Bythefnos yn ôl, fy mhroblem fwya’ oedd ble’r o’n i am fynd i yfed adeg gemau Ewros Cymru. Wel, does dim rhaid i fi fecso am hynna dim mwy achos yn anffodus mae antur Ewro 2020 Cymru nawr ar ben. Mae cymaint wedi cael ei ddweud am faint o gam gawson ni yn ystod y twrnament, ac er fy mod i’n cytuno yn llwyr efo hwnna, fi’n meddwl wna’ i ganolbwyntio ar yr amserau anhygoel ges i ac ar yr holiday romanc