Mae Adam Davies, un o dri golwr yng ngharfan bêl-droed Cymru ar gyfer yr Ewros, yn dweud y bydd y garfan “yn sefyll gyda’n gilydd ac yn unedig” wrth benlinio cyn gemau.

Fe ddaeth y weithred yn arwydd o gefnogaeth yn y byd chwaraeon i’r ymdrechion i ddileu hiliaeth o’r gêm, gyda nifer o chwaraewyr croenddu Cymru hefyd yn cael eu targedu ar y cyfryngau cymdeithasol dros y misoedd diwethaf.

Mae ‘cymryd y benglin’ yn dal i fod yn destun trafod ar drothwy’r gystadleuaeth, gyda nifer o wledydd yn dweud y byddan nhw’n gwneud y weithred, tra bod rhai unigolion wedi penderfynu peidio yn ystod gemau paratoadol.

Ond yn ôl Adam Davies, roedd chwaraewyr Cymru’n awyddus i ddangos eu cefnogaeth i’r ymgyrch.

“Ers iddo fe ddechrau dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’n rhywbeth dw i’n bersonol yn ei gefnogi,” meddai.

“Mae wedi cael ei ategu wrth ddod i ffwrdd gyda Chymru y byddwn ni’n cymryd y benglin ac yn sefyll gyda’n gilydd ac yn unedig.

“Dyna’r neges rydyn ni am ei chyfleu.

“Mae gyda ni lwyfan enfawr, yn enwedig gan fod y gemau hyn am gael eu gwylio gan filiynau o bobol.

“Mae’n rhywbeth roedden ni eisiau ei wneud.”

Dilyn esiampl Cymru?

Wrth ymateb i adroddiadau na fydd rhai gwledydd eraill yn dilyn eu hesiampl, dim ond ar Gymru mae Adam Davies eisiau canolbwyntio.

“Allwn ni ddim rheoli’r hyn mae gwledydd eraill am ei wneud a sut maen nhw’n teimlo,” meddai.

“Byddwn ni jyst yn cyfleu ein neges ni gymaint â phosib, sefyll yn unedig a bydd pawb gyda’i gilydd wrth geisio cyrraedd cynifer o bobol â phosib.”

Rabbi Matondo yn cael ei gam-drin yn hiliol ar ôl i foicot cyfryngau cymdeithasol ddod i ben

Mae Facebook, sy’n berchen ar Instagram, yn dweud ei fod wedi dileu cyfrifon y sawl oedd yn gyfrifol

Gareth Bale yn barod i foicotio’r cyfryngau cymdeithasol oherwydd cam-drin ar-lein

“Rwy’n credu y bydd hynny’n atal pobl rhag dweud pethau oherwydd yna byddwch yn gallu eu holrhain a’u dal yn atebol”

Ben Cabango

Facebook yn cau cyfrifon wedi i bêl-droedwyr Cymru dderbyn camdriniaeth hiliol

Gareth Bale yn ychwanegu ei lais a’r cwmni’n dweud eu bod wedi ymrwymo i “wneud mwy”

Heddlu’n ymchwilio i sylwadau hiliol mewn negeseuon at Rabbi Matondo a Ben Cabango

“Wythnos arall o @instagram yn gwneud dim byd am sarhad hiliol,” meddai Rabbi Matondo ar Twitter