Colofn Cris Dafis

Gimic yw Boris Johnson

Gimic yw’r gwallt. Y defnydd o ambell ymadrodd Lladin. Yr ymbalfalu am eiriau. Y jôcs. Y clownio. Yr ecsentrigrwydd. Y parodrwydd i edrych fel ffŵl.
Colofn Cris Dafis

Pobl ifanc a hafoc Aberogwr

Roedd gweld cannoedd o bobl ifanc yn yfed ac ymladd ac yn llwyr anwybyddu’r rheolau sydd yn eu lle i atal lledaeniad Covid-19, yn dân ar groen.
Colofn Cris Dafis

Cynddaredd y dyn bach sy’n credu ei fod yn gawr

Mae’n siŵr bod Donald Trump yn gynddeiriog.
Colofn Cris Dafis

Cydio yng ngwar y foment

Mae ambell ffotograff yn cydio yng ngwar y foment ac yn croniclo cyfnod cyfan mewn un ddelwedd fythgofiadwy
Colofn Cris Dafis

Pe bawn i’n gwybod…

Dw i’n wyn. Alla i ddim dychmygu sut brofiad yw bod yn ddu.
Colofn Cris Dafis

Diolch S4C, Radio Cymru, Eisteddfod T… a RuPaul

Roedd hi’n wych gweld Radio Cymru, S4C, cwmni Avanti, a mudiad yr Urdd yn mynd i’r afael mewn …
Pen ac ysgwyddau Dominic Cummngs mewn het wlan lwyd
Colofn Cris Dafis

Chwerthin am ein pennau

Mae’n nos Sul arna i’n ysgrifennu’r pwt hwn.
Dosbarth mewn ysgol
Colofn Cris Dafis

Dim tystiolaeth ei bod hi’n ddiogel ailagor ysgolion

“Let Our Teachers Be Heroes” oedd pennawd bras tudalen flaen y Daily Mail ddydd Gwener ddiwethaf.
Colofn Cris Dafis

Seisnigrwydd bombastig

Mae’n hen gŵyn nad ydyn ni’r Cymry’n cael ein portreadu digon ar sianeli teledu Prydain.
Boris Johnson yn cneifio dafad yn Llanelwedd
Colofn Cris Dafis

Gwrywdod ffrwythlon Boris Johnson

Mae teuluoedd yn fwy amrywiol nag y buon nhw erioed. Mae llysfamau a llystadau’n fwy cyffredin.