Diferu cyfoeth neu ddiferu mewn cyfoeth?

Cris Dafis

“Talu am bryd bwyd y bachan mwya cyfoethog yn y tŷ bwyta ac wedyn gobeithio y gwnaiff e adael i ni lyfu ei blât…”

Urddas

Cris Dafis

Gofynion syrcas deledu 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, wedi taflu goleuni newydd ar ‘draddodiadau’ brenhinol

Cwestiwn

Cris Dafis

“Oes gyda ni hawl i’n galw ein hunain yn genedl fodern, ddynamig, ddemocrataidd, feritocrataidd, amrywiol a chynhwysol sy’n addas at y …

Radio Cymru’n colli cyfle?

Cris Dafis

“Mae rhaglenni Beti George a Dei Tomos yn dod ag ychydig o amrywiaeth. Ond eithriadau prin iawn yw’r rheiny”

Waeth beth sydd rhwng eich coesau…

Cris Dafis

“Mae crebachu’r profiad o fod yn aelod o’r ddynol ryw i’r darn bach o gorff rhwng eich coesau’n gwneud anghymwynas fawr â godidowgrwydd y …

Trist iawn. Very sad. O wel…

Cris Dafis

“Mae ein gofid dros ymosodiad Rwsia ar Wcráin fel petai wedi gostegu”

Y canmol a’r cwyno

Cris Dafis

“Mae’n gas gen i ddweud bod yna arlliw o fisoginistiaeth i rywfaint o’r cwyno eleni”
Joe Healy

Diolch Esyllt, Sioned a Joe

Cris Dafis

“Nid pawb sy’n gallu rhannu profiadau mor bersonol mewn ffordd mor agored ac onest, heb owns o hunan-dosturi a myfïaeth”

Dim angen gŵyl banc i ddathlu llwyddiant tîm Lloegr

Cris Dafis

“Boed i ni ddathlu eu llwyddiant fel y bydden ni’n dathlu llwyddiant unrhyw gymydog arall – o bell, ac o’r gwaith”

Dolis a llwch a Missy fach

Cris Dafis

“Dyw hi byth yn rhy gynnar i blant ddysgu bod pob math o bobl yn byw yn y byd ’ma”