Cyhoeddi grantiau ar gyfer prosiectau cymunedol y de-orllewin

Bydd disgwyl i sefydliadau gynnal digwyddiadau gyda’r arian sy’n dod â chymunedau ynghyd

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 yn yr wythnos ddiwethaf

Ardaloedd llechi Gwynedd i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd

Mae UNESCO wedi cadarnhau’r cais mewn cyfarfod heddiw, 28 Gorffennaf

“Angen gweithredu ar frys” i helpu’r sefyllfa twristiaeth yn Llanberis, medd Siân Gwenllian

Mae’r AoS dros Arfon wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd i fynegi pryderon lleol

Cynhyrchwyr moch o Geredigion yn datblygu’n broffesiynol gyda chymorth grant marchnata

Bydd cynllun Traed Moch yn derbyn grant gan Fenter Moch Cymru i ddatblygu’r busnes ymhellach

Cyngor Gwynedd i drafod gwahardd cŵn o rai traethau

Mae cynlluniau i wahardd cŵn o 18 o draethau’r sir yn ystod yr haf

Bangor yn lansio cais i fod yn Brifddinas Diwylliant y Deyrnas Unedig 2025

“Bydd y cais hwn yn dathlu ein Cymreictod, ein gwahanol ddiwylliannau a’n cysylltiadau â dinasoedd eraill y Deyrnas Unedig a’r byd”

Dosbarthu pecynnau lles i ofalwyr ifainc yng Ngheredigion

Bydd cyfanswm o 80 pecyn yn cael eu hanfon at ofalwyr ifanc i gefnogi eu lles a’u hannog i ddarllen

Cyngor Gwynedd yn penodi Carys Fôn Williams yn Bennaeth Tai ac Eiddo

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn digwydd ac i arwain y tîm talentog o swyddogion”

Dewis Richard Lewis i fod yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys

Ar hyn o bryd, mae Richard Lewis yn Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn Lloegr