Iolo Jones

Iolo Jones

“Angen i fwy o bobol o gefndiroedd gwahanol ymuno â byd gwleidyddiaeth”

Iolo Jones

“Am gyfnod hir roeddwn yn teimlo’n rhwystredig â’r ffaith bod y fath gynnydd yn cymryd cyhyd,”

Het fwced y Prif Weinidog yn tanio trafodaeth!

Iolo Jones

Ar ddechrau gêm bêl-droed Cymru yn erbyn Twrci, mi rannodd Mark Drakeford lun o’i hun yn cefnogi ei genedl

Galw am orfodi perchnogion tai haf i’w gwerthu

Iolo Jones

“Fi yw un o’r bobol leol ddiwethaf sydd ar ôl yma.”

Y gŵr o’r gorllewin gyda’r obsesiwn gydol oes

Iolo Jones

“Dydw i erioed wedi cael cymaint o dân yn fy mol am ddim byd yn fy mywyd,”

Llywodraethau Cymru a San Steffan: “Dyw’r berthynas ddim cynddrwg â hynny,” yn ôl Simon Hart

Iolo Jones

Daw sylwadau Ysgrifennydd Cymru yn sgil cyfres o sylwadau tanllyd gan Vaughan Gething

“Amlwg nad oes yna ddealltwriaeth o ofynion ardal fel Gwynedd”

Iolo Jones

“Dw i’n meddwl mai’r feirniadaeth fwyaf amdana fo ydy bod o’n sicr ddim yn adlewyrchu’r lefel o dlodi sydd yna yng Ngwynedd”

Covid a’r economi: ‘Gall y Llywodraeth rhoi hyder i fusnesau trwy fuddsoddi ynddyn nhw’

Iolo Jones

“Dw i’n credu ei fod yn bwysig yn awr fy mod i – yn enwedig gan mai fi yw’r Aelod ifancaf – yn mynd mas i ysgolion, bo fi yn cynnig …

Angharad Mair a GB News

Iolo Jones

“Gyda’r Deyrnas Gyfunol ar ei gwely angau – yn ôl rhai – mae ceiliog arall wedi llamu i’r talwrn…”

O Delhi i Gymru i frwydro dros annibyniaeth!

Iolo Jones

“Ges i fy ngeni mewn gwlad a fu’n drefedigaeth gynt ac roeddwn yn dysgu am imperialaeth trwy gydol fy mywyd”