Hir Oes i Sage a’r Steddfod

Cris Dafis

“Bydd gelynion y Gymraeg yn neidio ar y sefyllfa hon, mewn ymgais i’n gwahanu a’n rhannu”

Yr Urdd ac amrywiaeth odidog ein pobl ifanc  

Cris Dafis

“Un o’r pethau gyffyrddodd fwyaf ynof i’n bersonol oedd hanes dau ddyn ifanc o Garchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr a enillodd wobrau …

Pobl hŷn yn cael eu hymylu a’u hanwybyddu?

Cris Dafis

“Dwi wastad wedi bod wrth fy modd yng nghwmni pobl hŷn na fi”

Dwli’r National Cons

Cris Dafis

“Mae llu o bobl gyffredin nad ydyn nhw’n rhan o deulu ‘traddodiadol’ wedi, ac yn, gwneud cyfraniad aruthrol at gymdeithas”

Arestio un o ffans mawr y teulu brenhinol

Cris Dafis

“Roedd Alice Chambers – pensaer 36 oed, o Awstralia yn wreiddiol – yn edrych ymlaen at weld y roials yn gweiddi eu golud o’u …

Boed i’r Brenin fyw am byth

Cris Dafis

“Roeddwn i wir wedi edrych ymlaen at eistedd o flaen y teledu ddydd Sadwrn, a bloeddio fy nheyrngarwch i’r Brenin Charles III yn ystod ei …

Gweddillion y gloddesta

Cris Dafis

“Mae’n hawdd anghofio faint o frwydro ac aberthu sydd wedi arwain at yr hawliau sydd gyda ni, erbyn hyn, fel siaradwyr Cymraeg”

Dau Gymro ifanc dewr a dawnus

Cris Dafis

“Mewn byd hunanol a checrus, braf iawn oedd clywed lleisiau Terry Tuffrey a Harri Morgan”

Suella Braverman – Y Gweinidog dros Goliwogs? *

Cris Dafis

“Mae pâr o dafarnwyr o Loegr wedi cael tipyn o sylw yn y wasg a’r cyfryngau’n ddiweddar am arddangos casgliad o goliwogs yn eu tafarn”

Cytuno gyda’r Ceidwadwyr Cymreig

Cris Dafis

“Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi bod ar flaen y gad yn galw am ddathliad mawr yn ystod penwythnos Coroni Charles III ym mis Mai”