Dylwn i fwynhau’r presennol, ond weithiau, fedra i ddim helpu ond edrych ymlaen i’r dyfodol. Dydw i byth eisiau i oes aur tîm Cymru ddod i ben, ond y gwir yw mai treigl amser yw’r unig beth sy’n sicr mewn bywyd a phêl-droed.