Guto Bebb sydd wedi’i benodi’n Gadeirydd dros dro S4C, yn ôl Newyddion S4C.

Bydd yn olynu Rhodri Williams, gyhoeddodd yn ddiweddar ei fod e am gamu o’i rôl ddiwedd y mis yma ar ôl penderfynu peidio ceisio ail dymor wrth y llyw.

Bu Guto Bebb, sy’n enedigol o Sir y Fflint ond yn byw yng Nghaernarfon, yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros Aberconwy, ac yn Weinidog yn Swyddfa Cymru a’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae ei gefndir ym myd busnes, ac yntau’n gweithio am gyfnod i’r Ymgynghoriaeth Datblygu Economaidd a Siop Lyfrau.

Ar hyn o bryd, mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp Undeb Amaethwyr Cymru, ond bydd yn camu i’r rôl newydd ar Ebrill 1 ac yn aros yn y rôl tan o leiaf Fawrth 31, 2025.

Croeso gofalus i’r penodiad

Mae Jo Stevens, llefarydd materion Cymreig y Blaid Lafur yn San Steffan, wedi rhoi croeso gofalus i’r penodiad, gan ddweud bod angen i’r “gwaith caled… o fynd i’r afael â phryderon ynghylch llywodraethiant, arweinyddiaeth a diwylliant y sefydliad dechrau ar unwaith”.

“Rhaid i’r Ysgrifennydd Diwylliant osod disgwyliadau clir a mynnu safonau uchel o atebolrwydd drwy gydol y broses hon,” meddai.

“Mae angen darlledwr cyhoeddus ar Gymru sy’n bwrw iddi, gan feithrin eu staff a’u sgiliau, dangos rhaglenni ardderchog, a dangos gwerth am arian trethdalwyr.”

Sioned Wiliam yw Prif Weithredwr dros dro S4C

Bydd hi’n dechrau yn ei swydd newydd yn rhan amser ym mis Mawrth, cyn ymuno’n llawn amser ym mis Ebrill

S4C: Pwyllgor yn y Senedd yn galw am gadeirydd newydd

Daw galwad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol yn dilyn galwadau tebyg o du San Steffan

Siân Doyle wedi’i chludo i’r ysbyty yn dilyn gorddos

Daeth ei gŵr o hyd iddi’n anymatebol yn ystod y nos, yn ôl datganiad

Cyhoeddi adroddiad Capital Law i amgylchedd gwaith S4C

Mae’r adroddiad yn nodi nad oes tystiolaeth ddogfennol i brofi nifer o’r enghreifftiau, na thystiolaeth gan fwy nag un tyst, ond fod yna “thema amlwg”