Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360
Bwrlwm y Bae

Apêl gynyddol annibyniaeth

“Does dim syndod” bod mwyfwy o bobol yn cynhesu at annibyniaeth, ac yn eu plith mae “llawer o bobol” sydd fel arfer yn cefnogi Llafur
Senedd

Pecyn cymorth £2.25m y Llyfrgell Genedlaethol yn “dod gydag amodau”

Dafydd Elis-Thomas yn disgwyl “gweld newidiadau sylweddol”
Cyfoes

AS Llafur Cwm Cynon: “Mae’n fy mhoeni nad ydym ni’n medru trafod materion fel plaid”

Mae angen caniatáu trafodaethau agored oddi fewn i’r Blaid Lafur, a dylid sicrhau bod pobol ddim yn cael eu cosbi’n llym am rannu eu barn
Cyfoes

Llai o leisiau o Gymru yn San Steffan – “arwydd o fethiant”

Mae yna gynlluniau ar droed i sicrhau bod yr 650 etholaeth sydd yn cael eu cynrychioli yn Nhŷ’r Cyffredin yn debyg o ran maint poblogaeth
Bwrlwm y Bae

Hwyl fawr i Suzy ac Ann

Cynyddu mae’r nifer o Lafurwyr nashi a fydd yn sefyll yn yr etholiad eleni.
Portread

Y nyrs sy’n arwres i’w chymuned

Portread o Hattie Guy
Sally Holland yn eistedd ar y llawr gyda grwp o blant
Addysg

Dysgu ar-lein: y Comisiynydd Plant yn codi pryderon

“Mae rhaniad digidol yn dal i fodoli yng Nghymru i ddysgwyr,” meddai Sally Holland
Senedd

‘Dydyn ni ddim yn dda iawn wrth ddathlu prosiectau llwyddiannus yng Nghymru’

AoS yn pryderu nad ydym yn dysgu o’r rhaglenni sy’n gweithio
Cyfoes

Andrew RT Davies yn ôl wrth y llyw

Mae arweinydd newydd y Ceidwadwyr yn y Senedd wedi pwysleisio nad yw diddymu’r sefydliad yn bolisi i’r blaid