Gav Murphy

Gav Murphy

Pwmpio haearn efo Dafydd Iwan

Gav Murphy

“Fel lot o bobl, fi’n siwr, ro’n i’n euog o’i gorwneud hi dipyn bach adeg y locdowns”

Cefnogi Cymru… trwy Charlton Athletic!

Gav Murphy

‘Felly dyna lle oeddwn i ar y ffôn yn trïo gweld faint yw noddi Chris Gunter am y tymor’

Freedom Day, eh? 

Gav Murphy

“I fi mae’r holl beth efo wiff o ‘ni methu bod yn arsed i wneud cyfnod clo ddim mwy’”

Dim diweddglo Disney i’r Saeson!

Gav Murphy

“Cerddais o gwmpas strydoedd gwag Hackney efo llonyddwch rhyfedd yn llenwi’r aer”

Cornel fach hyfryd o Gymru yn Llundain

Gav Murphy

“…fydda i wastad yn cofio’r boi o Langefni wnaeth ofyn i mi helpu fe gael rendition o ‘Calon Lân’ i fynd yn y CCL.”

Fydd cyplau Cymru yn galw’r cynta’ yn Kiefer!

Gav Murphy

Cofiwch gydymdeimlo gyda’r holl Gymry ar draws Prydain sy’n stryglo i ffeindio unrhyw le sy’n dangos gemau Cymru

Paid â gofyn am fy nhatŵs!

Gav Murphy

Mae un tymor yn sleifo lan arno fi bob blwyddyn jyst pan dw i ddim yn disgwyl e, a wicend diwetha daeth e efo llond dwrn

Meddwi gyda Môr Ladron!

Gav Murphy

Os ydych chi’n cario ymlaen i yfed mae’ch cymeriad yn dechrau chwydu fel myfyriwr yn dod allan o glwb nos Pier Pressure

Moron ar quiz show yn gwneud i fi becso am Yr Wyddfa

Gav Murphy

Twitter Cymraeg – dynion diflas sy’n edrych fel y testicle tu fewn i helmed Darth Vader

Y broblem gyda ‘non-fungible tokens’

Gav Murphy

“Ges i sawl neges gan bobl grac yn rhybuddio a phrotestio’r holl beth”