Colofn Cris Dafis

Gair o gerydd i’r hen Gwîn

Mae yna un frawddeg fach sy’n datgelu rhywbeth mawr am feddylfryd y sefydliad brenhinol
Colofn Cris Dafis

“I think you’re in the wrong room”

Mae angen i ni i gyd gofio nad oes rhaid bod yn wyn i fod yn ystafell y Gymraeg, nad yw pawb sydd ynddi yn wyn
Colofn Cris Dafis

Sancteiddio Syr Tom?

Roedd e’n haeddu clod a diolch. Does dim dwywaith am hynny. Ond tybed a aethpwyd ychydig bach dros ben llestri?
Colofn Cris Dafis

Hanes Dau Ddyn

Dyw Covid yn poeni dim am gyflwr eich corff. Os caiff gyfle i’ch heintio, fe wnaiff
Colofn Cris Dafis

Gwynt teg ar ei ôl e?

Roedd bron hanner y rhai a fwrodd bleidlais am roi ail dymor wrth y llyw i Donald Trump
Colofn Cris Dafis

Diolch byth am y botwm blocio

Daeth nodyn i fy nghyfrif Twitter wythnos ddiwethaf yn fy hysbysu ’mod i’n dathlu ’mhen-blwydd ar y safle
Colofn Cris Dafis

Dychmygwch…

Dw i ddim yn gwrthwynebu brechiad i’r Frenhines, na’i gŵr
Colofn Cris Dafis

Blwyddyn Newydd…

Bydd llawer ohonon ni’n poeni am arian a sicrwydd ein swyddi
Colofn Cris Dafis

Gwerthoedd ysgol Eton

Mae un o athrawon ysgol fonedd Eton wedi tynnu nyth cacwn am ei ben
Colofn Cris Dafis

Ant a Dec yn siarad Iaith y Nefoedd

Ydy seiliau ein Cymreictod mor simsan fel bod clywed pobl o’r tu allan i Gymru yn cydnabod bodolaeth ein hiaith yn gymaint o wefr?