Yn ogystal â’r bobl ifanc ymroddgar a thalentog a roddodd o’u gorau glas yn eu hamrywiol feysydd a chystadlaethau, digwyddodd llawer o bethau gwirioneddol gwerth chweil ar faes Eisteddfod yr Urdd yr wythnos diwethaf, sy’n haeddu parch a chlod.