Ar y pop yn Prâg

“O’n i bendant ddim wedi paratoi am yr hangover ar ôl pump diwrnod ar y pop efo ffans mwya’ gwallgof Cymru”

“Methu stopio chwysu!”

“Dyna lle’r oeddwn i a thri ffrind arall yn trio ennill y fraint i allu gwylio Cymru yn erbyn y Tsiecs yn fyw yn y stadiwm ym Mhrague”

Ble mae’r musicals am Gymru?

“Fydde hwnna mor ddiddorol â musical am Gwynfor Evans yn helpu sicrhau bodolaeth S4C?”

Pwmpio haearn efo Dafydd Iwan

“Fel lot o bobl, fi’n siwr, ro’n i’n euog o’i gorwneud hi dipyn bach adeg y locdowns”

Cefnogi Cymru… trwy Charlton Athletic!

‘Felly dyna lle oeddwn i ar y ffôn yn trïo gweld faint yw noddi Chris Gunter am y tymor’

“Jiw jiw, neis clywed bach o Gymraeg!”

“Mae ’na rywbeth mor gyffrous a sbesial am glywed Cymraeg yn gael ei siarad unrhyw le tu fas i Gymru”

Freedom Day, eh? 

“I fi mae’r holl beth efo wiff o ‘ni methu bod yn arsed i wneud cyfnod clo ddim mwy'”

Dim diweddglo Disney i’r Saeson!

“Cerddais o gwmpas strydoedd gwag Hackney efo llonyddwch rhyfedd yn llenwi’r aer”

Cornel fach hyfryd o Gymru yn Llundain

“…fydda i wastad yn cofio’r boi o Langefni wnaeth ofyn i mi helpu fe gael rendition o ‘Calon Lân’ i fynd yn y CCL.”

Fydd cyplau Cymru yn galw’r cynta’ yn Kiefer!

Cofiwch gydymdeimlo gyda’r holl Gymry ar draws Prydain sy’n stryglo i ffeindio unrhyw le sy’n dangos gemau Cymru