Mae Heddlu Swydd Bedford yn cynnal ymchwiliad yn dilyn honiadau bod un o chwaraewyr pêl-droed Abertawe wedi cael ei sarhau’n hiliol yn ystod y gêm yn Luton ddoe (dydd Sadwrn, Medi 18).

Cafodd y sylwadau honedig eu gwneud gan gefnogwr Luton yn erbyn yr amddiffynnwr Rhys Williams wrth i’w dîm gipio pwynt yn dilyn gêm gyfartal 3-3 yn y Bencampwriaeth.

Cafodd y dyfarnwr Tony Harrington wybod am yr honiadau cyn trosglwyddo’r digwyddiad i’r heddlu ar ddiwedd y gêm.

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi “condemnio hiliaeth a sarhad o bob math”, gan ychwanegu “nad oes lle iddo yn y byd pêl-droed nac mewn bywyd”.

Maen nhw wedi diolch i’r heddlu ac i Glwb Pêl-droed Luton am eu hymateb, ac mae ymchwiliad yr heddlu’n parhau er mwyn ceisio adnabod y sawl oedd yn gyfrifol.

Mae Abertawe hefyd yn trafod y sefyllfa â Chlwb Pêl-droed Lerpwl, sydd wedi rhoi Rhys Williams ar fenthyg i’r Elyrch.

Logo Abertawe

Pedwerydd chwaraewr tîm pêl-droed Abertawe wedi’i sarhau’n hiliol

Y clwb yn ymateb i negeseuon dderbyniodd Morgan Whittaker yn ystod eu boicot o’r cyfryngau cymdeithasol, ac mae’r heddlu wedi cael gwybod

Yan Dhanda

Pêl-droediwr Asiaidd Abertawe’n galw am waharddiad oes am negeseuon hiliol ar y we

“Dydy’r cwmnïau cyfryngau cymdeithasol ddim wedi fy argyhoeddi y byddan nhw’n gwneud yn well y tro nesaf” medd Yan Dhanda wrth golwg360
Logo Abertawe

Heddlu yn ymchwilio i neges hiliol tuag at chwaraewr Abertawe

Yn dilyn colled ei dîm yn erbyn Manchester City derbyniodd, Yan Dhanda, negeseuon hiliol ar wefannau cymdeithasol

Logo Abertawe

Streic wythnos CPD Abertawe fel safiad yn erbyn camdriniaeth ar-lein

Tri o chwaraewyr wedi cael eu targedu gan ymosodiadau hiliol o fewn y saith wythnos ddiwethaf