Elin Owen

Elin Owen

Caerdydd

Clwb darllen ffeministaidd yn canoli lleisiau merched

Elin Owen

“Mae’n bwysig ein bod ni’n darllen gwaith gan ferched neu sy’n canoli merched achos yn draddodiadol dydy lleisiau merched …

Gŵyl y Ferch yn rhoi llwyfan i ffilmiau byrion merched y gogledd

Elin Owen

Bydd ffilmiau gan 19 o wneuthurwyr ffilm fenywaidd yn cael eu dangos yng nghanolfan Pontio ym Mangor heno (nos Fercher, Mawrth 8)

Honci-tonc teimladwy gan Aeron Pughe

Elin Owen

“Dw i ddim yn ganwr a dw i ddim yn gallu chwarae gitâr yn grêt. Ond dw i’n teimlo, os ydw i’n dweud stori, bod yna ychydig o onestrwydd”

Nia Gandhi

Elin Owen

“Alla i ddim dweud mai tôst ydy be fyddwn i’n cael fel fy mhryd delfrydol, ond byddai o’n rhywbeth brecwast”

Cynllun £1 Diwrnod y Llyfr yn “ofnadwy o bwysig” wrth alluogi pob plentyn i hawlio llyfr

Elin Owen

“Does yna ddim pwynt ymgyrchu am drio cael plant i ddarllen oni bai bod yna lyfrau ar gael iddyn nhw a bod nhw’n gallu fforddio …

Canu am fagu plant… a Meibion Glyndŵr

Elin Owen

“Mae bywyd yn offerynnau tawel, offerynnau swnllyd, caneuon tawelach, caneuon mwy dwys, caneuon fwy sili”

Meinir Howells

Elin Owen

Mae cyflwynydd rhaglen Ffermio ar S4C hefyd i’w gweld ar gyfres newydd BBC One Wales, Food Fest Wales, sy’n dathlu bwyd a chynnyrch Cymreig

Prinder bwydydd ffres yn amlygu pwysigrwydd bwyta yn dymhorol

Elin Owen

“Mae bwydydd yn eu tymor yn well ansawdd, maen nhw’n rhatach, ac maen nhw’n well i ni achos mae mwy o faeth ynddyn nhw,” …

Cystadleuaeth arweinyddiaeth yr SNP: Pwy fydd yn olynu Nicola Sturgeon?

Elin Owen

Dyma gip ar yr hyn mae golwg360 yn ei wybod hyd yn hyn, a beth mae arbenigydd yn y maes yn ei feddwl o’r tri ymgeisydd

Eädyth yn setlo ar ei sain

Elin Owen

Mae Elin Owen wedi ei phlesio’n arw gyda chân newydd cantores o Ferthyr