Wel, gwta bythefnos ar ôl i fi honni ’mod i’n chilled out am y jiwbilî ’leni, ma’r nonsens yn dechre crafu ar fy nerfe. Do, fe siarades i’n rhy gynnar; wrth i’r dyddiad agosáu, ma’r arwyddion arferol yna ei fod e’n mynd i fod yn hunllefus.