“Rhyddhad mawr” fod gigs yn cychwyn eto – disgwyl noson “reit emosiynol” yn y gogledd

Gwilym Bowen Rhys a Neil ‘Maffia’ fydd y cyntaf i ganu yn Neuadd Ogwen ers blwyddyn a mwy

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn “ddifater, diog, a diddychymyg” wrth gymeradwyo arwydd uniaith McDonald’s

“Maen nhw’n bradychu’r hyn rydyn ni wedi’i gredu ers hanner can mlynedd: y dylen ni gael arwyddion sy’n Gymraeg”

Bwriad i sefydlu dwy ganolfan drochi newydd ym Mangor a Thywyn

“Rydyn ni eisiau gwneud y ddarpariaeth yn fwy cyfoes, ac yn fwy hyblyg,” meddai Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg

Cyhoeddi manylion angladd Frankie Morris

“Peidiwch â gwisgo du”

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 dros yr wythnos ddiwethaf

Agor cwest i farwolaeth Frankie Morris

Cafodd corff y bachgen 18 oed o Ynys Môn ei ddarganfod mewn coedwig ger Bangor yr wythnos ddiwethaf

Heddlu’n darganfod corff yn y chwilio am Frankie Morris

“Mae ein cydymdeimladau dwysaf a diffuant gyda theulu a ffrindiau Frankie yn ystod yr adeg anodd iawn yma”

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, orielau ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 dros yr wythnos ddiwethaf

Dim bwriad gan griw Porthi Pawb yng Nghaernarfon i roi’r gorau i’r cynllun yn gyfangwbl

Ar ôl seibiant, bydd y cynllun cymunedol yn dod yn rhan o gynllun O Law i Law yn y dref, ac yn sefydlu cegin gymunedol

Osian Jones yw brenin “chants” Ceredigion

“Gallai’n sicr ddychmygu hon yn gweithio fel chant go iawn mas yn Rhufain a Baku tase modd i’r Wal Goch deithio yno i gefnogi’r tîm …