Mae’r batiwr 25 oed Nick Selman wedi gadael Clwb Criced Morgannwg am resymau personol.

Mewn datganiad gan y sir, dywed y chwaraewr a gafodd ei eni a’i fagu yn Awstralia fod y cyfnod Covid-19 wedi bod yn anodd iddo, ac yntau wedi profi’n bositif fis Mehefin a gorfod hunanynysu’n ddiweddarach yn y tymor ar ôl dod i gysylltiad ag achos positif arall o fewn y garfan.

Ymunodd Selman â Morgannwg yn 2016, gan chwarae mewn 61 o gemau dosbarth cyntaf i’r sir.

Sgoriodd e gyfanswm o 2,863 o rediadau a tharo saith canred.

Chwaraeodd e 24 o gemau ugain pelawd ac 19 o gemau Rhestr A, ac roedd e’n aelod o’r tîm gododd dlws Cwpan Royal London y tymor hwn.

Yn ystod yr ymgyrch, sgoriodd e 140 heb fod allan mewn gêm anghyflawn yn erbyn Swydd Gaerlŷr, 92 yn erbyn Swydd Efrog a 59 yn y rownd gyn-derfynol yn erbyn Essex, gan orffen yn brif sgoriwr rhediadau’r gystadleuaeth.

Mae cytundebau tri chwaraewr arall – Andrew Salter, Jamie McIlroy a Tom Cullen – hefyd wedi dod i ben gyda’r sir ond does dim cadarnhad eto a fyddan nhw’n aros.

‘Cyfraniadau arwyddocaol’

“Hoffwn ddiolch i Nick am ei ymdrechion ers iddo ymuno â’r clwb,” meddai Mark Wallace, Cyfarwyddwr Criced Morgannwg.

“Chwaraeodd e ran bwysig yn ein buddugoliaeth yng Nghwpan Royal London ac mae e wedi gwneud cyfraniadau arwyddocaol i Forgannwg ar y cae ac oddi arno yn ystod ei gyfnod yma.

“Mae pawb yn y clwb yn dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol.”

‘Diolchgar’

“Dw i wedi mwynhau fy amser gyda Morgannwg ac yn ddiolchgar am y cyfleoedd dw i wedi’u cael gyda’r clwb,” meddai Nick Selman.

“Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd o fod i ffwrdd oddi wrth fy ffrindiau a’r teulu yn Awstralia, a dw i’n teimlo bod nawr yn amser da i gamu ’nôl ac ailasesu fy nghamau nesaf o safbwynt personol a phroffesiynol.”

Darllenwch gyfweliad cyntaf Nick Selman â golwg360:

Nick Selman

O’r Gabba i’r Swalec: Croesi’r ffin o’r AFL i’r byd criced

Batiwr ifanc Morgannwg Nick Selman fu’n sgwrsio â Golwg360

Darllenwch ragor:

Nick Selman

Nick Selman yn serennu cyn i’r glaw chwalu gobeithion Morgannwg

Sgoriodd e 140 allan o gyfanswm o 270 am wyth cyn i’r gêm ddirwyn i ben heb ganlyniad

Nick Selman

Batiwr Morgannwg wedi profi’n bositif am Covid-19

Mae Nick Selman allan o’r garfan ar gyfer y gêm yn erbyn Middlesex heddiw (dydd Sul, Mehefin 27), ynghyd â dau chwaraewr arall sy’n gysylltiadau

Logo Golwg360

Morgannwg – buddugoliaeth pedwar diwrnod gynta’r tymor diolch i Nick Selman

116 heb fod allan, a diweddglo cyffrous ar gae San Helen yn Abertawe

Logo Golwg360

Awstraliad yn ymuno â Morgannwg

Nick Selman, 20, wedi creu argraff ar hyfforddwyr y sir