Un o gynghorau’r gogledd yn cefnogi’r alwad i osgoi’r “Tryweryn nesaf”

Byddan nhw’n ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i alw arnyn nhw i wneud mwy i atal cwmnïau rhyngwladol rhag manteisio ar dir amaeth i dyfu coed

Protestio a gorymdeithio i bwyso ar Gyngor Conwy i gynyddu trethi Tai Haf i 100%

Bydd y brotest ‘Nid yw Cymru ar Werth’ ar Sgwâr Lancaster, Conwy, am 11 y bore (dydd Sadwrn, 4 Rhagfyr)

Gwastraff ar safle Porthmadog Skip Hire ar Ystâd Ddiwydiannol Penamser ym Mhorthmadog

Dirwy o £353,000 i dri am gladdu gwastraff yn anghyfreithlon a gwneud elw o bron i £5 miliwn

Asbestos a gwastraff clinigol peryglus wedi eu claddu yn anghyfreithlon yng Nghastell-nedd

Dyn lleol wedi marw ar ôl gwrthdrawiad ar gyrion Llangefni ym Môn

Gyrrwr car Seat Leon wedi marw, a dyn oedd yn cyd-deithio mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty yn Stoke

Angen “ystyried cau ysgolion” yn gynt cyn y Nadolig

Byddai hynny’n “rhoi rhyw fath o doriad cyn inni gyd ddechrau cymdeithasu gyda’n gilydd” dros yr ŵyl, medd arweinydd Cyngor …

Cynnig Wrecsam i fod yn Ddinas Diwylliant yw’r “cyd-ffefryn”, yn ôl y bwcis

Bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2022

Agor ystafelloedd dianc cyntaf Bangor

“Rydym yn aml wedi mwynhau Escape Rooms wrth ymweld â threfi a dinasoedd eraill felly roedd yn gwneud synnwyr llwyr i ni lansio ein menter ein …

Yr actor Rhys Ifans

Actor byd-enwog arall yn buddsoddi yn Nhafarn y Vale

“Gwnewch be fedrwch chi, rhowch be fedrwch chi i achub y pyb bendigedig yma,” meddai’r actor Rhys Ifans

Jengyd

JENGYD: Llwyddiant i fenter ystafell ddianc o Geredigion

Mae criw JENGYD wedi penderfynu mynd â’r fenter ymhellach ar ôl cael llwyddiant yng Ngŵyl Bro
Logo Cyngor Ynys Môn

Pryder am achosion Covid-19 ar Ynys Môn

“Mae’r 20 mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ond drwy ofalu am ein gilydd, gallwn obeithio am Flwyddyn Newydd llawer gwell”