Mae tîm criced Morgannwg wedi curo Swydd Derby o fatiad a 24 o rediadau yn ail adran y Bencampwriaeth yng Nghaerdydd.

Roedd angen saith wiced arnyn nhw ar y diwrnod olaf, ar ôl i’r ymwelwyr ddechrau ar 123 am dair yn eu hail fatiad wrth geisio gorfodi Morgannwg i fatio eto.

Tarodd Leus du Plooy 66 wrth i’r Saeson frwydro’n galed i osgoi colli, ond fe gafodd ei fowlio gan Michael Hogan i adael yr ymwelwyr yn 194 am bedair, ac roedden nhw’n 197 am bump pan darodd Ajaz Patel goes Harry Came o flaen y wiced am ddau.

Dechreuodd Swydd Derby sesiwn y prynhawn ar 212 am bump, ar ei hôl hi o 85 o rediadau, a doedd hi ddim yn hir cyn i Forgannwg gipio chweched wiced, wrth i James Harris waredu Anuj Dal, a gafodd ei ddal gan y wicedwr Chris Cooke am 25.

Aeth 233 am chwech yn 234 am wyth wrth i Andrew Salter daro coes Alex Thomson o flaen y wiced a James Harris yn bowlio Wayne Madsen am 77.

Cipiodd Michael Hogan ei wiced olaf erioed yng Nghaerdydd pan gafodd Sam Conners ei ddal ar ochr y goes gan Timm van der Gugten, a hwnnw wedyn yn cipio’r wiced olaf wrth i Ben Aitchison gael ei ddal gan Cooke, a Swydd Derby i gyd allan am 273.

Roedd y canlyniad wedi codi Morgannwg i’r ail safle ar 200 o bwyntiau ond gyda Middlesex ar fin curo Swydd Gaerlŷr, roedd hi’n debygol mai dechrau’r gêm olaf yn y trydydd safle fyddai’r sir Gymreig.

Ac felly fydd hi, gyda Morgannwg ar 200 o bwyntiau a Middlesex ar 209, gyda 24 o bwyntiau ar gael yn y gêm olaf un.

Taith i Hove i wynebu Sussex sydd gan Forgannwg yr wythnos nesaf i orffen y tymor, tra bydd Middlesex yn teithio i Swydd Gaerwrangon.

Capten Morgannwg yn arwain drwy esiampl yn erbyn Swydd Derby

Mae enw David Lloyd yn y llyfrau hanes, ond mae Morgannwg yn wynebu cryn her o hyd er mwyn ennill dyrchafiad
David Lloyd yn sgorio canred dwbwl yn erbyn Swydd Derby

Canred dwbwl y capten David Lloyd yn rhoi Morgannwg mewn sefyllfa gref yn erbyn Swydd Derby

Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf yng Nghaerdydd, mae’r sir Gymreig yn 380 am dair

Morgannwg yn croesawu Swydd Derby yn y ras am ddyrchafiad

Mae’n debygol fod rhaid i Forgannwg ennill y ddwy gêm sy’n weddill er mwyn bod â gobaith o godi i Adran Gynta’r Bencampwriaeth