Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Trafod cynlluniau i godi gorsaf gwerth £200m fydd yn troi gwastraff yn ynni

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint yn trafod y cynlluniau ymhellach yr wythnos nesaf

Landlord tafarn yn Wrecsam yn gofidio am effaith gwerthu alcohol mewn archfarchnadoedd a siopau

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Mae yfed dan oed allan o reolaeth ac mae’n cael ei ysgogi gan archfarchnadoedd a chadwyni manwerthu, ac mae’r un peth yn wir am …

Cais Wrecsam am statws dinas yn achosi dadlau

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Arweinydd grŵp Plaid Cymru, Marc Jones, yn lambastio trafodaethau am statws dinas i Wrecsam, gan ddweud eu bod yn cael eu cynnal “yn …

Llai o’r henoed yn mynd i dre’r Wyddgrug oherwydd diffyg tai bach cyhoeddus

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Y broblem wedi codi yn dilyn dymchwel bloc o doiledau ym maes parcio’r Stryd Newydd ynghanol y dref

Pryderon ynghylch cynnydd mawr yn nifer yr ymwelwyr sy’n ymweld â Thraphont Pontcysyllte

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ffigyrau ymwelwyr bedair gwaith yn uwch ers iddo gael ei wneud yn Safle Treftadaeth y Byd, a oedd yn cyfrannu £140 miliwn y flwyddyn i economi’r ardal

Cais newydd ar gyfer 84 o dai ger yr Wyddgrug

Gohebydd Golwg360 a Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd cynlluniau blaenorol wedi eu gwrthod oherwydd pryderon am ddiffyg gofod agored a thraffig

Chwech yn y ras i gymryd lle cynghorydd sir Wrecsam oedd yn gweithio o Panama

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Camodd Andrew Atkinson i lawr ar ôl iddi ddod i’r amlwg ei fod yn gweithio fel cynghorydd o wlad arall – 5,000 milltir i ffwrdd

Diswgyl i gynlluniau i ddymchwel hen ficerdy yn Wrecsam gael eu cymeradwyo

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Cafodd cynlluniau i ddymchwel yr eiddo ar Ffordd Rhosddu, sydd wedi’i leoli rhwng eglwys Spar a St James, eu trafod gyntaf gan y cyngor yn 2013

Sylw sêr Hollywood yn codi gobeithion Wrecsam

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Arweinydd y Cyngor yn ffyddiog y gall ennill teitl Dinas Diwylliant y Deyrnas Unedig yn 2025