Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360

Y Wyddeleg yng Ngogledd Iwerddon: “Mae popeth yn yr awyr ar hyn o bryd”

Ymgyrchydd iaith rhannu ei farn am ymadawiad Arlene Foster â golwg360

Wrecsam, lager a sleaze

Druan â Wrecsam! Mae gwleidyddion wedi bod yn heidio fel pryfed yno yn ddiweddar

Etholiad 2021: Dyffryn Clwyd

Ers dechrau datganoli yn 1999 dim ond un person sydd wedi cynrychioli Dyffryn Clwyd yn y Senedd, sef y Lafurwraig Ann Jones

Yr Wyddfa ac Uluru – galw am gefnu ar enw Saesneg mynydd uchaf Cymru

Cynghorydd sir yn cyfeirio at Awstralia wrth gynnig ei ddadleuon

Amaeth a chefn gwlad – Addewidion y pleidiau

Ag etholiad y Senedd yn prysur nesáu, mae golwg360 yn parhau i fwrw golwg ar faniffestos y pleidiau

Y bar-feistr sy’n cadw’r bît

Portread o Iestyn Morgan – ‘Llysgennad Prentisiaethau’ i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Etholiad 2021: Gorllewin Caerdydd

Mae yna gnwd swmpus o ymgeiswyr yn ceisio disodli’r Prif Weinidog

Lindys siocled Andrew RT  

Mi gynhaliwyd ‘dadl deledu’ gyntaf yr ymgyrch dros y penwythnos, a digon di-nod oedd hi ar y cyfan

Mab y siop flodau a ddaeth yn sylwebydd gwleidyddol

Yn hanu o Lanelli ac yn byw yn Llundain, mae Theo Davies-Lewis yn sylwebu yn gyson ar wleidyddiaeth Cymru

Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru – Addewidion y pleidiau

Dyma golwg360 yn cymharu’r maniffestos a’u hymrwymiadau o ran dyfodol cyfansoddiadol Cymru