Iolo Jones

Iolo Jones

360 Golwg360
Cyfoes

Carthion yn cynnig darlun clir o Covid-19

Byddai “iechyd cyhoeddus” yn elwa pe bai ein carthion yn cael eu hasesu’n fanylach, yn ôl academydd sydd yn cyfrannu at yr ymdrech yn erbyn Covid-19. 
Bwrlwm y Bae

Enwau lleoedd: galw am ddeddfu

Rhaid deddfu er mwyn “stopio’r llanw” a gwarchod enwau lleoedd Cymru.
Portread

Y Cardi sy’n corlannu defaid a geiriau – ond ddim yn ffan o goncrit!

Mae Angharad Fychan yn ferch ei milltir sgwâr sy’n ymddiddori mewn enwau lleoedd,  ac yn dwlu ar gadw defaid Penfrith Cymreig
Cymru

Neil Hamilton yn “codi bwganod” gyda’i fideo am gofeb Picton yng Nghaerfyrddin

Y cynghorydd, Alun Lenny, yn cyhuddo’r AS o “greu helynt”
Cymru

Siân Gwenllian “dan anfantais” yn y Senedd am ei bod yn cyfrannu’n Gymraeg

AS Arfon yn teimlo bod darlledwyr yn “gyndyn iawn” o ddarlledu cyfraniadau yn yr iaith
Cyfoes

Pryderon fod pobol yn ffoi i Gymru rhag Covid-19

Mae arbenigwr iechyd wedi rhannu ei bryderon am y naid mewn achosion Covid-19 yng ngogledd Lloegr – ac oblygiadau hynny i ogledd Cymru
Bwrlwm y Bae

Yr hen a ŵyr

Dyw pobol ifanc Cymru ddim yn cymryd yr argyfwng Covid-19 yn ddifrifol
Cyfoes

Llai yn siarad Cymraeg yn Senedd Cymru – y Llywydd yn “siomedig”

Mae defnydd yr iaith wedi cwympo am y drydedd flwyddyn yn olynol mewn cyfarfodydd llawn yn y siambr ac mewn pwyllgorau