Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Cais newydd ar gyfer 84 o dai ger yr Wyddgrug

Gohebydd Golwg360 a Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd cynlluniau blaenorol wedi eu gwrthod oherwydd pryderon am ddiffyg gofod agored a thraffig

Chwech yn y ras i gymryd lle cynghorydd sir Wrecsam oedd yn gweithio o Panama

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Camodd Andrew Atkinson i lawr ar ôl iddi ddod i’r amlwg ei fod yn gweithio fel cynghorydd o wlad arall – 5,000 milltir i ffwrdd

Diswgyl i gynlluniau i ddymchwel hen ficerdy yn Wrecsam gael eu cymeradwyo

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Cafodd cynlluniau i ddymchwel yr eiddo ar Ffordd Rhosddu, sydd wedi’i leoli rhwng eglwys Spar a St James, eu trafod gyntaf gan y cyngor yn 2013

Sylw sêr Hollywood yn codi gobeithion Wrecsam

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol a Gohebydd Golwg360

Arweinydd y Cyngor yn ffyddiog y gall ennill teitl Dinas Diwylliant y Deyrnas Unedig yn 2025

Cynlluniau ar gyfer codi podiau glampio pren yn y gogledd

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Mae gweithredwr y safle am i’r safle hwn fod ymhlith y gorau sydd ar gael yn yr ardal”

Cymeradwyo cais i greu safle i Sipsiwn a Theithwyr yn Sir y Fflint

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Does dim dewis gyda ni. Nid oes dim mwy y gallwn ni ei wneud ond cymeradwyo’r cais”