Elin Wyn Owen

Elin Wyn Owen

Caerdydd

Ryan Chappell

Elin Wyn Owen

“Dw i’n lwcus iawn fy mod i’n cael mynd i Glastonbury yn rheolaidd ac mae’r holl brofiad fel parti mawr”

Dyn o Borthmadog wedi marw wrth rwyfo 3,000 milltir dros yr Iwerydd

Elin Wyn Owen

Fe gychwynnodd Michael Holt ar ei daith ar draws Cefnfor yr Iwerydd ddydd Sadwrn, Ionawr 27 er mwyn codi arian at ddwy elusen

Mwy o dalent o ffatri sain Llansannan

Elin Wyn Owen

Y diweddaraf i ymuno â’r sîn ydy brodyr ieuengaf y cerddor Morgan Elwy – Ianto ac Eban – gyda’u band Tew Tew Tennau

Jord Bowen

Elin Wyn Owen

Y perfformiwr drag 31 oed o Gaerffili yw un o sêr y gyfres Gogglebocs Cymru, sydd newydd ddychwelyd ar S4C

Y band sy’n teimlo ‘fel hen ffrind’

Elin Wyn Owen

“Roedd pawb yn poeni mwy am le fysa ni’n mynd am beint yn hytrach na sŵn y gitâr a’r harmonïau”

Carwyn Jones

Elin Wyn Owen

“Mae yna wefr ti’n cael o berfformio’n fyw o flaen cynulleidfa, a dwyt ti jest ddim yn ei gael o mewn gwaith teledu”

Dydd Miwsig Cymru: “Gwnewch ymdrech i brynu” i gefnogi artistiaid a lleoliadau annibynnol

Elin Wyn Owen a Lleucu Jenkins

Yn ôl Hyrwyddwr Cerddoriaeth Cymraeg, gall prynu cerddoriaeth a nwyddau gan artistiaid, yn hytrach na ffrydio, wneud “byd o wahaniaeth”

Sefydlu clwb mynydda newydd yn Eryri i helpu rhai sy’n gwella o gaethiwed

Elin Wyn Owen

“Wnes i ddisgyn mewn cariad efo cerdded, a dydw i erioed wedi bod mor hapus, ac mor gyfforddus yn fy hun,” meddai sylfaenydd Sober …