y faner yn cyhwfan
Gwasanaethau Brys

Bydd y Deyrnas Unedig yn “llai diogel” os na fydd cytundeb Brexit

Rhybudd gan y prif swyddog gwrth-frawychiaeth Neil Basu

Gwasanaethau Brys

Myfyrwraig wedi marw yn dilyn digwyddiad mewn neuadd breswyl

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Lys Talybont yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn a bu’r ferch 18 oed farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Gwasanaethau Brys

Heddlu yn annog pobol yng Ngheredigion i fod yn wyliadwrus o dwyll masnachol

Rhan amlaf bydd masnachwyr twyllodrus yn targedu’r bobol fwyaf agored i niwed drwy orbrisio gwaith di-angen

Cymru

Tunnell o deiars ar dân yn Rhosllanerchrugog, ger Wrecsam

Mae’r tân bellach o dan reolaeth

Cymru

Arestio chwech o bobol ar amheuaeth o herwgipio dyn yn Llanelli

Maen nhw’n cael eu holi yn y ddalfa

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Dyn, 25, wedi marw a dynes, 18, yn yr ysbyty ar ôl cymryd cyffur ketamine

Heddlu’n dweud bod gwenwyn yn y cyffuriau

Ambiwlans
Cymru

Ambiwlans wedi’i ddwyn wrth i barafeddygon drin claf

Fe ddigwyddodd yn ardal Shotton yn Sir y Fflint

cyfiawnder
Gwasanaethau Brys

Marwolaethau babis: cadw nyrs yn y ddalfa

Lucy Letby, 30, wedi’i chyhuddo o lofruddio wyth babi mewn ysbyty yng Nghaer