Bendith, eto fyth…

Cris Dafis

“I’r penaethiaid corfforaethol sy’n pesgi’n dew ar fraster bro ar draul eu gweithwyr a’u cwsmeriaid”

Uganda a Rhagrith y Cymry

Cris Dafis

“Gwnaeth Senedd Uganda gymeradwyo deddf newydd fydd yn ei gwneud yn anghyfreithlon i bobl ddisgrifio eu hunain fel pobl hoyw”

Bendith arnoch…

Cris Dafis

“Rydw i’n bersonol yn cefnogi penderfyniad Eisteddfod Llangollen i gomisiynu arwyddair newydd yn lle’r un sydd wedi bod ar waith ers 75 …

Diolch i’r menywod

Cris Dafis

“Dwi wedi bod yn hel atgofion am rai o’r menywod gwych sydd wedi bod yn fosys ac yn benaethiaid arna i”

Diolch i’r Gwasanaeth Iechyd

Cris Dafis

“Ar ôl penwythnos digon annifyr o boenau ysbeidiol yn y stumog, cyrhaeddodd pethau eu penllanw Nos Sul”

Datgelu meddyliau disglair

Cris Dafis

“Mae Flo a Murray, ill dau, wedi dioddef gan ragfarnau pobl eraill”

Stori’r Iaith yn dysgu gwersi

Cris Dafis

“Difaru oeddwn i, am wn i, nad oedd S4C wedi dewis cyflwynwyr mwy ‘ysgolheigaidd’, mwy ‘swmpus’ eu cefndir”

Y dadleuon dwl o blaid ‘Delilah’

Cris Dafis

“Wel, os mai dim ond cân yw hi, fydd neb yn gweld ei heisiau na fydd!”

Digalondid Dwynwen

Cris Dafis

“Mae rhai arbenigwyr yn disgrifio unigrwydd fel epidemig mewn cymdeithas sy’n fwy unigolyddol nag erioed o’r blaen”

Dynion yw’r broblem

Cris Dafis

“Mae gan y byd cyfan broblem. A dynion yw’r broblem. Dynion. Nid menywod trawsryweddol”