‘Gadael i landlordiaid droi pobol o’u tai fel dymunant yn ymosodiad ar hawliau pobol’

Bu undeb Unite Cambria yn gorymdeithio drwy Aberystwyth er mwyn protestio yn erbyn y nifer cynyddol o bobol sy’n cael eu troi allan o’u tai …
Ann Davies a John Davies tu fas siop gemwaith 11+13 Rhodfa'r Gogledd, 2018

Siop T.J. Davies yn ddyledus i’w staff wrth i’r busnes yn Aberystwyth baratoi i gau ei ddrysau

Lowri Larsen

Mae’r siop, sydd wedi bod yn y teulu erioed, wedi bod yn gwasanaethu’r dref ers 75 o flynyddoedd

Gwesty a thafarn Y Talbot yn Nhregaron ar werth

Lowri Larsen

“Rydym am ei drosglwyddo mewn cyflwr da i berchennog gofalgar”

Cronfa gwerth £500 i grwpiau cymunedol a gwirfoddol gael cynnal gweithgareddau cymunedol yng Ngwynedd

Lowri Larsen

“Mae diffyg gwasanaethau creadigol mewn ardaloedd fel hyn, mewn pentrefi bach, felly mae’n ofnadwy o bwysig ein bod ni’n cael y cyfleoedd yma”

Cynnal y Fari Lwyd yn Aberystwyth

Lowri Larsen

Bydd criw o tua hanner cant yn ymweld â sawl tŷ tafarn yn y dref ar Ionawr 13

Codi cytiau i lenwi bwlch lle fuodd siopau pentref

Lowri Larsen

Mae Arloesi Gwynedd Wledig am osod cytiau i werthu cynnyrch lleol yn Llanystumdwy a Llandwrog

Galwad Agored Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am gynhyrchwyr

Lowri Larsen

Y bwriad yw creu cyfres o ffilmiau byr i ddathlu hanes a diwylliant cymunedau Eisteddfod 2023

Problemau â’r cyflenwad dŵr yn parhau yn y gorllewin

Cadi Dafydd

Dylai’r dŵr ddod yn ôl i ran fwyaf o bobol heno, yn ôl Dŵr Cymru, ond mae pobol yn “dechrau becso” yn Aberaeron wedi i’r …

Pryderon am faint sy’n defnyddio adeilad y cyngor yn Aberystwyth

Lowri Larsen

Costiodd £15 miliwn i adeiladu Canolfan Rheidol yn 2009, ac yn ôl un cynghorydd dydy’r adeilad ddim yn cael ei ddefnyddio’n ôl y bwriad

‘Costau byw yn cael effaith ar brysurdeb y stryd fawr cyn y Nadolig’

Lowri Larsen

Fe wnaeth perchennog un siop yng Ngwynedd gynnal stondin ar y stryd dros y penwythnos er mwyn dod â phobol ynghyd a chodi arian i’r banc bwyd …