Digalondid Dwynwen

Cris Dafis

“Mae rhai arbenigwyr yn disgrifio unigrwydd fel epidemig mewn cymdeithas sy’n fwy unigolyddol nag erioed o’r blaen”

Dynion yw’r broblem

Cris Dafis

“Mae gan y byd cyfan broblem. A dynion yw’r broblem. Dynion. Nid menywod trawsryweddol”

Dathlu Cewri’r Campau

Cris Dafis

“Sêr camp wahanol iawn sydd wedi cyffwrdd yn fy nghalon i’n ddiweddar – a hynny diolch i raglen arbennig ar BBC 3”

Dathlu amrywiaeth

Cris Dafis

“Mae gwasanaeth Hansh yn wledd o amrywiaeth – o ran hil, diwylliant, rhywioldeb, rhywedd ac abledd/anabledd”

Tangnefedd yr ŵyl

Cris Dafis

Yr un hen ffwlbri sy’n eu poeni… y “ffaith” nad ydyn ni’n cael dymuno “Nadolig Llawen” i’n gilydd mwyach
Harry a Meghan

Pobl fach Prydain Fawr

Cris Dafis

“Esgusodwch fi am beidio ag ymuno â’r don o wylofain a rhygnu dannedd ynghylch diffyg parch honedig i draddodiadau brenhinol ffôl”

Nadolig Llawen, fyd

Cris Dafis

“Darllen am fachgen deng mlwydd oed yn America yn saethu ei fam i farwolaeth am iddi wrthod prynu rhyw degan technegol iddo”

Tristwch Unieithrwydd

Cris Dafis

“Mae’n drist gweld cynifer o’n cymdogion agosaf, drws nesaf yn Lloegr, yn dal i’n gwatwar a’n bychanu”

Dadl blentynnaidd Gianni Infantino

Cris Dafis

“Prin yw’r bobl sydd wedi eu taflu i’w marwolaeth o bennau adeiladau ddim ond am fod ganddyn nhw wallt coch”

How Green Was My Valley…

Cris Dafis

“Mae’n dangos cymaint y cafodd gweithwyr tlawd eu hecsploetio i lenwi pocedi’r cyfoethogion”