mae ceir yr heddlu’n cael eu defnyddio fel ambiwlansys

Uno heddluoedd Cymru yn syniad “naïf”, medd Arfon Jones

Huw Bebb

“Dydy o ddim yn beth hawdd i’w wneud, a dw i’n meddwl bod y ffordd mae Richard Lewis wedi’i gyflwyno fo yn hynod o syml a …
Daniel Morgan

Dull Heddlu Llundain o fynd i’r afael â llygredd ddim “yn addas i’r diben”

Y Met heb ddysgu gwersi o achos llofruddiaeth Daniel Morgan yn 1987, sy’n dal heb ei ddatrys, medd adroddiad

Rhieni wedi’u cyhuddo o ddynladdiad merch anabl drwy esgeulustod difrifol

Cafwyd hyd i Kaylea Titford, 16 oed, yn farw yn ei chartref yn y Drenewydd ym Mhowys ym mis Hydref 2020
Heddlu

‘Ystadegau stopio a chwilio yn dangos hyd a lled rhagfarn hiliol’

Cafodd cyfradd o 56 ym mhob 1,000 o bobol ddu sy’n byw yng Nghymru eu stopio a’u chwilio yn 2020/21, o gymharu ag wyth ym mhob 1,000 person gwyn
Rita

Sawl asiantaeth yn parhau i chwilio am ddynes 96 oed o Aberhonddu

Does neb wedi gweld y ddynes o’r enw Rita ers bore Sadwrn (Chwefror 26)
Heddwas

Llai na 3% o swyddogion heddlu rhai lluoedd yn disgrifio eu hunain fel hoyw neu lesbiaidd

Mae ystadegau newydd yn dangos bod 94.5% o swyddogion heddlu Cymru yn disgrifio eu hunain fel heterorywiol, ar gyfartaledd

Dylai rhywun “o’r tu allan i’r Met” olynu’r Fonesig Cressida Dick, medd Arfon Jones

Huw Bebb

“Dydyn nhw ddim wedi ymddwyn yn ddiduedd ac mae’r cyhoedd wedi gweld hynny”

Mam yn gwadu llofruddio ei mab 5 oed

Mae Angharad Williamson, 30, wedi’i chyhuddo o ladd Logan Mwangi yn eu cartref ym Mhen-y-bont ar Ogwr