Roedd gadael Erasmus ar ôl Brexit yn “gwbl ddiangen” ond ni ddylai’r Alban roi’r gorau i obeithio ailymuno â’r rhaglen cyfnewid myfyrwyr, meddai Mike Russell, Ysgrifennydd Cyfansoddiad yr Alban.

Dywedodd Mr Russell nad oedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud y gwir wrth y llywodraethau datganoledig.

Ac wrth siarad â Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Holyrood, dywedodd Mike Russell y dylai’r Alban barhau i geisio ailymuno â’r cynllun yn dilyn y penderfyniad “wallgof” ei adael.

Dywedodd wrth Aelodau o’r Senedd ei fod ef a Gweinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles, wedi annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i aros yn y rhaglen gyfnewid, neu wthio am ganiatáu i’r gwledydd datganoledig barhau i fod yn rhan ohoni.

Fodd bynnag, daeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r casgliad bod y rhaglen yn “rhy ddrud” a thynnu’n ôl o’r rhaglen, gan gyhoeddi dewis arall o’r enw Cynllun Turing a enwyd ar ôl y mathemategydd a’r gwyddonydd cyfrifiadurol, Alan Turing.

Ysgrifennodd Jeremy Miles AoS erthygl ar golwg360 fis diwethaf, sydd isod, yn galw’r penderfyniad i ymadael â’r cynllun yn “warthus”.

Pen ac Ysgwydd Huw Irranca-Davies

Gwleidyddiaeth

‘Mae’n warthus bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi lladd Erasmus’

“Gwae nhw os nad yw’r cynllun newydd yn un da” medd Huw Irranca-Davies

 

 

“Gwael iawn”

Ers hynny, mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg Cymru, wedi disgrifio Cynllun Turing, y cynllun fydd â’r nod o lenwi’r bwlch, fel un “gwael iawn”.

Bu Prydain yn rhan o gynllun Erasmus ers 1987, ac un o’r rhai oedd yn gyfrifol am ddatblygu’r cynllun yn y 1970au a’r 1980au oedd y Cymro, Dr Hywel Ceri Jones.

Llofnododd 145 o aelodau Senedd Ewrop lythyr ym mis Ionawr yn gofyn i’r Comisiwn ganiatáu i’r Alban a Chymru ailymuno.

Ond bore ddoe (Chwefror 17) dywedodd Ursula von der Leyen, Llywydd Comisiwn Ewrop, mai’r unig ffordd i wlad o fewn y Deyrnas Unedig gymryd rhan eto oedd i’r Deyrnas Unedig gyfan ailymuno ag Erasmus+.

“Gwallgof”

“Dw i eisiau parhau â’r ddadl,” meddai Mike Russell wrth Aelodau Senedd yr Alban.

“Mae gennym lawer o ffrindiau yn Senedd Ewrop sy’n awyddus iawn ein bod yn parhau i gael rhywfaint o gysylltiad.

“Gallwn weld Iwerddon yn mynd â phobl ifanc Gogledd Iwerddon o dan ei hadain a byddant yn gysylltiedig â’r cynllun drwy sefydliadau Iwerddon.

“Mae angen i ni barhau i feddwl am yr hyn y gallwn ei wneud.

“Ond mae dau beth yn gywilyddus yn ei gylch: mae’n gwbl ddiangen, gallem fod wedi aros yn rhan ohono, sy’n hurt; ond hefyd y modd y gwnaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig weithredu.

“Roedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gwybod yn iawn beth oedd barn y llywodraethau datganoledig ar y mater hwn ac ni chawsom wybod y gwir amdano.

“Ni ddangoswyd erioed i ni fod yr asesiad gwerth am arian wedi’i gynnal, a hyd at bron y diwedd, roedden ni’n credu fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn bwriadu aros yn rhan o’r cynllun neu o leiaf geisio aros i mewn.

“Roedd yn wallgof.”

Mae golwg360 wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am sylw.

Addysg

Yr Undeb Ewropeaidd yn gwrthod cais Cymru i fod yn rhan o gynllun Erasmus+

“Yr unig fodd o ailymuno ag Erasmus+ yw fel y Deyrnas Unedig gyfan, neu ddim o gwbl,” meddai Ursula von der Leyen

y faner yn cyhwfan

Addysg

Gweinidogion Cymru a’r Alban am gydweithio i adfer manteision cynllun Erasmus

Maen nhw’n dadlau bod y cynllun cyfnewid ar gyfer myfyrwyr fydd yn cymryd ei le yn annigonol