Y dysgedig a’r dwl

Cris Dafis

“Ar begwn arall y sbectrwm deallusrwydd yng Nghymru, fodd bynnag, mae gyda ni bobl fel Alex Davies o Abertawe”

Sgandal yr Eurovision

Cris Dafis

“Ers blynyddoedd bellach mae pobl o bob rhan o’r wladwriaeth fach hon wedi bod yn cwyno am y gystadleuaeth a’i safon”

Hillary, Obama a Doctor Who

Cris Dafis

“Mae’r dinosoriaid sy’n meddwl mai dim ond dynion gwyn heterorywiol sy’n ffit i lenwi sgidiau’r Doctor wedi bod yn llafar iawn”

Y Gymraeg – achlysurol a damweiniol

Cris Dafis

“Dwi newydd wylio hysbyseb S4C ar gyfer ei drama fawr nesaf, Y Golau”

Haeddu gwell na’r Mail

Cris Dafis

“Mae’n demtasiwn anwybyddu erthyglau fel y rhain sy’n bychanu menywod – a gwleidyddiaeth – a darllenwyr – yn y fath …

Gêm yw gwleidyddiaeth i lawer o’n gwleidyddion

Cris Dafis

“Mae gweld aelodau o’r llywodraeth yn defnyddio dioddefaint enbyd pobl Wcráin i guddio’u pechodau a chwyddo’u poblogrwydd eu hunain yn codi’r …

Gwobrau Dewis Sant yn colli cyfle

Cris Dafis

“Pe bawn i wedi gwrando ar fy llais mewnol sinigaidd fy hun, fyddwn i ddim wedi darllen disgrifiad un fam benodol o ymateb ei mab bach i’r …

Troseddau rhyfel

Cris Dafis

“Mae’r lluniau rydyn ni’n eu gweld yn dod o Wcráin yn mynd yn waeth ac yn waeth”

Gwell fideo na phôl piniwn

Cris Dafis

“Mae gyda ni brawf gweledol a chlywadwy clir o’r agwedd gadarnhaol sydd gan ein pobl at ein hiaith pan gân nhw gyfle i’w mynegi”

Cyfleoedd mewn cyflafan

“Cyfle i feio’r tlodi aruthrol sydd ar fin taro cynifer o bobl y wladwriaeth hon ar Putin”