Gorymdaith ‘Hawl i Fyw Adra’ ar y gweill yn y gogledd

Maen nhw’n galw am adolygiad brys er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng tai

Codiad cyflog o £15,000 i Brif Weithredwr Cyngor Ceredigion

Bydd y Prif Weithredwr nawr yn derbyn cyflog o £130,000
Edrych i fyny ar y swyddfeydd ar gyrion Aberaeron

Cynghorwyr Ceredigion eisiau mwy o amrywiaeth ymysg ymgeiswyr yn etholiad fis Mai nesaf

“Mae sicrhau amrywiaeth mewn democratiaeth leol yn hollbwysig i wead a hunaniaeth y sir,” meddai’r arweinydd, Ellen ap Gwynn.

“Gêm enfawr” i Gaernarfon yn y gwpan – herio Prestatyn heno

“Dipyn o her o’n blaen ni heno”

Cydnabyddiaeth i “arloeswraig organig” o Geredigion

Bydd seithfed Plac Porffor Cymru’n cael ei ddadorchuddio ar fferm Dinah Williams ger Borth heddiw (24 Medi)

Caniatáu i Faes Awyr Llanbedr gael gofod awyr cyfyngedig er mwyn profi, buddsoddi a datblygu eu hymchwil

“Yn y rhan yma o Wynedd, mae’n rhaid i ni groesawu unrhyw hwb economaidd,” meddai Cynghorydd lleoll

Gwrthdrawiad ffordd yng Nghaernarfon

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn galw ar bobol i gadw draw o ardal Ffordd Llanberis yng Nghaernarfon

Galw am agor ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg arall yn ne-ddwyrain Sir Benfro

Angen ysgol uwchradd yn ardal Dinbych y Pysgod gan fod yr ysgolion Cymraeg yng Nghrymych a Hwlffordd yn rhy bell

Cyngor Sir Ceredigion yn cyhoeddi canllawiau ar gyfer croesawu myfyrwyr prifysgol

“Mae achosion o’r coronafeirws yn parhau i gynyddu yn y sir, felly anogir pawb i fod yn wyliadwrus a dilyn y canllawiau diweddaraf”

Gollwng sbwriel yn anghyfreithlon ar gynnydd yng Ngheredigion

Mae swyddogion y Cyngor yn dweud eu bod nhw’n defnyddio technoleg fel camerâu i fynd i’r afael â’r broblem