Yr eliffant yn yr ystafell

“Mae’n amlwg bod y cyfnodau clo wedi esgor ar anawsterau iechyd meddwl i lawer iawn yn ein plith”

Gweithredoedd bach ag effaith fawr

“…Gandhi ddywedodd bod dod â phleser i un galon drwy un weithred yn well na mil o weddïau.”

Prydferthwch ffans Lloegr

“Cynnydd o 38% mewn trais domestig yn erbyn menywod pan fo tîm Lloegr yn colli gêm.”

Cerfluniau ceiniog a dime

Mae’r Prydeinwyr eithafol wedi bod wrthi unwaith eto

“Thanks Buddy”

Dw i ddim yn deall pam mae cynifer o ddynion yn meddwl eu bod nhw’n well na menywod.

Sul y Tadau

Ychydig dros ddegawd yn ôl, fe ges i gynnig bod yn dad

Llond bol

Daeth y newyddion wythnos diwethaf bod corff bachgen bach wedi ei olchi i’r lan ar arfordir Norwy

Tân ar eu croen

Mae yna ddwy fenyw ifanc nodedig wedi bod yn ei chael hi yn y Wasg ac ar y cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnos neu ddwy ddiwethaf

Hawl i fyw adra

“Mae darllen am yr argyfwng tai yn y Fro Gymraeg yn torri calon Peredur ac Eurgain…”

Beth bynnag oedd hi, doedd Diana ddim yn dwp

Roedd dewis Panorama fel llwyfan ar gyfer ei chyfweliad mawr, a gosod ei thanciau ar lawntiau Palas Buckingham, yn strocen o athrylith gyfrwys