Sabina Nessa

Arestio dyn, 38, ar amheuaeth o lofruddio Sabina Nessa yn Llundain

Cafodd y dyn ei arestio am oddeutu 3 o’r gloch fore heddiw (dydd Sul, Medi 26)

Apêl yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Sir Benfro

Fe ddigwyddodd ar ffordd A40 neithiwr (nos Wener, Medi 24)

Rhan o beiriant tan

Dynes, 28, wedi marw yn dilyn tân yng Nghwm Rhondda

Roedd hi wedi bod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ers dydd Mawrth (Medi 21)

Rhybudd gan yr heddlu wrth i bobol heidio i orsafoedd petrol

Mae gyrwyr ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn prynu petrol rhag ofn y bydd y prinder gyrwyr lorïau yn gwaethygu

Sabina Nessa

Cynnal gwylnos er cof am athrawes gafodd ei llofruddio

Dyn, 38, wedi’i arestio ar amheuaeth o ladd Sabina Nessa yn Llundain

Gwrthdrawiad ffordd yng Nghaernarfon

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn galw ar bobol i gadw draw o ardal Ffordd Llanberis yng Nghaernarfon

Sabina Nessa

Athrawes ‘wedi cael ei llofruddio ar ei ffordd i’r dafarn’

Cafwyd hyd i gorff Sabina Nessa yn ardal Greenwich nos Wener (Medi 17)

Rhan o beiriant tan

Arestio dyn, 26, yn dilyn tân mewn eiddo yng Nghwm Rhondda

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal Ystrad Rhondda ddydd Mawrth (Medi 21)

Rhan o ganol y dref gyda phabell heddlu las

Cyhuddo trydydd ysbïwr o Rwsia yn yr achos o wenwyno yng Nghaersallog

Mae Denis Sergeev yn wynebu’r un saith cyhuddiad â Alexander Mishkin a Anatoliy Chepiga

Thomas Wyn Evans

Teyrnged i Thomas Wyn Evans fu farw mewn gwrthdrawiad

Bu farw ‘Winnie’ yn y gwrthdrawiad ar ffordd B4569 Caersws i Drefeglwys