Cornel fach hyfryd o Gymru yn Llundain

“…fydda i wastad yn cofio’r boi o Langefni wnaeth ofyn i mi helpu fe gael rendition o ‘Calon Lân’ i fynd yn y CCL.”

Fydd cyplau Cymru yn galw’r cynta’ yn Kiefer!

Cofiwch gydymdeimlo gyda’r holl Gymry ar draws Prydain sy’n stryglo i ffeindio unrhyw le sy’n dangos gemau Cymru

Paid â gofyn am fy nhatŵs!

Mae un tymor yn sleifo lan arno fi bob blwyddyn jyst pan dw i ddim yn disgwyl e, a wicend diwetha daeth e efo llond dwrn

Meddwi gyda Môr Ladron!

Os ydych chi’n cario ymlaen i yfed mae’ch cymeriad yn dechrau chwydu fel myfyriwr yn dod allan o glwb nos Pier Pressure

Moron ar quiz show yn gwneud i fi becso am Yr Wyddfa

Twitter Cymraeg – dynion diflas sy’n edrych fel y testicle tu fewn i helmed Darth Vader

Mae lockdown wedi gwneud fi’n FWY Cymreig! 

Un o Gymry Llundain yw Gav Murphy, ac mae’n gweld eisiau ei famwlad

Cymru’n eistedd ar gloddfa aur o gemau

Pam does yna ddim rhyw fath o gold rush gemau yng Nghymru?