Garmon Ceiro

Garmon Ceiro

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360 BangorFelin360 Fotio am Fory

Kendalc’homp gant ar stourm!

“Mae’n siŵr mai yn Roazhon yn Llydaw dreulies i gyfnod hapusa’ fy mywyd”

‘Cymraeg, Ceiro!’

“Ers ysgol dw i ddim ’di bod yn ffan mawr o bobol yn gweud wrth bobol er’ill pa iaith i siarad”

Ffarwel Ddiddymwyr, Helo Dalcen Caled

“Dw i’n gallu teimlo ryw ryddhad mawr o sawl cyfeiriad o gael gwared ar y pleidiau asgell dde dinistriol”
Adeilad y Senedd gyda logo Golwg360

Etholiad Senedd 2021 – dydd Gwener

Canlyniadau Etholiad Senedd 2021, a’r holl ymateb

Teg edrych tuag adref

Bydde fe’n anodd meddwl am rywbeth sy’n neud fi’n fwy crac na Seisnigeiddio enwau Cymraeg

Yr ifanc a ŵyr

Dyw’r bobl ifanc 16-17 oed sy’n cael pleidleisio am y tro cynta’r tro hwn ddim wedi ca’l yr etholiad mwya’ cyffrous

Weloch chi ’rioed y fath halibalw?

Mae’r Super League yn deilchion ar ôl deuddydd, ond dyw pêl-droed erioed wedi delio â’r ffaith fod y berthynas rhwng ffans a’r clybiau wedi’i …

Brenhiniaeth… a barbeciw

Wrth i berson ar ôl person straffaglu i fynegi eu hedmygedd, daeth un thema annisgwyl i’r amlwg. Roedd y Dug, ymddengys, yn hoffi barbeciw.

Bod dan glo ar wahân – y peth mwya’ ry’n ni gyd wedi’i wneud gyda’n gilydd

Rydych yn ymuno â fi ar ôl d’wrnod digon… heriol… yn trwsio’r to – dw i ddim yn fy elfen â thasgau o’r fath

Fydda’ i ddim yn rhoi’r bynting lan…

Ers troad y flwyddyn, wath inni fod yn onest, ry’n ni wedi bod yn lled-anwybyddu Brexit