Colofn Cris Dafis

Maisie, Meghan a’r Great British Public

Dyw’r cyfryngau cymdeithasol, na’r papurau o ran hynny, ddim wedi bod yn garedig iawn
Colofn Cris Dafis

Peidiwch â risgio rhoi marwolaeth yn rhodd

Clwb i bobl sydd wedi achosi marwolaeth rhywun arall yw’r clwb dwi’n sôn amdano
Colofn Cris Dafis

Does dim byd o’i le ar Gristnogaeth, ond…

Pe bawn i’n digwydd credu yn y diafol, byddwn yn haeru mai’r dyn bach yma’n chwerthin yn aflafar ddichellgar yw’r peth agosaf at ymgnawdoliad ohono
Colofn Cris Dafis

Mike Pence yn dathlu?

Rhaid ei fod wedi teimlo rhyddhad enfawr o glywed bod y rhan fwyaf o bleidleiswyr ei wlad wedi penderfynu dod â chyfnod Trump i ben
Colofn Cris Dafis

Y tu ôl i’r llenni

Rargol, mae pobl yn dweud pethau twp… ac ymhlith y pechaduriaid gwaethaf yn hyn o beth mae newyddiadurwyr y Daily Mail
Colofn Cris Dafis

Aberth

Nhw yw’r rhai sy’n cwyno ac yn conan na allan nhw brynu trôns newydd AM BYTHEFNOS CYFAN yn eu harchfarchnad o ddewis
Colofn Cris Dafis

Y nerth i fod yn neis

Tra bo cynifer o arweinwyr y byd yn rhoi buddiannau economaidd y cyfoethocaf wrth galon eu polisïau, ffocws arall sydd i wleidyddiaeth Jacinda Ardern
Colofn Cris Dafis

Y Da a’r Drwg

“Mae pob gweithred dda, waeth pa mor fychan, yn werthfawr.” Aesop
Colofn Cris Dafis

Gobaith a gwên

Yr hyn sydd bennaf ar fy meddwl ar hyn o bryd yw cymaint dw i’n mwynhau cyfres newydd Little Mix!
Colofn Cris Dafis

O enau plant bychain

Mae’r byd yn lle tywyll iawn i lawer iawn o bobl ar hyn o bryd