“Braint arbennig” croesawu Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn ôl i Fôn

Cadi Dafydd

“Mae’n gyfle i ni fel sir fach gyda dim ond chwe chlwb ddangos be fedrwn ni lwyddo i’w wneud,” medd Cadeirydd Pwyllgor …

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Bro360 am elwa ar raglen hyfforddiant Llwyddo’n Lleol 2050

“Mae adrodd ar straeon sy’n bwysig i bobol a’n cymunedau yn bwysig ym mhob cwr o Gymru”

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Clonc360 ar restr fer Gwobrau Cyfryngau Cymru

Lowri Larsen

Mae’r wefan, sy’n rhan o rwydwaith cwmni Golwg, wedi’i henwebu ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol y Flwyddyn

Gweithiwr o Geredigion yn cynrychioli Cymru mewn rhaglen ar waith ieuenctid gwledig

Lowri Larsen

Treuliodd Cara Jones, o Frynhoffnant, bythefnos yn yr Almaen gyda 77 o weithwyr ieuenctid ac arweinwyr eraill o 46 gwlad

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir

Camera i atal ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn cael ei ddifrodi mewn 24 awr ar Ynys Môn

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae gwastraff dynol wedi cael ei daflu i’r afon a cheir yn mynd ar y traeth i lansio jetskis heb ganiatâd yng Nghemaes, medd y cyngor cymuned

Cau dwy ysgol ar Ynys Môn ar ôl dod o hyd i goncrit diffygiol

Ni fydd Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy nag Ysgol Uwchradd Caergybi yn agor fory (Medi 5)

Lansio gwefan fro ar gyfer Ynys Môn

Môn360 ydy’r ddeuddegfed gwefan fro dan rwydwaith Bro360, a’r gyntaf tu allan i Arfon a Cheredigion.