Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Heddlu’n datgelu rhagor o fanylion am farwolaethau tri o bobol yn Llaneirwg

Mae’r heddlu wedi cadarnhau pryd yn union aeth y car oddi ar y ffordd i mewn i ardal goediog

Heddlu’r Gogledd “yn parhau i dargedu unigolion sy’n ceisio dod â chyffuriau i gymunedau Gwynedd”

Daw sylwadau’r Ditectif Arolygydd Richard Griffith ar ôl i ddau ddyn gael eu carcharu am gynhyrchu canabis ar raddfa ddiwydiannol
Phil Irving yn ei wisg achub bywydau

Y dyn o Hwlffordd sy’n achub bywydau ar ôl daeargryn Twrci

Fe wnaeth Phil Irving dynnu dau o bobol o’r rwbel yn fyw
Heddwas

Tair ardal heddlu yng Nghymru ymhlith y gwaethaf am oryrru

Dim ond Swydd Lincoln sydd â mwy o oryrwyr na phedair ardal heddlu Cymru

Cyfreithlonni ac nid cau ffatrïoedd i lawr yw’r ateb i’r defnydd o ganabis, medd cyn-Gomisiynydd Heddlu

Lowri Larsen

Arfon Jones yn siarad â golwg360 ar ôl i ddau ddyn gael eu cadw yn y ddalfa wedi i’r heddlu gau ffatri canabis i lawr ym Mangor

Mam Logan Mwangi wedi colli cais i apelio yn erbyn dedfryd am lofruddiaeth

Cafodd Angharad Williamson ei charcharu am oes y llynedd
Dau blismon mewn iwnifform

Lansio cymhwyster plismona yng Ngholeg Cambria

Bydd safle Glannau Dyfrdwy y coleg yn cyflwyno cwrs Lefel 3 mewn Mynediad i Blismona o fis Medi

Apêl i ddod o hyd i Aled Glynne Davies

Does neb wedi ei weld ers iddo adael ei gartref nos Sadwrn (Rhagfyr 31)

Atafaelu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yng Ngwynedd

Daw hyn yn dilyn cyrchoedd gan Uned Safonau Masnach gyda chymorth yr heddlu
Ambiwlans

Disgwyl “effaith ddifrifol” ar wasanaethau ambiwlans wrth i streiciau ddechrau

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobol i beidio â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth ac i gymryd mwy o ofal nag arfer