Garmon Ceiro

Garmon Ceiro

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360
Gair gan y Golygydd

Gwneud ffrindie yn y normal newydd

Dwi’n gw’bod bod y pandemig ddim drosto – a bo ffordd bell i fynd – ond yn tŷ ni, os nad yw hi’n teimlo fel diwedd y lockdown, ma’i o leia’n teimlo …
Gair gan y Golygydd

Bowie, Aberteifi… a seibiant o Facebook

O’dd David Bowie’n iawn, nago’dd e?
Gair gan y Golygydd

Clawdd Offa ddim yn cywiro pob pechod

Ddim clefyd Seisnig yn unig yw hiliaeth. Jyst clefyd. Ma fe’n bobman.
Cofgolofn Colston
Gair gan y Golygydd

Neges frys o Fryste

Ma’ protestwyr Bryste wedi neud ffafr â ni – gan roi cyfle inni ddefnyddio ein proper channels i ddilyn eu hesiampl.
Gair gan y Golygydd

Yr Arlywydd dan glo ei gelwydd

Y row dw i’n cofio’ i chael fwya’ gan fy niweddar fam – ac eithrio un anffodus o gyhoeddus am …
Gair gan y Golygydd

Clap anferthol i Priti, plîs

Ddechrau’r wythnos cyhoeddodd yr Urdd ei Neges Heddwch.
Gair gan y Golygydd

Wow nawr – dalwch sownd – darllenwch Golwg

Fe dreulies i ddechre’r wthnos, fel llawer ar Twitter, yn chwerthin ar ben slogan newydd …
Gair gan y Golygydd

Shwd ma’i yr hen ffrind?

Dw i, fel lot o bobl, ddim ‘di bod yn bell iawn o’r tŷ ers dros fis nawr.