Elin Owen

Elin Owen

Caerdydd

Dienw yn ôl gyda sengl a sŵn newydd

Elin Owen

Mae’r ddeuawd roc indi-seicadelic am fod yn rhyddhau eu halbwm gyntaf a chwarae llwyth o gigs tros yr Haf

“Colled aruthrol” ar ôl yr actor Dafydd Hywel, sydd wedi marw’n 77 oed

Elin Owen

“Roedd o’n hyfryd i weithio gyda fe, ac yn rhwydd iawn,” meddai Jim Parc Nest, a gydweithiodd gyda Dafydd Hywel droeon

Gobeithio gweld miloedd yn rali ‘Nid yw Cymru ar Werth’ yng Nghaernarfon ym mis Mai

Elin Owen

Bwriad y rali bydd galw am Ddeddf Eiddo gyflawn yn ystod tymor y Senedd yma, ac mae Ffred Ffransis yn dweud na all Cymru aros dim hirach i’w …

Angharad Mair yn “chwifio’r faner dros unrhyw un sy’n meddwl bod pobol yn rhy hen i fod yn gystadleuol”

Elin Owen

“Mae torri recordiau yn dangos bo ti’n gallu cyrraedd unrhyw oedran a bod yn gystadleuol,” meddai, wedi iddi dorri tair record …

Elusen yn dweud y byddai cynnydd bach ym mhris fêpio wedi cael effaith fawr ar bobol ifanc

Elin Owen

Dywed ASH Cymru bod y cynnydd yn y gyfradd doll ar dybaco yn “gam i’r cyfeiriad cywir”, ond gall cynyddu prisiau vapes helpu eu …

Canu gyda fy arwr!

Elin Owen

Ers ei thro cyntaf yn gwylio’r band Brigyn yn perfformio yn ei harddegau, roedd Elin Wiliam wedi gwirioni. Dyma ei chyflwyniad i’r Sîn Roc Gymraeg

Alistair James

Elin Owen

“Dw i’n edmygu James Taylor fel cerddor ac fel person hefyd. Dw i wedi cwrdd â fo cwpl o weithiau ac mae o wedi bod yn anrhydedd”

Ethol Is-Lywydd Iaith, Cymuned a Diwylliant Cymru cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Elin Owen

Ar hyn o bryd mae Deio Owen, sy’n wreiddiol o Bwllheli, yn ei drydedd flwyddyn yn astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth ac yn Swyddog y Gymraeg yr …

Yr organydd aml-offerynnol sy’n gerddor angerddol

Elin Owen

Mae yna gerddor newydd ar y Sîn Roc sy’n meddwl yn ddwys am bethau o bwys ac yn perfformio caneuon Cymraeg yn Birmingham

Miriam Isaac

Elin Owen

“Wnes i wisgo fyny fatha Wonder Woman un tro ar gyfer pen-blwydd fy ffrind a ro’n i’n teimlo’n awesome.