Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Golwg360

Cynnig Wrecsam i fod yn Ddinas Diwylliant yw’r “cyd-ffefryn”, yn ôl y bwcis

Bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei chyhoeddi ym mis Mai 2022

Cynghorwyr Wrescam yn gwrthwynebu codi eu cyflogau gan £2,400

“Rwy’n credu bod cynnydd o 16 y cant i gynghorwyr yn sarhad ar y bobol rydym ni’n eu cynrychioli”

Cymeradwyo cynlluniau i godi gorsaf gwerth £200m fydd yn troi gwastraff yn ynni

Fe fydd y safle ‘nwyeiddio’ yn cael ei adeiladu ar barc diwydiannol Glannau Dyfrdwy

Trafod cynlluniau i godi gorsaf gwerth £200m fydd yn troi gwastraff yn ynni

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint yn trafod y cynlluniau ymhellach yr wythnos nesaf

Landlord tafarn yn Wrecsam yn gofidio am effaith gwerthu alcohol mewn archfarchnadoedd a siopau

“Mae yfed dan oed allan o reolaeth ac mae’n cael ei ysgogi gan archfarchnadoedd a chadwyni manwerthu, ac mae’r un peth yn wir am …

Cais Wrecsam am statws dinas yn achosi dadlau

Arweinydd grŵp Plaid Cymru, Marc Jones, yn lambastio trafodaethau am statws dinas i Wrecsam, gan ddweud eu bod yn cael eu cynnal “yn …

Llai o’r henoed yn mynd i dre’r Wyddgrug oherwydd diffyg tai bach cyhoeddus

Y broblem wedi codi yn dilyn dymchwel bloc o doiledau ym maes parcio’r Stryd Newydd ynghanol y dref

Pryderon ynghylch cynnydd mawr yn nifer yr ymwelwyr sy’n ymweld â Thraphont Pontcysyllte

Ffigyrau ymwelwyr bedair gwaith yn uwch ers iddo gael ei wneud yn Safle Treftadaeth y Byd, a oedd yn cyfrannu £140 miliwn y flwyddyn i economi’r ardal

Gostwng terfyn cyflymder ger Castell Gwrych yn ystod ffilmio I’m A Celebrity… ar ôl damwain angheuol

Bu farw Sharn Hughes yn y ddamwain ar 21 Tachwedd y llynedd

Cais newydd ar gyfer 84 o dai ger yr Wyddgrug

Roedd cynlluniau blaenorol wedi eu gwrthod oherwydd pryderon am ddiffyg gofod agored a thraffig