Elin Wyn Owen

Elin Wyn Owen

Caerdydd

Gari Wyn

Elin Wyn Owen

Hoff ddilledyn? Fy siaced efo’r logo Ceir Cymru arni

Pawlie B yn y tŷ!

Elin Wyn Owen

Mae cerddor o Galiffornia wedi dod yn bell ers dechrau dysgu Cymraeg yn 2022, ac ar fin rhyddhau trac roc tafod-yn-y-boch o’r enw ‘Americanwr …

Katie Owen

Elin Wyn Owen

“Doeddwn i erioed wedi clywed neb yn siarad Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth – doedd dim un o fy ffrindiau na theulu yn siarad yr …

Hwyl a heddwch ar albwm newydd Morgan Elwy  

Elin Wyn Owen

“Does yna ddim lot o artistiaid sydd yn sgrifennu’n wleidyddol dyddiau yma…. dw i’n gwneud pwynt o’i wneud”

Mae eisio Mynadd!

Elin Wyn Owen

“Tri llwyfan byswn i wrth fy modd yn chwarae bysa llwyfan Pontio ym Mangor, llwyfan Galeri Caernarfon a Chlwb Ifor Bach”

Catty

Elin Wyn Owen

“Dw i’n meddwl bod miwsig Catty yn underrated”

S4C am adolygu trefniant pleidleisio Cân i Gymru erbyn 2025

Elin Wyn Owen

Mae’r sianel wedi ymddiheuro i’r rhai gafodd drafferthion wrth bleidleisio, ond mae nifer yn dweud bod y gystadleuaeth wedi bod yn un …

Adwaith yn rhannu cip o’r caneuon newydd

Elin Wyn Owen

Mae eleni yn argoeli i fod yn flwyddyn arbennig unwaith eto i’r band o ferched o Gaerfyrddin sydd wedi ennill y Wobr Gerddoriaeth Cymraeg ddwywaith

Ryan Chappell

Elin Wyn Owen

“Dw i’n lwcus iawn fy mod i’n cael mynd i Glastonbury yn rheolaidd ac mae’r holl brofiad fel parti mawr”

Dyn o Borthmadog wedi marw wrth rwyfo 3,000 milltir dros yr Iwerydd

Elin Wyn Owen

Fe gychwynnodd Michael Holt ar ei daith ar draws Cefnfor yr Iwerydd ddydd Sadwrn, Ionawr 27 er mwyn codi arian at ddwy elusen