Elin Owen

Elin Owen

Caerdydd

Mistar Urdd yn dod yn fyw rhwng cloriau llyfr i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd

Elin Owen

“Mae o bron fel eu bod ni’n cyflwyno Mistar Urdd eto i genhedlaeth newydd o blant,” meddai’r awdur

Tregaroc yn hwb i fusnesau’r dref, yn ôl y trefnwyr

Elin Owen

Mae’r trefnwyr yn credu mai hon yw’r dorf fwyaf maen nhw wedi’i denu

Cyngor Hil Cymru yn galw ar ysgol Raheem Bailey i ddangos empathi dros yr ymosodiad

Elin Owen

Yn ôl Natalie Jones, sy’n aelod o Gyngor Hil Cymru, roedd datganiad yr ysgol yn oeraidd a ddim yn dangos cydymdeimlad nac empathi

O gigs i gelf: Geid golwg360 i’r hyn sydd ymlaen dros Gymru y penwythnos yma

Elin Owen

Mae rhywbeth at ddant pawb ym mhob cwr o Gymru y penwythnos hwn

Un o gwmniau telynau mwyaf Cymru yn dod i ben

Elin Owen

“Gobeithiwn yn fawr y bydd gwneuthurwyr newydd yn y dyfodol i barhau â’r etifeddiaeth hon,” medd Telynau Teifi

Y Privilege Cafe yn mynd ar daith

Elin Owen

Mae’r caffi sy’n anelu i herio braint gwyn eisiau mynd ar daith drwy Gymru i addysgu mewn ardaloedd lle nad yw’r trafodaethau hyn …

Trefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon yn “edrych ymlaen at flwyddyn nesaf”

Elin Owen

Ar ôl denu 30,000 o ymwelwyr yn 2019, mae’n debyg bod yr ŵyl yn fwy poblogaidd nag erioed eleni, gyda chynifer â 50,000 o bobol yno
Tafwyl 2021

“Cyfle i ailgychwyn Tafwyl” eleni gydag wythnos o ddathliad Ffrinj

Elin Owen

“Mae o jyst wedi bod yn anhygoel dod i’r pwynt yma lle rydan ni’n teimlo fel bo’ ni’n gallu bwrw ymlaen a chreu …
Gŵyl Fwyd Caernarfon, 2019

Gŵyl Fwyd Caernarfon yn disgwyl torfeydd mawr ar ôl dwy flynedd ffwrdd

Elin Owen

Mae’r ŵyl a gychwynnodd yn 2016 yn cael ei threfnu gan griw o wirfoddolwyr, ac maen nhw’n disgwyl dros 30,000 o ymwelwyr eleni

“Rhywbeth mawr” i ddod gan Sage Todz

Elin Owen

“Ro’n i jyst eisio gwneud rhywbeth efo’r iaith Gymraeg sy’n catchy. Dw i’n meddwl bo’ rapio Cymraeg yn gallu bod yn corny weithiau”