Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360
Cyfoes

Prydain ffederal: ymdrech i annog dadl “ddifrifol” o fewn y Blaid Lafur

Mae melin drafod annibynnol yn gobeithio “tanio trafodaeth” am ddyfodol y Deyrnas Unedig
Cyfoes

Deddf newydd yn “sarhad llwyr i’r setliad datganoli”

Fis diwetha’ cafodd Bil y Farchnad Fewnol ei basio yn Llundain er gwaetha’ gwrthwynebiad mawr gan seneddau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon
Bwrlwm y Bae

David TC Davies a’r “super gonorrhoea”

Yn dilyn blynyddoedd o “rybuddion iasol” mewn print ac ar y cyfryngau am effaith Brexit, mae’r AS Ceidwadol yn falch ei fod yn fyw ac yn iach
Cyfoes

Perchennog ail gartref eisiau talu mwy o drethi

Dylai perchnogion ail gartrefi gyfrannu rhagor o arian at gymunedau Cymru, yn ôl Cymro Cymraeg sydd ag ail gartref yng Ngheredigion
Cyfoes

Pryder am y bwlch 12 wythnos rhwng dosys brechlynnau

Mae meddyg teulu amlwg wedi codi pryderon am y bwlch 12 wythnos rhwng dosys y brechlynnau coronafeirws
Bwrlwm y Bae

Gair o gerydd i Robert Peston

Mae’r negeseuon mwyaf diniwed eu golwg yn medru ennyn ymateb hallt ar Twitter
Portread

Aelod Seneddol y Flwyddyn

Portread o Liz Saville Roberts
Cyfoes

Yr Undeb Ewropeaidd wedi “bihafio yn warthus”

“Rydym ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed yn Rhif 10 [Downing Street],” meddai David TC Davies