Fel lot o bobl, fi’n siwr, ro’n i’n euog o’i gorwneud hi dipyn bach adeg y locdowns. Pan dw i ddim yn ysgrifennu colofnau sy’n denu sylw bois y Pullitzer, dw i yn chware gemau cyfrifiadur ar sianel YouTube. A dyna lle’r oeddwn i adeg y cyfnodau clo yn livestreamio weithiau am bump neu chwe awr y dydd, cwpl o ddyddiau yr wythnos. Ac os edrychwch chi nôl ar y fideos ’na, mwy neu lai fydd na can o ryw IPA wanky wrth fy ymyl am yr holl stream. Wel, turns out ma’ y