Colofn Cris Dafis

Dw i’n fwy o Welsh Nash nag y bues i erioed

“Mae haeriad Saunders Lewis bod yr iaith yn bwysicach na hunanlywodraeth wedi taro tant gen i erioed. Ond…”
Colofn Cris Dafis

Obsesiynu am fywyd rhywiol dieithriaid

Y cwbl yw Nicola Adams i’r dinosoriaid sy’n glafoerio’u sbeit a’u gwenwyn yw MENYW HOYW
Colofn Cris Dafis

Hela ffoaduriaid

Mae ‘Britain First’ yn ymdrybaeddu mewn hunanoldeb a hunanbwysigrwydd ac yn ymfalchïo yn eu diffyg dyngarwch
Colofn Cris Dafis

Gwlad sy’n llai nag y buodd hi erioed

“Dydw i ddim eisiau byw mewn gwlad lle mae pobl yn chwerthin am ben unrhyw un yn boddi.”
Colofn Cris Dafis

Geiriau doeth Jim

“Yr hyn sy’n bwysig yn ôl Jim yw dycnwch a dyfalbarhad…”
Colofn Cris Dafis

Prydeindod ar ei waethaf

Fe archebais wyliau pecyn yn Benidorm, ac roedd y profiad yn un cwbl, cwbl erchyll
Colofn Cris Dafis

Diolch am roi llwyfan i leisiau pwysig sydd angen eu clywed

Mae’r wythnos neu ddwy ddiwethaf wedi bod yn braf iawn i’r rheiny ohonon ni sy’n dymuno byw mewn gwlad gyfoes, gref, amrywiol a chynhwysol
Colofn Cris Dafis

Rhyfeddu at gamp Hywel Gwynfryn

O wrando arno’n darlledu, mae rhywun yn teimlo’n saff yn ei gwmni
Colofn Cris Dafis

Beth sydd mewn enw?

Alla’ i ond rhyfeddu at bobl sydd yn llwyddo i godi o bydew’r pandemig i weithio dros eraill
Colofn Cris Dafis

Ymgnawdoliad o athrylith

Mae Mark Reckless yn aelod o’n Senedd heb i unrhyw un erioed fwrw pleidlais gyferbyn â’i enw