Gav Murphy

Gav Murphy

Os yw’r Gymraeg mor amherthnasol, pam pigo arni hi?

Gav Murphy

“Dw i’n gallu gweld yn syth nad ydyn nhw byth wedi rhoi orgasm i’w partner, ma’ hwnna jyst yn ffaith seientiffig”

“What’s an Urdd?”

Gav Murphy

“Wrth i ni gyd ddathlu’r Urdd wythnos yma mewn ffyrdd gwahanol, mae wir yn syniad i bawb drio esbonio beth yw’r Urdd i rhywun tu fas i …

Gobeithio am gip o Chris Gunter

Gav Murphy

“Hyd at 2020 doeddwn i byth ‘di bod mewn safle ariannol neu sefyllfa o ran gwaith lle’r oeddwn i’n gallu cymryd cwpl o ddyddie off i fynd i’r …

Cwyno am y karaoke

Gav Murphy

“Dyna lle’r oeddwn i a thri chydweithiwr wedi ffeindio’n hunain ar ddiwedd ein Dŵ Dolig fach wythnos ddiwetha.

Roc trwm, y Ddraig Goch a’r Manics!

Gav Murphy

“Ro’n i’n sôn am y gig ddiweddaraf wnes i fynychu sef The Eagles of Death Metal – lot fwy o hwyl nag ma’r enw yn awgrymu”

Gêm fideo arswyd sy’n gam anhygoel yn y cyfeiriad iawn

Gav Murphy

“Mae’r actorion wedi llwyddo i bortreadu eu cymeriadau efo acenion Cymreig hynod o subtle yn lle mynd am acen fras a chartwnaidd”

Pob clod i’r kebab!

Gav Murphy

“Rydw i fel Jack Kerouac y swperi seimllyd”

Ar y pop yn Prâg

Gav Murphy

“O’n i bendant ddim wedi paratoi am yr hangover ar ôl pump diwrnod ar y pop efo ffans mwya’ gwallgof Cymru”

“Methu stopio chwysu!”

Gav Murphy

“Dyna lle’r oeddwn i a thri ffrind arall yn trio ennill y fraint i allu gwylio Cymru yn erbyn y Tsiecs yn fyw yn y stadiwm ym Mhrague”

Ble mae’r musicals am Gymru?

Gav Murphy

“Fydde hwnna mor ddiddorol â musical am Gwynfor Evans yn helpu sicrhau bodolaeth S4C?”