Gwasanaethu a Gwella Bywydau

“Hyd yn oed pe bawn i’n credu am eiliad y gallwn i ddwyn perswâd ar unrhyw un i fwrw pleidlais drostof i, allwn i byth â bod yn wleidydd”

O Enau Plant Bychain

“Gydol fy mywyd, dw i wedi brwydro iselder”

Siwrnai i rywle annymunol iawn…

“Mae yna hen drafod wedi bod ynghylch union ddiffiniad y gair ‘ffasgaeth’”

Fideo i godi’r galon

“Fe lenwodd fideo gan CBeebies fy nghalon â llawenydd pur”

Bos newydd S4C

“Mae hi’n deyrngar iawn i Boris Johnson ac yn Frecsitwraig bybyr”

Girls not Allowed ar Newyddion y BBC

“Roedd ’na elfen gref o snobyddiaeth ar waith yma hefyd, yn erbyn diwylliant pobl ifanc a diwylliant poblogaidd”

Cariad yw Cariad

“Alla i ddim deall am eiliad pam mae cariad yn rhywbeth i’w gollfarnu…”

Grêt, Britain!

“Mae ’na syniad, ymhlith carfan benodol o boblogaeth Prydain, bod pawb yn y byd yn torri bol eisiau dod i fyw i’r ynysoedd hyn”

Bechgyn

‘Dynion – dynion heterorywiol – sy’n gyfrifol am fwyafrif helaeth ymosodiadau treisgar y byd. Ond…’

Y Fro Gymraeg Newydd

“Mae wedi dod yn gwbl amlwg erbyn hyn na allwn ni ddibynnu ar yr hen Fro i gynnal yr iaith.