Plismon yn derbyn cyfrifoldeb am ladd Sarah Everard

Wayne Couzens, 48, hefyd wedi pledio’n euog i gipio a threisio Sarah Everard a ddiflannodd ym mis Mawrth

Y Coleg Plismona’n cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg

Bydd y cynllun yn cefnogi staff a swyddogion sy’n siarad Cymraeg

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Ymchwilio i wrthdrawiad difrifol yng Nghaerdydd

Cafodd dyn 27 oed ei arestio ar ôl i ddyn 28 oed gael ei gludo i’r ysbyty ag anafiadau difrifol neithiwr (nos Sul, Mehefin 6)

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Ymchwilio i wrthdrawiad angheuol yn Nhrelales

Bu farw dynes oedd yn teithio mewn car, ac mae dau ddyn wedi cael eu harestio

Mae Y Rhyl wedi derbyn £5m gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gynllun Trawsnewid Trefi

Arestio 16 mewn cyrch yn erbyn gwerthwyr cyffuriau yn y Rhyl

Apelio am help pobl leol yn erbyn y gangiau

Llofruddiaeth Tomasz Waga: Dau wedi eu harestio ym Mharis

Mae’r heddlu bellach yn gweithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron i sicrhau estraddodiad y ddau ddyn o Ffrainc yn ôl i’r Deyrnas Unedig

Ymchwilio i ddigwyddiadau hiliol honedig ar drenau yng Nghymru

Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn beirniadu digwyddiad yng Ngheredigion ac yn ymchwilio i achos honedig yn Abertawe

Logo'r heddlu yn erbyn cefndir du

Reidiwr beic modur wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad â char ger Dolgellau

Fe ddigwyddodd ar ffordd A494 rhwng Llanuwchllyn a Rhydymain

Heddlu yn cipio gwerth degau o filoedd o’r cyffur heroin

Addysgu dros 20,000 o bobol am beryglon ac arferion cyffurgwn

Heddlu Swydd Gaerloyw

Yr heddlu heb ddarganfod gweddillion dynol wrth chwilio am un o ddioddefwyr honedig Fred West

Roedd gwybodaeth yn awgrymu y gallai corff merch 15 oed fod wedi’i gladdu o dan seler caffi yng Nghaerloyw