Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360
Cyfoes

Diwedd Donald: “democratiaeth” yn taro’n ôl?

Yn ei gyfnod wrth y llyw roedd yn ymosodol tuag at y wasg a’r cyfryngau, yn dweud celwyddau, ac yn galw straeon anffafriol amdano yn “fake news”
Portread

‘South Park’ y Cymoedd yn mynd o nerth i nerth

Portread o gyfres gomedi The Vale
Bwrlwm y Bae

Canslo arholiadau haf 2021

Byddan asesiadau yn cael eu llunio a’u marcio gan gyrff allanol, ond yn cael eu cynnal yn y dosbarth
Cyfoes

Ceidwadwyr Cymreig yn “andros o adeiladol” yn y cyfnod covid

“Mae’n briodol fel gwrthblaid swyddogol i graffu, i ofyn cwestiynau, ac yn aml iawn i ofyn cwestiynau digon pigog”
Cyfoes

Miloedd yn ymuno â YesCymru mewn ychydig ddyddiau

“Mae pobol jest wedi gweld trwy con San Steffan”
Cyfoes

Grŵp Diwygio yn y Senedd “ar delerau ardderchog” gyda Nigel Farage

Mae Farage am newid enw Plaid Brexit i Reform UK, er mwyn rhoi mwy o lais i bobol sy’n gwrthwynebu’r locdown
Bwrlwm y Bae

Cymru “annibynnol” Mr Drakeford

Mae arolwg barn diweddar yn dangos twf mewn cefnogaeth i’r Blaid Lafur a Phlaid Diddymu’r Cynulliad
Cymru

Etholiad 2021: Plaid Cymru’n dewis ei hymgeiswyr rhanbarthol

Helen Mary Jones yn ail i Cefin Campbell, a Sahar Al-Faifi yn ymgeisydd
Cyfoes

Gweinidog y Gymraeg yn amddiffyn record tai haf y Llywodraeth

“Ni yw’r unig ran o Brydain sy’n caniatáu i lywodraeth leol godi mwy o dreth ar ail gartrefi”