Arwr

Mae’n eithaf siŵr gen i bod elfennau o’r Wasg Brydeinig wedi bod yn chwilio am faw ar Jimi ers ei weithredoedd dewr

Trobwynt

Doeddwn i ddim wedi disgwyl teimlo mor nerfus wrth wylio CNN wythnos diwethaf

Perl o stori

Nid ar chwarae bach roedd adlewyrchu mawredd y Dug a’i gyfraniad aruthrol i’n bywydau

Galar ail law

Ydy hi’n bosibl galaru dros rywun nad ydych chi’n ei nabod?

Ymhell o olwg y camerâu

Nid ‘afiaith’ ieuenctid oedd i’w weld fan hyn – ond traha, hunanoldeb, diffyg parch a diffyg ystyriaeth

Nid pob dyn?

Mae rhan ohono i wedi bod yn teimlo’n anghyffyrddus yn gweld pob dyn yn cael ei ddal yn gyfrifol am weithredoedd y lleiafrif o’n plith

“Mae fy un i’n fwy na dy un di”

Mi oedd yna adeg pan oedd gweld baner Jac yr Undeb yn fy ngwneud i’n grac

Dunblane a’r toff elitaidd

Pa un yw’r Boris Johnson go-iawn, tybed?

Tyfa lan a bihafia dy hun, Gymru…

Yn ôl pôl piniwn gan ITV wythnos diwethaf, roedd 39% o’r rhai a holwyd yng Nghymru o blaid annibyniaeth

Y gêm brydferth farwol

Mae 6,500 o weithwyr mudol tlawd wedi marw yn Qatar erbyn hyn, ers y cyhoeddiad mai yno fydd Cwpan y Byd yn cael ei gynnal