Girls not Allowed ar Newyddion y BBC

“Roedd ’na elfen gref o snobyddiaeth ar waith yma hefyd, yn erbyn diwylliant pobl ifanc a diwylliant poblogaidd”

Cariad yw Cariad

“Alla i ddim deall am eiliad pam mae cariad yn rhywbeth i’w gollfarnu…”

Grêt, Britain!

“Mae ’na syniad, ymhlith carfan benodol o boblogaeth Prydain, bod pawb yn y byd yn torri bol eisiau dod i fyw i’r ynysoedd hyn”

Bechgyn

‘Dynion – dynion heterorywiol – sy’n gyfrifol am fwyafrif helaeth ymosodiadau treisgar y byd. Ond…’

Y Fro Gymraeg Newydd

“Mae wedi dod yn gwbl amlwg erbyn hyn na allwn ni ddibynnu ar yr hen Fro i gynnal yr iaith.

Dydw i ddim yn Arch-eisteddfodwr…

“‘Rargol, ges i byliau o emosiwn dwfn fwy nag unwaith wrth wylio rhaglenni’r Eisteddfod Amgen ar y teledu”

Dialedd Duw

“Un o fendithion byw yn yr Unfed Ganrif ar Hugain yw ei bod hi’n hawdd clywed am bethau drwy’r cyfryngau cymdeithasol…”

Yr eliffant yn yr ystafell

“Mae’n amlwg bod y cyfnodau clo wedi esgor ar anawsterau iechyd meddwl i lawer iawn yn ein plith”

Gweithredoedd bach ag effaith fawr

“…Gandhi ddywedodd bod dod â phleser i un galon drwy un weithred yn well na mil o weddïau.”

Prydferthwch ffans Lloegr

“Cynnydd o 38% mewn trais domestig yn erbyn menywod pan fo tîm Lloegr yn colli gêm.”