Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ymgyrchwyr yn croesawu tro pedol Cyngor Wrecsam ar waharddiad gorymdaith annibyniaeth i Gymru

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Yn wreiddiol, gwrthododd swyddogion y cyngor ganiatâd i’r digwyddiad gael ei gynnal ar y safle y tu allan i Neuadd y Dref

Gallai gymryd hyd at bedair blynedd i restrau aros ddychwelyd i lefelau cyn y pandemig

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Daw sylwadau’r Ysgrifennydd Iechyd Eluned Morgan wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun i fynd i’r afael â’r sefyllfa

Cyhuddo Comisiynydd Heddlu’r Gogledd o “ragfarn yn erbyn pobol yng nghefn gwlad”

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae gwrthwynebiad i’r cynlluniau i gynnal arolwg o’r ffordd y caiff helfeydd eu plismona

Cynghorwyr Wrescam yn gwrthwynebu codi eu cyflogau gan £2,400

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Rwy’n credu bod cynnydd o 16 y cant i gynghorwyr yn sarhad ar y bobol rydym ni’n eu cynrychioli”

Cymeradwyo cynlluniau i godi gorsaf gwerth £200m fydd yn troi gwastraff yn ynni

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Fe fydd y safle ‘nwyeiddio’ yn cael ei adeiladu ar barc diwydiannol Glannau Dyfrdwy