Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360
Cymru

Codi cyfyngiadau: cymysgedd o bryder a chyffro yn Aberteifi

Maer y dref yn gobeithio y daw ymwelwyr yn “bwyllog”
Cymru

‘Mae delio â Llywodraeth San Steffan yn brofiad shambolig’

Mark Drakeford yn ei dweud-hi mewn cynhadledd i’r wasg
Bwrlwm y Bae

Hen beth sâl yw’r ‘ddêl newydd’

Mae ‘dêl newydd’ Boris Johnson wedi cael ei beirniadu’n hallt gan un o weinidogion amlycaf Llywodraeth Cymru.
Cyfoes

‘Datganoli wedi darfod’ meddai Mick Antoniw

Mae cyn-Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn dweud bod datganoli wedi ei “oddiweddyd” ac rydym bellach yn cripian tuag at ryw led-ffederaliaeth …
Cyfoes

Gelyn datganoli yn hapus i fod yn aelod o’r “siop siarad asgell chwith”

Gareth Bennett yw AS cyntaf Plaid Diddymu’r Cynulliad
Newyddion

Adroddiadau bod tri wedi’u trywanu yn farw yn Glasgow

Dyn wedi ei saethu i farwolaeth, a phlismon wedi ei drywanu
Mark Drakeford o flaen baneri Cymru a'r Undeb Ewropeaidd
Cymru

Prif Weinidog – cyhoeddiad am ‘aelwydydd estynedig’ yr wythnos nesa’

Mark Drakeford yn “optimistaidd” y bydd mewn sefyllfa i wneud hynny
Adeilad y Senedd, Bae Caerdydd
Cymru

Dros 11,000 wedi arwyddo deiseb gwarchod enwau Cymraeg

Cafodd ei lansio ddechrau’r wythnos ac mae wedi tanio trafodaeth danbaid
Cymru

‘Dim llacio cyfyngiadau os bydd criwiau ar draethau’ – rhybudd Mark Drakeford

Mae ymgynnull mewn grwpiau mawr yn anghyfreithlon yng Nghymru ar hyn o bryd