Nid oedd y ci wnaeth ladd bachgen 10 oed yng Nghaerffili yn frîd anghyfreithlon, meddai Heddlu Gwent.

Bu farw Jack Lis ddechrau mis Tachwedd ar ôl i gi ymosod arno mewn tŷ ar stad Pentwyn yn ardal Penyrheol o’r dref.

Mae arbenigwyr deddfwriaeth cŵn wedi cwblhau’r broses o adnabod a chanfod brîd y ci, ac wedi dod i’r casgliad mai ci tarw (bulldog) Americanaidd ydoedd.

“Nid yw’r brîd hwn ar y rhestr o gŵn sydd wedi eu gwahardd, ac felly nid yw yn erbyn y gyfraith i fod yn berchen ar un yn y wlad hon,” meddai Heddlu Gwent.

Cafodd y ci ei ladd gan swyddogion arbenigol yn dilyn yr ymosodiad, ac mae dynes 28 oed o ardal Caerffili wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth amodol ar ôl cael ei harestio ar amheuaeth o fod yn gyfrifol am gi a hwnnw allan o reolaeth ac yn beryglus, ac wedi achosi anaf a arweiniodd at farwolaeth.

Cafodd dau ddyn, 34 ac 19 oed, o Aberpennar ac ardal Caerffili, eu rhyddhau hefyd, ar ôl mynd at yr heddlu o’u gwirfodd.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am yr achos gysylltu â Heddlu Gwent.

Galarwyr mewn coch yn angladd bachgen fu farw ar ôl ymosodiad gan gi

Bu farw Jack Lis, 10, ar ôl ymosodiad gan gi wrth chwarae yn nhŷ ffrind ar ôl ysgol yn gynharach y mis hwn.