Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360
Bwrlwm y Bae

Ffraeo mewnol Plaid Brexit

Mae rhai o wirfoddolwyr Plaid Brexit wedi cefnu arni yn dilyn newid i’w pholisi ar ddatganoli
Cyfoes

Canmol can niwrnod cyntaf Keir Starmer

“Mae pobol wedi cynhesu ato fe. Ac, wrth gwrs, r’yn ni wedi gweld Boris Johnson yn cwympo”
Cyfoes

Torri swyddi newyddiadura yn “fygythiad mawr” i ddemocratiaeth Cymru

“Mi ddylen nhw gymryd mantais o’r sefyllfa yma lle mae Cymru yn cronni mwyfwy o bwerau, ac mae’r hunanhyder yn tyfu.”
Chwaraeon

Rasio rownd y byd

“Dw i wedi bod yn cynrychioli Cymru ers 55 mlynedd yn olynol, ers pan oeddwn i’n 19”
Celfyddydau

Manon Steffan Ros yn ennill ei phumed gwobr Tir Na n-Og

Gwobr hefyd i lyfr gan bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor
Arian a Busnes

Colli “cannoedd” o swyddi Laura Ashley – “ergyd drom i ganolbarth Cymru”

Yr AS lleol, Russell George, yn gofidio am ddyfodol gweithwyr yr ardal
Cymru

Cyhoeddi cynlluniau i ailagor tafarndai yn llawn

Y Prif Weinidog yn datgan bod rhagor o reolau’n cael eu llacio
Awyren wen yn hedfan trwy awyr las
Newyddion

Teithio o dramor: dim un ddirwy am dorri rheol hunan-ynysu

Mae’r rheol bellach wedi ei llacio rhywfaint
Cyfoes

Llysoedd: Covid-19 yn dwysáu hen broblem

Academydd yn trafod y syniad o geisio datrys achosion cyfreithiol ar y We, fel ffordd o leihau rhestrau aros