Heddwas

Heddlu’n ymchwilio wedi i ddyn cael ei gludo i’r ysbyty ar ôl cael ei arestio

Mae fideo wedi’i rhannu ar gyfryngau cymdeithasol o’r dyn yn cael ei daro sawl gwaith wrth iddo gael ei arestio
Daniel Morgan

Daniel Morgan: Heddlu Llundain yn ymddiheuro ar ôl canfod dogfennau perthnasol

Daeth yr heddlu o hyd i’r dogfennau oedd yn berthnasol i’r achos mewn cabinet yn Scotland Yard
Stadiwm Swansea.com

Diffibriliwr yr Elyrch wedi’i ddifrodi

Dywed Clwb Pêl-droed Abertawe eu bod nhw wedi rhoi gwybod i’r heddlu
Heddwas

Dros 1,000 o blismyn wedi’u recriwtio yng Nghymru

Ond mae pryder na fydd cynyddu nifer y plismyn yn mynd i’r afael â phroblemau ehangach y system cyfiawnder troseddol

Lansio Strategaeth gyntaf Cymru ar gyfer troseddau bywyd gwyllt a chefn gwlad

Bydd yn cael ei lansio ar faes y Sioe Frenhinol ddydd Iau (Ebrill 27)
Llun o Stephen Lawrence

Sut ddaeth swyddogion cyswllt teuluol yn rhan hanfodol o blismona ar ôl llofruddiaeth Stephen Lawrence?

Fiona Brookman

Athro Troseddeg Prifysgol De Cymru sy’n edrych ar yr achos 30 mlynedd yn ddiweddarach

Croesawu adolygiad i’r ambiwlans awyr

Bydd ystyriaeth lawn yn cael ei rhoi i gynnig Plaid Cymru fel ffordd o achub y gwasanaeth yn y Trallwng a Chaernarfon
Llys y Goron Abertawe

Partner mam yn euog o lofruddio’i merch fach ddwy oed

Cafodd Lola James ei lladd gan Kyle Bevan

Yr Elyrch yn croesawu gwaharddiad i gefnogwr am sarhau cyn-ymosodwr yn hiliol

Fe wnaeth Josh Phillips sylw hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol ar Ionawr 28, ar ôl i’r chwaraewr ymuno â Burnley ar fenthyg

Swyddogion am waredu dyfais yn Llanllwni

Mae amheuon mai “hen ddyfais ffrwydrol” yw’r eitem dan sylw, yn ôl yr heddlu