Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Chwech yn y ras i gymryd lle cynghorydd sir Wrecsam oedd yn gweithio o Panama

Camodd Andrew Atkinson i lawr ar ôl iddi ddod i’r amlwg ei fod yn gweithio fel cynghorydd o wlad arall – 5,000 milltir i ffwrdd

Diswgyl i gynlluniau i ddymchwel hen ficerdy yn Wrecsam gael eu cymeradwyo

Cafodd cynlluniau i ddymchwel yr eiddo ar Ffordd Rhosddu, sydd wedi’i leoli rhwng eglwys Spar a St James, eu trafod gyntaf gan y cyngor yn 2013

Sylw sêr Hollywood yn codi gobeithion Wrecsam

Arweinydd y Cyngor yn ffyddiog y gall ennill teitl Dinas Diwylliant y Deyrnas Unedig yn 2025

Wrecsam ymhlith pum ardal o Gymru fydd yn cystadlu am deitl Dinas Diwylliant y Deyrnas Unedig 2025

Mwy o lefydd nag erioed wedi ymgeisio eleni, gan gynnwys pum lleoliad yng Nghymru

Cynlluniau ar gyfer codi podiau glampio pren yn y gogledd

“Mae gweithredwr y safle am i’r safle hwn fod ymhlith y gorau sydd ar gael yn yr ardal”

Cymeradwyo cais i greu safle i Sipsiwn a Theithwyr yn Sir y Fflint

“Does dim dewis gyda ni. Nid oes dim mwy y gallwn ni ei wneud ond cymeradwyo’r cais”