Heddwas

Stopio ymweliadau’r heddlu ag ysgolion “yn golled fawr”

Cadi Dafydd

“Roedden ni’n rhoi’r ffeithiau i’r disgyblion gael yr adnoddau i wneud y penderfyniad cywir,” medd Sue Davies fu’n gwneud y gwaith am …

Gofal brys am barhau yn ystod streic meddygon iau

Mae disgwyl i wasanaethau eraill gael eu heffeithio’n sylweddol

Hanner gwirfoddolwyr RNLI Pwllheli yn dychwelyd

Daw wedi i’r orsaf gau dros dro yn dilyn “methiant difrifol” ym mherthynas y staff
Rhan o beiriant tan

Penodi comisiynwyr i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub y De

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn adroddiad damniol

Heddlu Gwent yn ymddiheuro am homoffobia’r gorffennol

Mae’r Prif Gwnstabl Pam Kelly wedi cydnabod camgymeriadau wrth weithredu’r gyfraith

Cwest yn dyfarnu bod Mouayed Bashir o Gasnewydd wedi marw ar ôl cymryd cocên

Bu farw fis Chwefror 2021 ar ôl dod i gysylltiad â’r heddlu

“Drwgdybiaeth a diffyg harmoni” yn dod â gwasanaeth bad achub Pwllheli i ben

Bydd yr ardal yn cael ei gwasanaethu gan fadau achub cyfagos am y tro
Heddwas

Plismona: ‘Dydy Keir Starmer ddim yn mynd i ddechrau gwrando rŵan’

Yn groes i’r Blaid Lafur yn San Steffan, mae Mark Drakeford a Llafur Cymru yn awyddus i dderbyn pwerau datganoledig

Cyfle olaf i leisio barn am ddyfodol Ambiwlans Awyr Cymru

Mae ymgyrch ar y gweill i gadw canolfannau Caernarfon a’r Trallwng ar agor
Dau blismon mewn iwnifform

Angen “cryfhau’r cwlwm” rhwng yr heddlu a chymunedau

Catrin Lewis

Dywed arweinydd Democratiaid Rhyddfydol Cymru bod mentrau a drafodwyd yn 2022 heb weld golau dydd