Bro

Tair canolfan gelfyddydol yng Nghymru yn dod ynghyd i gydweithio am y tro cyntaf

Bydd prosiect amlieithog ‘Cartref a Chynefin’ yn archwylio’r cysylltiad rhwng cartref ac ardal – o’r lleol i’r …

Bro

Bwrdd Iechyd Hywel Dda: annog pobl i gael prawf Covid-19 os oes ystod ehangach o symptomau

Y bwriad yw eu galluogi i ddod o hyd i achosion cudd o’r feirws sy’n lledaenu’n anhysbys yn eu cymunedau

Bro

Cyngor Cymuned yn mynd i’r afael â phroblemau gor-yrru ym Mynydd Llandygai

“Mae yna berygl go iawn o ddamwain, os dydi rhywbeth ddim yn cael ei wneud”

Bro

Car trydan cymunedol yn cyrraedd tîm Dyffryn Gwyrdd ym Methesda

“Mae prosiectau fel hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r amgylchedd, i fywydau pobol ac i ysbryd gymunedol”

Bro

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o’r dôs gyntaf a’r ail dôs

Bro

Gwasg Dwyfor wedi newid dwylo ac yn chwilio am gefnogaeth gan y gymuned leol

“Dwi’n falch bod ni’n trïo cario hyn ymlaen … ond mae o’n dipyn o gyfrifoldeb – cwmni sydd wedi’i sefydlu ers mor hir, ti isio cadw fo i …

Bro

Y ferch o Fethesda sydd wedi mynd yn feiral gyda’i neges gwrth-fwlio

93,000 wedi caru neges gadarn Megan i’r dynion pathetig fu’n ei barnu
Bro

Cyngor Gwynedd yn chwilio am brentisiaid

“Ewch amdani, mae’n braf darfod pob shifft yn gwybod bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod unigolyn”

Bro

Cyngor Ceredigion yn annog trigolion i barhau i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn Covid-19

Daw hynny, wedi i’r ffigyrau diweddaraf ddangos bod 20.1% o boblogaeth y Sir wedi eu brechu

Arfbais y sir ar adeilad y cyngor
Bro

Trafod cynyddu prisiau parcio mewn rhai mannau yng Ngwynedd

Bydd y ffioedd diwygiedig yn dod i rym ym mis Ebrill, os caiff y cynnig ei gymeradwyo