Nôl yn ystod y pandemig wnes i, fel fi’n siŵr sawl un arall, brynu het Urdd Gobaith Cymru fel rhan o’r ymgyrch ‘Het i Helpu’. Ro’n i’n drist i weld bod y mudiad i bobl ifanc wedi cael hammering achos covid felly wrth gwrs roedd prynu het y peth lleiaf allwn i wneud. Actually wnes i brynu dwy het… beth? “Hero”? Fi? Ohhh na, come on, ti’n gwneud fi gochi.

Pan ddaeth yr hetiau (achos wnes i brynu dau, cofio?!), wnaeth partner fi ddweud: