Rhan o beiriant tan

Un person ar goll yn dilyn tân mawr yn Nhrefforest

Roedd ysbytai’n wynebu digwyddiad mawr neithiwr (nos Fercher, Rhagfyr 13) ac yn rhybuddio pobol i gadw draw oni bai bod rhaid mynd yno

Annog prosiectau cymunedol i geisio am gyfran o £60,000 i greu cymunedau mwy diogel

“Rydyn ni’n credu, drwy weithio hefo’n gilydd, y gallwn ni wneud effaith ar atal trosedd a helpu cymunedau’r un pryd”
Plismon arfog

Aberfan: Arestio dyn 28 oed mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol

Mae’r dyn o Ferthyr wedi’i arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio ar ôl i ddynes 29 oed gael ei thrywanu yn y pentref
Heddwas

Heddlu arfog yn ymateb i ‘ymosodiad difrifol’ yn Aberfan

Mae dynes 29 oed wedi’i thyrwanu a’i chludo i’r ysbyty

Y Prif Gwnstabl sydd eisiau dileu trais yn y cartref

Bydd Richard Lewis o Heddlu Dyfed-Powys a’i ymdrechion yn destun rhaglen S4C heno (nos Fawrth, Rhagfyr 5)

Garreg: Pedwar llanc wedi boddi

Cafwyd hyd i gyrff Wilf Fitchett (17), Jevon Hirst (16), Harvey Owen (17) a Hugo Morris (18) ar ôl i’w car gael ei ganfod ar Dachwedd 21

Annog pobol yn y gogledd i ddweud faint maen nhw’n fodlon ei dalu am blismona

Mae plismona cymunedau yng Ngogledd Cymru yn fater hanfodol i bawb, medd Comisiynydd Heddlu’r Gogledd

Comisiynydd Heddlu’r Gogledd: Atal troseddu’n flaenoriaeth i ymgeisydd Plaid Cymru

Cadi Dafydd

“Yn sgil fy magwraeth a’r trafferthion dw i wedi’u cael o ran dioddef o drais yn y cartref fy hun, dw i’n gwybod y gall bywyd fod yn eithaf …

Aelod Seneddol yn dweud ei bod yn “bryderus iawn” am ddiflaniad pedwar llanc

Dydy’r pedwar ddim wedi’u gweld ers dydd Sul (Tachwedd 19), ar ôl iddyn nhw fod yn gwersylla yn Eryri
Dau blismon mewn iwnifform

Heddlu’r Gogledd – y llu gwannaf yng ngogledd y Deyrnas Unedig

Mae adroddiad yn nodi nad yw llawer o’r staff yn deall pwysigrwydd mynd i’r afael â throseddau difrifol