Trafod cynlluniau i godi gorsaf gwerth £200m fydd yn troi gwastraff yn ynni

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint yn trafod y cynlluniau ymhellach yr wythnos nesaf

“Gofid dybryd am ddyfodol y Gymraeg” – cri o’r galon ar drothwy protest Tai Haf

“Pa berson lleol gall fforddio talu £400,000 am dŷ teras?” – dyna’r cwestiwn ar drothwy rali ‘Nid yw Cymru ar …

Enwi rhosyn ar ôl John Ystumllyn, un o arddwyr du cyntaf Cymru

“Ei briodas â dynes leol, Margaret Gruffydd, yw’r briodas gymysg gyntaf i gael ei chofnodi yng Nghymru”

Afon Teifi yn Llanbedr Pont Steffan

Gwaith pellach i leihau lefelau ffosffadau yn Afon Teifi

Roedd adroddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn dangos bod lefelau yn uchel yn yr afon, sy’n llifo drwy Dregaron a Llambed

Ysgol Abersoch

Cabinet Cyngor Gwynedd i drafod pryderon newydd dros gau Ysgol Abersoch

O ganlyniad i’r pryderon, bydd y cabinet yn trafod y penderfyniad eto yn ystod yr wythnosau nesaf.

“Sefyllfa amhosib” yn wynebu cynllun Canolfan Les Llambed

Mae trafodaethau wedi cyrraedd rhwystrau oherwydd nad yw manylion y cynllun yn bodloni rhai

Sôn am gyflwyno bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd disgwyl i’r ganolfan newydd a’r bysiau trydan fod yn weithredol erbyn diwedd 2022

Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad ger Llandudno

Bu farw’r gyrrwr, a oedd yn ei 70au, ar ôl damwain ffordd ar yr A470 ger Neuadd Bodysgallen ddoe (19 Hydref)

£600,000 ychwanegol i gefnogi dioddefwyr trais yn ardal Heddlu Dyfed-Powys

Bydd y cyllid yn gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn y rhanbarth

Cyngor Ynys Môn i drafod codi premiwm ar ail gartrefi

Mae’r premiwm presennol ar ail gartrefi ym Môn yn 35%, ond mae bwriad i’w godi i 100% erbyn 2024