Bro

Cyngor Ceredigion yn annog trigolion i barhau i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn Covid-19

Daw hynny, wedi i’r ffigyrau diweddaraf ddangos bod 20.1% o boblogaeth y Sir wedi eu brechu

Arfbais y sir ar adeilad y cyngor
Bro

Trafod cynyddu prisiau parcio mewn rhai mannau yng Ngwynedd

Bydd y ffioedd diwygiedig yn dod i rym ym mis Ebrill, os caiff y cynnig ei gymeradwyo

Bro

Partneriaeth newydd Prifysgol Aberystwyth a Germinal i helpu ffermwyr gyrraedd sero-net

Y nod yw cyfuno eu hadnoddau a’u harbenigedd er mwyn hyrwyddo ffermio cynaliadwy

Bro

Adra yn lansio ymgyrch i gynyddu cyfleoedd gwaith yn y gogledd

Y nod ydi cefnogi mwy na 60 o bobol ifanc i ddatblygu sgiliau newydd a chael mynediad at gyfleoedd gwaith
Bro

Sgwrs rithiol wedi’i threfnu gan Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur wedi’i hacio

Person wedi gweiddi, rhegi a rhannu sylwadau islamoffobig

Bro

Fideos dwys a doniol yn mynd â’r prif wobrau yn nathliad Bro360

Gwobrau Bro360 yn dathlu cyfraniad pobol leol i’w gwefannau bro yn ystod blwyddyn ryfedd 2020

Bro

‘Eich Cymuned Eich Dewis’: Y cynllun sy’n “troi arian drwg yn dda”

Cronfa o £60,000 i roi’r penderfyniad dros wario arian a atafaelwyd o droseddwyr yn nwylo’r bobl

Bro

Cymorth ariannol i gefnogi grwpiau lleol sy’n dosbarthu bwyd yng Ngwynedd

“Mae’n ffaith dorcalonnus fod yna deuluoedd yn ein cymunedau yma yng Ngwynedd sy’n ei chael yn anodd cael bwyd maethlon ar y bwrdd.”

Bro

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i “siom wirioneddol” y Setliad Cyllid Llywodraeth Leol

Bydd codi’r dreth gyngor a thoriadau’n “anochel”, medd Arweinydd y Cyngor, a bydd yn rhaid “edrych ar golli staff”.

Bro

Cynghorydd tref Llanbedr Pont Steffan yn ymddiswyddo yn dilyn honiadau o fwlio

Cyhuddo aelodau’r Cyngor Tref a’r gymuned leol o gamdriniaeth wyneb-yn-wyneb ac ar-lein