Gwefannau newyddion bro: pam maen nhw mor bwysig?

Mae’r wythnos hon yn wythnos newyddion annibynnol, ac mae cymunedau Cymraeg yn arwain y gwaith o lenwi bwlch gwybodaeth a hybu gweithgarwch lleol

Cyfnod newydd yn hanes Y Cyfnod

Erin Aled

“Er ein bod yn byw mewn byd technolegol iawn, dwi’n credu bod dal lle bwysig i bapur newydd caled wythnosol yn yr ardal.”

Hen dderwen mewn parc sydd â chysylltiad â Llyfr Mawr y Plant mewn “stad druenus”

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Dw i’n siŵr fod cenedlaethau o blant wedi dychmygu’r cymeriadau yn y llyfr yn byw dan ganghennau coed derw Parc Meurig”

“Braint arbennig” croesawu Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn ôl i Fôn

Cadi Dafydd

“Mae’n gyfle i ni fel sir fach gyda dim ond chwe chlwb ddangos be fedrwn ni lwyddo i’w wneud,” medd Cadeirydd Pwyllgor …

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Bro360 am elwa ar raglen hyfforddiant Llwyddo’n Lleol 2050

“Mae adrodd ar straeon sy’n bwysig i bobol a’n cymunedau yn bwysig ym mhob cwr o Gymru”

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Clonc360 ar restr fer Gwobrau Cyfryngau Cymru

Lowri Larsen

Mae’r wefan, sy’n rhan o rwydwaith cwmni Golwg, wedi’i henwebu ar gyfer Newyddiaduraeth Gymunedol y Flwyddyn

Gweithiwr o Geredigion yn cynrychioli Cymru mewn rhaglen ar waith ieuenctid gwledig

Lowri Larsen

Treuliodd Cara Jones, o Frynhoffnant, bythefnos yn yr Almaen gyda 77 o weithwyr ieuenctid ac arweinwyr eraill o 46 gwlad

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir